Spotkanie z Tym, Który ma władzę

Opublikowano: niedziela, 31 styczeń 2021

1516704630Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus naucza jak ten, który ma władzę

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1, 21-28)

 

Mieszkańcy Kafarnaum zachwycali się nauką Pana Jezusa. Jego nauczanie miało moc. Żywe jest bowiem Słowo Boże i skuteczne, przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku ( por. Hbr 4,12).

Zachwyć się Słowem Mesjasza, które ma moc uzdrawiać, wskrzeszać, przemieniać, prowadzić, które przywraca nadzieję. Niech spotkanie z żywym Chrystusem, realnie obecnym w Eucharystii, daje ci siłę do pójścia drogą Ewangelii.

Odsłony: 87