Liturgiczna Służba Ołtarza

Opublikowano: poniedziałek, 08 październik 2018

Zapraszamy chłopców chętnych do służby przy Ołtarzu. 

Służba przy Ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, świętą służbą. Pozwala ministrantom doświadczyć z bliska obecności i skutecznego działania Chrystusa w liturgii, w szczególności w Eucharystii. 

"Wypełniając waszą służbę liturgiczną, jesteście współpracownikami kapłana, ale przede wszystkim jesteście sługami Jezusa. Zachęcam więc was, abyście pielęgnowali głęboką przyjaźń z Nim, uznając w Nim prawdziwego przyjaciela, który jest przy waszym boku tak w pięknych, jak i w trudnych chwilach. Pamiętajcie: On potrzebuje dzieci i młodzieży, którzy oprócz służby przy ołtarzu, staną się także sługami ołtarza, oddając się całkowicie na jego służbę, aby głosić Ewangelię i rozdzielać łaskę Bożą w całym świecie." św. Jan Paweł II Papież.

P1210032  P1210002

P1210101  P1210123  

P1210125  P1210172  

10nd  P1210007  

P1210070  P1210133