Spotkanie z Tym, Który ma władzę

Opublikowano: niedziela, 21 marzec 2021
thumbnail.11457.4Słowa Ewangelii według Świętego Jana 
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa».
 
 
Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi.
A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.
Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!»
Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie».
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.  (J 12, 20-33)
 
Pan Jezus dał odpowiedź - jeśli chesz zobaczyć Jezusa, idź za Nim, naśladuj Go. On jak ziarno pszenicy wpadł w ziemię - umarł, rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie... Oddał życie za ludzi i przyniosło to plon obfity - Zmartwychwstanie! Jeśli będziemy służyć Ojcu i bliźniemu, w  Imię Jezusa "oddawać" Bogu i bliźniemu swe życie na tym świecie, zachowamy je na życie wieczne. To będzie piękne spotkanie z Tym, Który ma władzę - z Panem Jezusem Chrystusem.
Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię!   

 

 

Odsłony: 93