Historia Kaplicy Leśnej

Historia Kapliczki została zebrana i opracowana przez pana Józefa Szatkowskiego z Bartoszewa za co serdecznie dziękujemyUśmiech

Historia Kapliczki Leśnej w Bartoszewie znajduje początek w 1995 roku w … Sławoszewie.

Pod rosłym dębem na posesji państwa Kawczyńskich / dziś już oboje  nieżyjących / przygotowano  polowy ołtarz z pokaźnych rozmiarów drewnianym krzyżem i proboszcz parafii z Tanowa ks. Jan  Faron  na zaproszenie nielicznych wówczas mieszkańców Sławoszewa, odprawił w sobotę 1 lipca 1995r  Mszę św. za duszę  ś p. p. Kawczyńskiego.


Nieliczni wówczas mieszkańcy Sławoszewa prawdopodobnie nie udźwignęli zamierzonego dzieła.  Także usytuowanie ołtarza pod widocznym wyżej dębem , tuż przy drodze , okazała się nie najszczęśliwsza.

Powzięte  zamierzenie  przeniesiono do Bartoszewa. Jacek Kawczyński /syn / z kolegą Arno przenoszą krzyż do Bartoszewa. Przekazany  drewniany krzyż  stał się zaczątkiem obecnego naszego kościółka. Dobrym „Duszkiem” całego przedsięwzięcia okazała się od lat mieszkająca   w Bartoszewie w domu pod szczęśliwym numerem 13 pani Maria Plisowska.

Dzięki pamiętnikom p. Marii mogliśmy odtworzyć 15-to letnie dzieje i kalendarium ważniejszych wydarzeń związanych z powstawaniem naszego Letniego Kościółka.

Przez okres 6-ciu lat do 2001 roku wraz córką p. Katarzyną   każdej letniej niedzieli przygotowują  ołtarz do odprawienia mszy św.

Celebracja pierwszych  nabożeństw ma miejsce na skromnym stoliku pod krzyżem i pod parasolem  kiedy była  niepogoda.

Determinację wykazuje także proboszcz kościoła w Tanowie, ks. Jan Faron.

W Niedzielę Palmową 1996r.  nieliczna grupa mieszkańców a także wiernych z pobliskich Ogrodów Działkowych  organizuje nabożeństwo . Skromny ołtarzyk  przygotowany , p. Julian Kruzel z większych rozmiarów parasolem , ksiądz Jan zaproszony, wierni wystrojeni i wtedy  zrywa się wichura a z nieba spada rzęsisty deszcz  ze śniegiem.

W sukurs przychodzi pani Maria Plisowska.  Uczestnicy   w szybkim tempie przenoszą uroczystość do domu nr 13 i tu ksiądz Jan celebruje  mszę św.

Przypadek ten staje się zaczątkiem integracji i kształtowania się wspólnoty wiernych , mieszkańców Bartoszewa , Sławoszewa i Ogrodów Działkowych.

Rok 1996 jest okresem intensywnych prac  budowlanych i organizacyjnych.  Zawiązała się dość liczna wspólnota , która podjęła wysiłek stworzenia, wypoczywającym tu głównie mieszkańcom Szczecina , miejsca modlitwy .Przygotowanie terenu wymagało zasypania naturalnej niecki. Ziemię z wykopów pod  domki rekreacyjne przewożono do niecki aż powstał nasyp. Usypano też płaską platformę , na której zbudowano zaczątek dzisiejszego prezbiterium.

Kościół ten powstał za przyczyną ludzi dobrej woli. Jedni wspierali inicjatywę materialnie , drudzy świadczyli czas, wysiłek i własną pracę.

Jako darczyńców i ludzi dobrej woli należy wymienić :

pana Zdzisława Terpiłowskiego ze Szczecina,

panów Aleksandra Jackowskiego i Kazimierza Gapińskiego z Tanowa .

Dwie spokrewnione rodziny ze Szczecina, państwo Kamelowie i Jurgowie ,

pani Maria Plisowska z Bartoszewa. Organizatorzy i świadczący własną pracę  to :p. p.

Kazimiera i Florian Łechtańscy, Stanisława i Józef Kowalczykowie,  Jadwiga i Julian   Kruzel Celina i Stanisław Puśledzcy, Marek Majcher i Mirosław Stasiak, Tomasz Brodziak i Stefan Brzeziński.

Chwała i cześć i podziękowanie wymienionym a także  innym , których nazwiska niestety uleciały moim informatorom już z pamięci.

W takiej scenerii pod koniec lata 1996 gościmy najpierw z Polic ks. dziekana  następnie wizytę duszpasterską składa Jego Eminencja ks. Bp. Jan Gałecki.

Ks. Jan aktywnie uczestniczył w tym przedsięwzięciu zwłaszcza w zdobywaniu ludzi dobrej woli i sponsorów także z Tanowa i Szczecina.

Dzięki nim w późniejszym czasie wykonano zewnętrzną osłonę prezbiterium, wylano betonową płytę , wykonano podejście do kościoła i dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

Gdzie budowa tam też kasa. Tej trudnej i mało wdzięcznej funkcji podjęła się pani Kazimiera Łechtańska. Rachunki z tej imprezy przechowuje do dziś choć minęło już 15 lat. 

W sierpniu 2000 r probostwo parafii w Tanowie obejmuje ks. Włodzimierz  Olszewski. Posługą kapłańską obejmuje  także  nasz  letni kościół .

Za Jego probostwa prezbiterium odmalowano, posadzkę betonową wyłożono glazurą i wymieniono stare ławki na bardziej solidne i estetyczne.

Opieką kościoła od 2001 do 2008 r zajmują się państwo Łechtańscy. Oni też są organizatorami i współuczestnikami prac modernizacyjnych w naszym kościele.

W kościele poza niedzielnymi nabożeństwami , miały miejsce nabożeństwa na życzenie w określonych intencjach . Z okazji chrztu , przyjęcia pierwszej komunii świętej, poświęcenia sztandaru Koła Łowieckiego . Obaj księża udzielali tu także przyszłym małżonkom sakramentu małżeństwa.

Od 2009 r. niedzielnego przygotowania ołtarza podjęły się  panie

Katarzyna Plisowska i Róża Jasińska

Dbałość o  miejsce modlitewnego skupienia i kontemplacji leży w interesie całej naszej wspólnoty.

 

Rzeźbione w drewnie figury Matki Boskiej i Pana Jezusa podarowała p.Róża Jasińska.

 


Zebrał  i opracował  pan Józef Szatkowski.