Biblioteka Parafialna - Spis Książek

Opublikowano: czwartek, 04 kwiecień 2019
 
„ Pragnę mieć czas na czytanie, bo bardzo je zawsze lubiłam. Gdy wezmę książkę do ręki, skupiam się w sobie z wewnętrznego zadowolenia i tak czytanie zamienia się w modlitwę.” - św. Teresa Wielka - Od Jezusa - Doktor Kościoła


Poniżej znajdują się informacje o księgozbiorze w naszej bibliotece.

Pozycje będą uzupełniane o nowe książki.

 1. Laurence Freeman OSB: „ Jezus - wewnętrzny Nauczyciel”
Fundamentalne pytanie Jezusa, postawione kiedyś Uczniom” A wy za kogo mnie uważacie?, staje się dla nas zaproszeniem do osobistej refleksji nad istotą chrześcijaństwa, do odbycia podróży wgłąb siebie i zasłuchania się w głos „ wewnętrznego nauczyciela”. 
 
2. O. Laurence Freeman OSB : „ Od pierwszego wejrzenia - doświadczenie wiary”
Wiara nie stoi w opozycji do współczesnej współczesności. Ojciec Laurence Freeman czerpiąc ze swego ogromnego doświadczenia podróży do niemal wszystkich zakątków świata, ukazuje znaczenie wiary dla przemiany naszego podejścia do świata biznesu, ochrony środowiska, zdrowia psychicznego i dialogu międzyreligijnego.
 
3. Laurence Freeman OSB: „ Pielgrzymka wewnętrzna ”
Ta książka to zaproszenie do modlitwy medytacyjnej - zakorzenionej w chrześcijańskiej tradycji monastycznej.
 
4. Laurence Freeman OSB : „ Drogocenna perła - dzielić się darem …”
Wytrwać w tym co jest proste …  Potrzeba jedynie prostej wierności - wierności prostocie.
 
5. Richard Rohr: „ Wszystko ma swoje miejsce”
Jaki sens ma „cień” w naszym życiu? Dlaczego doświadczamy bólu, trudności, cierpienia i porażki? Jak sobie z nimi radzić? „ Kiedy przebaczamy naszemu cieniowi i włączymy go w swoje „ja”, nasze życie zacznie wyglądać inaczej (…) Z Bogiem, który jest naszym przewodnikiem, będziemy potrafili przemienić nasz smutek w moc i doświadczyć radości”
 
6. Richard Rohr: „ Nieśmiertelny diament - w poszukiwaniu prawdziwego ja”   
To może być najważniejsze spotkanie w twoim życiu. Czy wiesz, kim jesteś? Czy znasz swoją prawdziwą wartość? Ta książka pomoże ci spotkać się z samym sobą. Aby dotrzeć na to spotkanie, trzeba zdjąć maskę i zrezygnować z kontroli nad wszystkim, co nas otacza. Uwolnić się od schematów, które nas niewolą. Innymi słowy - doświadczyć śmierci fałszywego „ja”. Warto nawet jeśli zaboli. Prawda zawsze wyzwala
 
7. Rochard Rohr OFM: „ Milczące współ-czucie - odnajdywanie Boga w kontemplacji”
W potocznym rozumieniu „ współczucie” to głównie litość, ubolewanie, dzielony żal. Dywiz zwraca naszą uwagę na „ współodczuwanie” - istotny element współczucia. Bohaterką tej książki jest cisza, otwierająca wnętrze człowieka nie tylko na głębsze wymiary rzeczywistości, ale i pozwalającej dzięki uzyskanej w ten sposób perspektywie inaczej i mądrzej spojrzeć na otaczający nas świat, uporządkować nasze wartości i postawy. 
8. Richard Rohr: „ Rzeczy ukryte - odkrywanie duchowości Pisma”
To zaproszenie do odkrycia życiodajnej relacji między Pismem Świętym i naszym doświadczeniem.Potrzebujemy otwartości na poruszenie Ducha, by z tekstów biblijnych wydobyć „ motywy przewodnie” - objawienie miłości, hojności i przebaczenia Boga. Nie jest to droga prosta. Biblia zawiera wiele fragmentów niezrozumiałych, a nawet szokujących dla współczesnego człowieka. Rohr dowodzi jednak, że również te miejsca, z którymi musimy się zmagać, mogą być dla nas źródłem życia, wzrostu i głębszego zrozumienia.
9. Richard Rohr: „ Nagie teraz - widzieć tak, jak widzą mistycy”
Oświecenie, którego poszukujesz w innych religiach, jest obecne w chrześcijaństwie od początku jego istnienia. Franciszkanin R.Rohr, wybitny znawca duchowego przebudzenia, pomaga rozpoznać siły ( opór ego i myślenie dualistyczne), które nie pozwalają dotrzeć do głębokich pokładów własnego Ja. Wychodząc od Ewangelii i refleksji największych mistyków chrześcijaństwa pokazuje, co to znaczy być duchowo przebudzonym. 
Uczy:
 • dlaczego ego przeciwstawia się zmianom i rozwojowi
 • co może nam przekazać Jezus, pierwszy mistyczny przywódca zachodu
 • jak poruszyć duchową świadomość
Pomaga:
 • rozbudzić pragnienie Boga
 • uwolnić się od lęków, które mogą paraliżować
 • odnaleźć kontakt z radością, która już jest w nas
 • przemienić siebie i inspirować innych
 • widzieć tak, jak widzą mistycy
 • żyć z pełną świadomością Nagiego Teraz  
 
10. Richard Rohr: „ Poruszyć światem”
Współczesny mistrz duchowości franciszkanin w sposób krytyczny opisuje świat religijnych zachowań, który tworzą religię pobożności pozbawioną zaangażowania w uzdrawianie naszego świata z przemocy, sekciarstwa i materializmu.  Wyjaśnia, że religia tylko wtedy stanie się siłą transformacji człowieka, jeżeli oprze się pokusie władzy, bogactwa i fundamentalizmu. Świadomość kontemplacyjna jest dostępna dla każdego człowieka i diametralnie zmienia jego rozumienie roli religii w jego życiu, które odtąd staje się życim wartościami Ewangelii.
 
11. Richard Rohr: „ Spadać w górę - duchowość na obie połowy życia”
Życie zaczyna się TERAZ. Porzucić stare przyzwyczajenia, wyjść poza utarte schematy, rozpocząć nową życiową podróż. Czy to możliwe? Według franciszkanina R.Rohra nie tylko możliwe, ale wręcz konieczne dla osiągnięcia pełnej życiowej dojrzałości. Książka burzy mit, jakoby druga połowa życia była jedynie wspominaniem pierwszej. Poczucie utraty, które towarzyszy przemijaniu, nie musi być destrukcyjne. Może sprawić, że poddasz się Jedynemu Przewodnikowi i odnajdziesz drogę do prawdziwego pokoju.
 
12. Richard Rohr: „ Prostota - sztuka odpuszczania”
Prostota, o jakiej mówi R.Rohr, to czystość serca i ubóstwo ducha. W jego nauczaniu pojęcia te odzyskują swoją pierwotną moc, przestają być moralizatorskimi wezwaniami do poddania się nakazom instytucji, jakakolwiek by ona była, wskazują na wartości, którym warto poświęcić życie.  Lektura tej książki pomoże ci:
 • rozpoznać własną zależność od innych
 • zrozumieć, dlaczego mniej znaczy więcej
 • przekonać się do kontemplacji
 • osiągnąć głębszą duchową wolność
 
13. Richard Rohr: „ Siewca Miłości - własna droga Franciszka z Asyżu”
Franciszkanin R. Rohr zachęca do poznania duchowego testamentu św. Franciszka i odkrycia własnego powołania. Lektura tej książki pomoże ci:
 • odnaleźć drogę do wewnętrznej autentyczności
 • wzbogacić i pogłębić własną duchowość na przykładzie mistycznej drogi Franciszka
 • odkryć, czym jest dojrzała, mądra, pełna zrozumienia miłość
 • realizować w codzienności franciszkańską wizję życia  
14. Ks. Józef Tischner: „ Wiara ze słuchania - kazania starosądeckie 1980-1992”
Wybitny kaznodzieja ks. Tischner mówi o tym, co jest istotą wiary, jak nadać sens ludzkiemu cierpieniu, co znaczy kochać i być dobrym do do czego się odwoływać w obliczu życiowych wyborów. Inspirowane Ewangelią i dziedzictwem św. Franciszka homilie uczą odpowiedzialnej wolności, miłości, ale przede wszystkim życia przepełnionego nadzieją.
 
15. Ks. Józef Tischner: „ Spór o istnienie człowieka”
Osoba, ciało, dobro i zło, Bóg, łaska i wolność - to najważniejsza zagadnienia poruszone w tej książce. Dialogując z klasykami myśli filozoficznej - św. Augustynem, Heglem, Kierkegaardem, Levinasem czy Mistrzem Eckhartem kreśli własną, oryginalną filozofię człowieka.  Pisana pod koniec życia książka jest filozoficzną próbą przezwyciężenia „ śmierci człowieka"
 
16. Ks. Józef Tischner: „ Myślenie w żywiole piękna” 
Wierność i okrucieństwo, melancholia i nadzieja, różne koncepcje cielesności, spór między pięknem, dobrem i prawdą - oto niektóre tematy zebranych tutaj szkiców, recenzji i wystąpień ks. Tischnera. 
17. Ks. Józef Tischner : „ Spowiedź rewolucjonisty” 
„ Wolnym można być tylko wśród innych, z innymi i dzięki innym. Wolność bowiem (…) to sposób istnienia dobra. Nikt nie może być dobry w samotności. (fragment )
18. Ks. Józef Tischner : „ Inny - eseje o spotkaniu”
Co to znaczy spotkać „innego”? Czy inność jest tym, co oddziela mnie od drugiego, czy przeciwnie? Co jest potrzebne, żeby inny stał się bliskim? Na te i inne pytania szukał odpowiedzi ks. Tischner. W świecie, w którym ludziom - nawet podobnym do siebie, należącym do jednej wspólnoty, ukształtowanym przez tę samą tradycję - coraz trudniej się spotkać - ks. Tischnerowi chodziło przede wszystkim o to, by „ zrozumieć człowieka i jego dramat.”
 
19. Romano Guardini: „ Bóg - nasz Pan Jezus Chrystus Osoba i Życie”
Książka pragnie pomóc czytelnikowi w tym, by wysiłkiem myśli, ale też odruchem wierzącego serca zbliżył się do osoby Pana i do zbawczej mocy Jego zamysłu.  Aby czytający postrzegał Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który stał się człowiekiem i przez to wszedł w naszą ziemską historię.
 
20. bp. Grzegorz Ryś: „ Wiara z lewej prawej i Bożej strony” 
Skoro wiara jest osobistym spotkaniem z Bogiem, to po co nam Kościół? Ten Kościół, który jest pełen takich samych grzeszników jak ja sam? Nieważne, czy jesteś w samym środku Kościoła, czy też nie znajdujesz dla siebie miejsca nawet na jego obrzeżach. Dzięki tej książce spotkasz Jezusa i dotkniesz Kościoła. W tekstach biskupa Rysia rozpoznasz Kościół, który cię boli, ale też Boga, który na każdy nasz ból ma lekarstwo. To nie hurraoptymizm, to obietnica: zrozum Chrystusa, by zrozumieć Jego Kościół. A wtedy znajdziesz w tej konkretnej wspólnocie miejsce dla siebie.
 
21. abp Fulton J. Sheen: „ Siedem słów Jezusa i Maryi”
Czy niewiedza może być duchową wartością? Czy mamy prawo do własnego życia? Dlaczego tak bardzo ważna jest samodyscyplina, upokarzająca pychę? Siedem słów wypowiedzianych przez Maryję, zanim Chrystus rozpoczął publiczną działalność, i siedem słów Zbawiciela cierpiącego na krzyżu, to nie zwykła korespondencja Syna i Matki, która jest ogromnym duchowym wsparciem dla współczesnego człowieka. Abp. Sheen odnajduje w słowach Maryi i Jezusa proste odpowiedzi na trudne pytania, które świat każdego dnia stawia katolikom. 
 
22. abp Fulton J. Sheen: „ Stworzeni do szczęścia”
„ Kiedy Bóg tworzył nasze serce, uznał je za tak dobre i tak godne miłości, że jego kawalątek zatrzymał w niebie. Resztę posłał na świat, by cieszyła się Jego darami i na ich podstawie wskazywała nam drogę do Niego, ale też zawsze nam przypominała, że niczego na tym świecie nie możemy kochać całym sercem, bo całego serca nie mamy. Jeśli zaś chcemy kochać kogoś całym sercem, jeśli chcemy odnaleźć prawdziwy pokój i prawdziwą pełnię, musimy powrócić do Boga i odzyskać ową brakującą cząstkę, którą On przechowuje dla nas od wieków!” ( fragmen).
Co znaczy być szczęśliwym? Czy możemy tu na ziemi, osiągnąć prawdziwe szczęście? Abp. Sheen pokazuje różne drogi do pełnego życia, pułapki, w które wpadamy, złudzenia, którym ulegamy, aż w końcu daje nam prostą i jednocześnie niezawodną odpowiedź „ Jeśli miłość do Boga i bliźniego stanie się nawykim naszej duszy, kształtujemy w sobie niebo.”  To jedyny klucz do prawdziwego szczęścia. 
 
23. abp Fulton J. Sheen: „ Warto żyć!”
Efektem treści zamieszczonych w tej książce były liczne nawrócenia, świadectwa dobrych zmian w życiu. Warto żyć! 
 
24. Thomas Merton OCSO : „ Nowe ziarna kontemplacji”
Dlaczego Bóg odgrywa tak ważną rolę w życiu człowieka? Jak pojąć Jego istotę i zrozumieć miłość do nas? W jaki sposób pogłębiać swoją duchowość i nawiązać relację z Bogiem? Czy prawdziwe zjednoczenie ze Stwórcą jest możliwe?
 
25. Thomas Merton: „ Nikt nie jest samotną wyspą”
„ Bez życia duchowego cała nasza egzystencja staje się iluzoryczna i zawieszona w próżni. Włączając nas w prawdziwy porządek świata, ustanowiony przez Boga, życie duchowe wprowadza nas w możliwie najpełniejszy związek z rzeczywistością - nie tą, którą sobie wyobrażamy, ale tą, która rzeczywiście istnieje. A czy to, uświadamiając nam naszą prawdziwą osobowość i stawiając ją przed obliczem Boga.” - fragment.
 
26. Paul Badde: „ Powrót Boskiego Oblicza - tajemnica chusty z Manoppello”
Odkrycie, które wstrząsnęło światem. Ta książka to wulkan. Jeżeli Chusta z Manoppell jest autentyczna, to wraz z Całunem Turyńskim jest pierwszą i ostatnią stronicą Ewangelii. Powieść o szukaniu Oblicza, które już w średniowieczu było uważane za autentyczne. Dziś najnowocześniejsza technika kryminalistyczna pozwala to potwierdzić.
 
27. Paul Badde: „ ZIemia Boga w 20 tajemnicach”
„ Jest życie przed Jerozolimą i życie po Jerozolimie - mówiłem przyjaciołom, by wyjaśnić im, dlaczego mam takiego kręćka na punkcie tego miasta …” - fragment
„ To książka tyleż mądra, co trzymająca w napięciu. W samym środku tak boleśnie dotkniętej ziemi Badde wydobywa rzeczywistość wznoszącą się ponad brutalną codzienność tego miejsca.”
 
28. Paul Badde: „ Twarzą w Twarz  - świadkowie koronni Zmartwychwstania”
„Choćby Chrześcijaństwo było firmą, Twarz Boga byłaby jej największą marką.” - P. Badde
Co naprawdę znaleźli uczniowie Jezusa w grobie po Jego Zmartwychwstaniu? Pasjonujące śledztwo w sprawie najważniejszych pamiątek chrześcijaństwa.
 
29. Wizje Wielkich Mistyczek: „ Życie Maryi w wizjach wielkich mistyczek”
Wizje Najświętszej Maryi Panny w nadprzyrodzonych wizjach wielkich mistyczek: Św. Elżbiety z Hesji, św. Brygidy Szwedzkiej, bł. Marii z Agredy, bł. Anny Katarzyny Emmerich. W 37 rozdziałach zostały przedstawione tajemnice życia Matki Jezusa oraz Jej Boskiego Syna. Pojawia się także św. Józef oraz rodzice Maryi: św. Joachim i św. Anna. Każde zdanie w tej książce zostało zaczerpnięte bezpośrednio z jednego z wyżej wymienionych mistycznych źródeł.
 
30. C.A. Ames: „ Oczami Jezusa”
Zbiór opowieści o życiu Jezusa spisany na podstawie prywatnych objawień autora, przypominających wizje bł. Anny Katarzyny Emmerich czy św. Brygidy Szwedzkiej. Wizje spisane są oczami Jezusa, a więc narratorem opowieści w książce jest Jezus, wszystkie wydarzenia obserwujemy Jego oczami.
 
31. ks. Jan Kaczkowski: „ Dasz radę”
Odpowiedzi ks. Kaczkowskiego na pytania czytelników o sprawy najtrudniejsze i najważniejsze. Pytania bardzo osobiste, odważne, szczere. Ksiądz Jan odpowiadał w swoim stylu, błyskotliwie i z dozą ironii.
 
32. ks. Jan Kaczkowski: „ Grunt pod nogami”
Grunt to twardo stąpać po ziemi, nie przestając patrzeć w niebo. Zamiast ciągle na coś czekać - zacznij żyć, właśnie dziś. Jest o wiele później, niż Ci się wydaje.
 
33. Roman Zając: „ Ilustrowany przewodnik po zaświatach”
Kogo i co możemy spotkać po tamtej stronie? Czy w ogóle możemy mówić o tym, jak zaświaty mogą wyglądać? Skąd czerpać wiedzę na ich temat?
Autor sięgając do Biblii, apokryfów, pism Ojców Kościoła, teologów, a także do dzieł kultury, ukazuje wyobrażenia dotyczące zaświatów i ich mieszkańców. Nie tylko odkrywa ich ogromne bogactwo, ale także je porządkuje, pokazując, co przynależy do sfery fantazji, a co ma uzasadnienie w Biblii i teologii. 
 
 
34. Grzegorz Górny: „ Sekrety Guadalupe” - Rozszyfrowanie ukrytego kodu. 
„Badanie obrazu Matki Bożej z Guadalupe było dla mnie największym doświadczeniem. Gdy zbliżyłem się do niego, ogarnęło mnie dziwne uczucie, które przeżywali ludzie pracujący nad Całunem Turyńskim (…) Do jakiegoś punktu wierzę w logiczne wyjaśnienia. Można rozłożyć życie aż po atomy, ale co stoi za nimi? Nawet Einstein powiedział : Bóg.”
 
35. Roman Zając: „ Biblia - początek” 
Autor zadaje pytania o początek powstawania Biblii. W jakim języku po raz pierwszy przemówił Bóg? Czy Syn Boga był poliglotą? Jak długo pisano Biblię, i do koko należy copyright? Co w niej jest prawdziwe? Dlaczego wybrańcy Boga nie byli święci? I jak ma wyglądać Jego królestwo tu na ziemi? Biblia - odkryj tajemnicę początku!
 
36. Richard Platt: „ Jak to stary diabeł do młodego pisał”
Zapoznaj się z tą mrożącą krew w żyłach diabelską historią, która ujawnia triki oraz strategie używane przez samo piekło. W serii listów przedstawionych przez Platta stary diabeł Smagacz wprowadza swojego podopiecznego, Rozpruwacza, w tajniki odciągania duszy ludzkiej od Nieba, żeby ostatecznie trafiła w diabelskie szpony. Knując swój spisek, demony odkrywają przed czytelnikiem niebezpieczeństwa oraz duchowe zagrożenia, z jakimi mierzy się człowiek XXI wieku. Celne spostrzeżenia na temat współczesnej techniki czy też seksualnych obyczajów przeplatają się z ponadczasowymi kwestiami, jak moc modlitwy, sens cierpienia oraz obietnice związanie z rzeczywistością Nieba … i piekła.
 
37. Andre Daigneault: „ Od serca z kamienia do serca z ciała”
„Przejść z serca z kamienia do serca z ciała - oto progam na całe nasze życie; niezależnie od tego, kim jesteśmy. Napisałem tę książkę, by wykazać, że człowiek znajduje wewnętrzny pokój i pewną pogodę ducha dopiero po przebyciu rozmaitych kryzysów życiowych.”
 
38. Andre Daigneault : „ Długa droga do pogody ducha.”
Aby odnaleźć w sobie serce dziecka. Książka przeprowadza nas przez kolejne etapy życia ku większej dojrzałości. Stawia zaskakujące pytania, które czasem wywołują uśmiech lub przeszywają serce jak „miecz obusieczny”. Demaskuje ona nasz faryzeizm, podświadomy narcyzm, duchową pychę, często ukrytą pod dobrymi uczynkami. Jeśli podejmiemy drogę, którą proponuje autor, książka poprowadzi nas ku nowemu nawróceniu, zrobi wyłom w naszym pancerzu i pomoże nam odkryć serce dziecka , które - zgodnie z wymaganiem Ewangelii - trzeba kiedyś odnaleźć. Długa droga do pogody ducha to przejście przez wszystkie akceptacje, o których mówi autor i na które kiedyś trzeba się zgodzić, aby umrzeć w pojednaniu z samym sobą, z innymi ludźmi i Bogiem. 
39. Andre Daigneault: „ Strumień ognia” - miłość  w sercu naszego ubóstwa
To medytacja Bożej miłości, zatrzymanie się wśród pędzącego czasu i smakowanie prawdy o Bożym Miłosierdziu , które jest darem dostępnym dla każdego. Największym pragnieniem Boga jest dawanie siebie człowiekowi , a Jego największym cierpieniem - obojętność na łaski, których tak bardzo chce udzielić. To Boże pragnienie autor nazwał strumieniem ognia.
40. Andre Daigneault : „ Droga NieDoskonałości” - świętość ubogich
Czy nie masz czasem poczucia, że między twoją duchową kondycją a wymaganiami Ewangelii jest przepaść? Nad tą przepaścią Jezus zbudował most łaski, zachęcając, aby szedł ( szła) za Nim drogą pokory, w duchowym ubóstwie, pielgrzymując jakby we mgle - w mroku wiary … Autor przekazuje w swojej książce mądrość i doświadczenie świętych oraz przytacza wypowiedzi współczesnych świadków wiary. Droga Niedoskonałości jest pełna nadziei i tchnie świeżością żywej wiary. Ta książką cię poruszy … i pocieszy.
41. Andre Daigneault: „ Dobry Łotr” - tajemnica Miłosierdzia
Niniejsza książka pomaga nam czerpać naukę ze zdarzenia na Golgocie. Bóg jest obok nas i chce nasze słabości zamienić w świętość. Nam zostawia wybór, czy zgodzimy się przyjąć miłosierdzie. 
42. Thomas Merton: „ Siedmiopiętrowa góra” 
Jest wiele dróg, które mogą zaprowadzić nas do Boga. „ Siedmiopiętrowa Góra” jest jedną z najsłynniejszych książek, jakie napisano o poszukiwaniu wiary i pokoju. To odyseja duszy … Ma w sobie żar i zapał następców św. Augustyna. Żarliwość drogi Mertona do klasztoru trapistów porusza głęboko. Wielu przyjmie tę opowieść z podziwem i szacunkiem.
43. św. Jan Paweł II: „ Żywot Jezusa”
Nauczanie św. Jana Pawła II zawsze było ukierunkowane na Chrystusa. Papież powtarzał za św. Piotrem: „ Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego”. Niniejsza publikacja jest zbiorem papieskich wypowiedzi poświęconych Jezusowi Chrystusowi, począwszy od zapowiedzi Jego przyjścia, przez życie ziemskie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie, aż po chwalebne wniebowstąpienie.
44. Karol Wojtyła św. J.Paweł II: „ Notatki Osobiste”.
Jestem bardzo w rękach Bożych 1962-2003” 
„ Nie spaliłem notatek Jana Pawła II, gdyż są one kluczem do zrozumienia jego duchowości, czyli tego, co jest najbardziej wewnętrzne w człowieku: jego relacji do Boga, do drugiego człowieka i do siebie” - napisał autor Stanisław kard. Dziwisz. Notatki osobiste to zapis 40 lat niezwykłej duchowej drogi. Od pierwszego decydującego stwierdzenia: „ Jestem bardzo w rękach Bożych”, po rozważanie „ Czas się wypełnił” i ostatnie „ Deo gratias”.
45. Roman Brandstaetter             „ Jezus z Nazaretu t. I ” - czas milczenia
46. Roman Brandstaetter             „ Jezus z Nazaretu t. II ” - czas wody żywej
47. Roman Brandstaetter             „ Jezus z Nazaretu t. III” - czas chleba i światła
48. Roman Brandstaetter             „ Jezus z Nazaretu t. IV” - pełnia czasu
Powieść zachwyciła czytelników atmosferą miejsca, czasu i tradycji żydowskiej. Pisarz zawarł w powieści całe dotychczasowe doświadczenie literackie, swoje przeżycia religijne oraz żywą wiarę w Jezusa-Mesjasza.
Przed śmiercią wyznał: Wielkie dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom upewnia mnie w przekonaniu, że moje "odejście" od judaizmu, moja ,,zdrada", jak to chcieliby widzieć niektórzy, nie jest odejściem w znaczeniu dosłownym. Ja dotykam obu krańców łuku. Ja czekam na ten wielki Most. Chciałbym postępować tak jakby mieszkał we mnie Bóg.
49. Św. Augustyn: „ Wyznania”
Św. Augustyn w zawarł w „ Wyznaniach” tajemnicę swojego życia: Historię nawrócenia, świadectwo dramatycznej walki duchowej, poruszający obraz zmagań człowieka usiłującego uwolnić się od grzechu i skierować ku Bogu. Dzieło to jest wyjątkowym wyznaniem wiary i pochwałą Boga, który łaskawie pochyla się nad grzesznym człowiekiem. 
Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna, a tak nowa,  późno Cię umiłowałem. W głębi duszy byłaś, a ja się po świecie błąkałem i tam szukałem Ciebie, bezładnie chwytając rzeczy piękne, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od Ciebie – rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, krzyknęłaś, rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś ślepotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią – i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem – i oto głodny jestem, i łaknę.  Dotknęłaś mnie – i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. ( fragment)
50. Peter Seewald: „ Jezus Chrystus Biografia”
Co fascynuje ludzi do dziś w Jezusie Chrystusie? Czy dysponujemy prawdziwym obrazem Nazarejczyka? Co wiemy o Nim dzisiaj? Jak należy czytać teksty biblijne, aby odszyfrować ukryty w nich kod? Wyruszywszy w podróż śladami Męża z Nazaretu z tymi pytaniami w plecaku, autor nie cofa się przed poruszeniem tematów tabu, kreśląc dynamiczny i fascynujący obraz Jezusa Chrystusa. 
51. Teresa Jankowska: „ Piotr Jerzy Frassati”
Św. Jerzy Frassati potrafił zapomnieć o sobie i żyć dla innych. To tajemnica jego życia. Nie łatwo jest tak żyć. Każdy z nas chce, żeby jak najlepiej i najwygodniej urządzić się w życiu. Nie chcemy tracić, ale zdobywać. Piotr Jerzy stracił wszystko, stracił to, co najistotniejsze, własne życie.
52. Alfred Monnin SJ: „ Zapiski z Ars”
Autor, pierwszy biograf św. Jana Marii Vianneya, w swym zbiorze zamieścił zdarzenia i anegdoty , których bohaterem jest Proboszcz z Ars. Minnin przywołuje tego jego kazania i myśli, wszystko zaś wzbogaca swym komentarzem świadka, który świętego znał osobiście.
53. Św. Ignacy Loyola: „ Ćwiczenia Duchowne”
Ćwiczenia Duchowe są owocem mistycznych przeżyć i wieloletniej refleksji św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Ich ogromna skuteczność i moc sprawdzona przez samego Świętego i jego pierwszych towarzyszy doprowadziła do oficjalnego zatwierdzenia Ćwiczeń w 1548 roku przez papieża Pawła III. W ten sposób Kościół wzbogacił się o nową metodę ułatwiająca wewnętrzną przemianę i odnajdywanie woli Bożej w życiu człowieka. 
54. James Martin SJ: „ Siedem ostatnich słów Jezusa”
Zaproszenie do przyjaźni z Jezusem.  Autor rysuje portret Jezusa, opierając się na Jego ostatnich słowach, wypowiedzianych z krzyża. Pokazuje, jak głęboko Jezus rozumiał nasze niedole. W Jezusie Bóg stał się człowiekiem - dlatego możemy Mu zaufać, zwrócić się ku Niemu całym umysłem, sercem i duszą. Z typowym dla J. Martina ciepłem i z mądrością ojciec James wyjaśnia , dlaczego ukrzyżowanie i śmierć Jezusa stanowią kluczowy moment Ewangelii. Ostatnie słowa Mistrza, tak dla nas cenne, są świadectwem nie tylko wielkiego cierpienia, ale też niezwykłej empatii. Pomagają zrozumieć, dlaczego możemy się z Nim tak głęboko zjednoczyć.
55. Daniel-Rops : „ Dzieje Chrystusa”
„ Życie Jego takie, jakie znane nam jest z opowiadania, utkane jest z cudów i wszystko w nim wybucha oczywistością nadprzyrodzoną. A chcą oderwać te zdumiewające fakty od tkanki Jego życia, należałoby zniszczyć samą tkankę i zaprzeczyć jej istnieniu, a także podać w wątpliwość słowa wszystkich świadków” - ze wstępu.
56. Ignacy Loyola: „ Opowieść Pielgrzyma - Autobiografia”
Niech św. Ignacy przemówi do nas sam, niejako bezpośrednio. Niech powtórzy to, co przynaglany przez towarzyszy i synów duchowych, podyktował ojcu Ludwikowi Gonsalvesowi da Camara. Łatwiej wtedy można uchylić wtedy rąbka bogatej szaty, w którą spowili go hagiografowie, spojrzeć w głębię jego osobowości, dojrzeć i wczuć się w tajemnicę jego świętości.
57. Bł. Anna Katarzyna Emmerich: „ Tajemnice czasów ostatecznych”
Książka przedstawia wizje i objawienia Anny Katarzyny Emmerich, błogosławionej stygmatyczki i wizjonerki, dotyczące czasów i rzeczywistości ostatecznych oraz obecnej walki Kościoła ze złem. Wizje nieba, piekła, czyśćca, aniołów, szatana i ostatniej walki Kościoła.
58. Bł. Anna Katarzyna Emmerich: „ Sekrety dusz czyśćcowych”
Bł. Anna K. Emmerich w swych wizjach wielokrotnie prowadzona była do czyśćca. Dzięki temu zrozumiała, jak bardzo potrzebują pomocy dusze tam przebywające i stała się ich wielką orędowniczką. Książka przedstawia wizje czyśćca, spotkania Błogosławionej z duszami czyśćcowymi oraz działania, które podejmowała w ich intencji. 
59. Charles Arminjon: „ Koniec świata doczesnego i tajemnice życia przyszłego”
Niebo, które widzimy, i ziemia, którą zamieszkujemy , są przystankiem w podróży, namiotem rozbitym na jeden dzień, cieniem lepszego świata. Nasze przeznaczenie jest tajemnicą, której sam rozum nie wyjaśni. Wiara jednak unosi nasze myśli, umacnia odwagę, rozpala nadzieję. Mówi nam: nie bój się, nie zginiesz na krętej i niepewnej drodze. Nawet jeżeli stracisz wiele lat, jest nowe życie, którego obecne jest tylko odbiciem i obrazem. Jako pielgrzymi i wygnańcy, mieszkamy teraz pod namiotami : ale  w przyszłym życiu odnajdziemy stałe miejsce zamieszkania, które da nam PAN.
60. Ignacy Loyola: „ Sam i na piechotę”
Autor opisuje św. Ignacego jako człowieka z krwi i kości, cierpliwego i wyrozumiałego psychologa oraz przewodnika dusz. Jednocześnie obala mity i stereotypy określającego go jako manipulatora i despotę. Nazywa go raczej Don Kichotem „ w boskim stylu”, ponieważ całe swoje życie poświęcił walce o ideały. Ignacy potrafił zamieniać marzenia w czyn. Przykładem życia pociągał za sobą innych. 
61. Wawrzyniec Scupoli: „ Walka duchowa”
Dzieło teatyńskiego mnicha, Wawrzyńca Scupoliego. Poradnik duchowy jak walczyć o zbawienie pod wodzą Chrystusa. 
62. Mary Fabyan Windeatt: „ Św. Proboszcz z Ars”
Dzieje św. Proboszcza z Ars, Jana Marii Vianneya, patrona duszpasterzy parafialnych.
63. Eckhart Tolle: „ Potęga Teraźniejszości”
Głęboko sobie uświadamiam, że obecna chwila jest wszystkim, co kiedykolwiek będzie ci dane. (…) Nic nigdy nie zdarzyło się w przeszłości; wszystko zdarzyło się Teraz. Nic nigdy nie zdarzy się w przyszłości; wszystko zdarzać się będzie Teraz.
64. Anna Machalica : „ Św. Rita Anioł nadziei”
Rita z Cascii to jedna z najbardziej popularnych świętych, czczona jako skuteczna orędowniczka w sprawach trudnych i beznadziejnych, problemach małżeńskich i chorobach. Jest uznawana za patronkę matek, osób poniżanych i rannych. W książce przedstawiona została niezwykła historia jej życia i niektóre z setek cudów, które przypisuje się jej wstawiennictwu.
65. św. Ojciec Pio: „ Listy Ojca Pio - wybór”
Listy św. O. Pio zawierają korespondencję Ojca Pio z jego kierownikami duchowymi. 
66. Ks. Józef Tischner : „ Jak żyć?”
67. Pino Pellegrino: „ Gdy mówimy Jezus”
Książka adresowana jest szczególnie do ludzi młodych, niezadowolonych z życia, chcących zaistnieć. Jest adresowana do tych, którzy pragną poddać duszę gimnastyce.  
68. James Martin SJ: „ JEZUS”
Podróż do serca Ewangelii. Autor odwołuje się do najnowszych badań historycznych i biblistycznych, ale i do własnych doświadczeń, wszystko to przeplatając celnymi anegdotami.  Zabiera czytelników w swoją pielgrzymkę po Ziemi Świętej. Wskrzesza świat Galilei i Judei pierwszego wieku, aby oprowadzić nas po życiu i czasach Jezusa oraz pokazać, jak Jezus mówi do nas dzisiaj. ta książka pozwala nam poznać Jezusa, jakie zna ojciec Martin: Mesjasza i Zbawiciela, a zarazem brata i przyjaciela.
69. Joseph Ratzinger Benedykt XVI: „ Jezus z Nazaretu - cz. I”
70. Joseph Ratzinger Benedykt XVI: „ Jezus z Nazaretu - cz. II” 
cz. I - Od chrztu w Jordanie do Przemienienia
cz.2 - od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania
71. O. Joachim Badeni: „ Zobaczyć Boga”
Czy można zobaczyć Boga? Nie tylko można - trzeba zobaczyć, jeśli chcemy z Nim żyć!
72. Ks. prof. dr hab. Antoni Paciorek: „ Jezus z Nazaretu - czasy i wydarzenia”
Pójście za Jezusem jest fundamentalnym wyborem, pierwszorzędną opcją. Decyzja ta zmienia wszystko.
73. Laurence Freeman OSB: „ Światło wewnętrzne”
Droga medytacji chrześcijańskiej. Książka jest dla tych, którzy medytację chrześcijańską już praktykują, jak i dla wszystkich, którzy pragną dowiedzieć się czegoś o tej drodze duchowej.
74. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny - rozważania  cz 4 ( patrz niżej - 76-80) 
75. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny: „ Nauki dla często komunikujących”
Nauki dla tych, którzy czują wewnętrzne przynaglenie do  „ czegoś więcej” w życiu duchowym, dla tych , którzy bardzo ukochali Pana Jezusa i potrzebna jest im wiedza, sprawdzenie, czy dobrze Go kochają. Ojciec Aleksander Woźny tłumaczy im jak dzieciom, co mają czynić, aby bardziej podobać się Bogu i być przykładem dla innych. Dla tych, którzy chcą żyć wiarą na codzień.
76. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny   „ Rozważania cz.1”
77. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny   „ Rozważania cz.2”
78. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny   „ Rozważania cz.3”
79. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny   „ Rozważania cz.5”
80. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny   „ Rozważania cz.6”
Cykl przepięknych nauk Sługi Bożego, kandydata na Ołtarze, znanego kaznodziei, rekolekcjonisty, spowiednika, kapłana bez reszty oddanego Bogu i bliźnim - ks. Aleksandra Woźnego - Prałata, Proboszcza parafii św. Jana Kantego w Poznaniu. Żył na co dzień Ewangelią. W niniejszych rozważaniach zostawił bogatą spuściznę duchową - są to kazania i nauki rekolekcyjne, adresowane do wiernych. Niepowtarzalny sposób myślenia i przekazywania prawd Bożych. Wierni na kazaniach ks. Aleksandra notowali Jego słowa.
81. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny: „ Drogi”
„ Gdy przystępujemy do Pana Jezusa, musimy chcieć, aby zabolało nas wszystko to, co w nasz jest złego.”  Ks. A. Woźny - kandydat na Ołtarze, niestrudzony rekolekcjonista i spowiednik, który zjednywał wszystkich swą postawą żarliwego świadka wiary otwartego na działanie łaski Bożej.
82. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny: „ Bóg pokornym łaskę daje”
„ Ty Panie Jezu jesteś pokorny - a ja nie chcę być pierwszy. Do dna nie chcę. Tylko dlatego, że Ty tak chciałeś - Ty chciałeś być ostatni - a ja chcę być jeszcze więcej za Tobą.” 
Wartością zamieszczonych w tym opracowaniu tekstów jest ich autentyzm. 
83. Sługa Boży Ks. Aleksander Woźny: „ W szkole miłości”
Rozważania zawarte w tej książce są pomocą w modlitwie, w rozmowie z Chrystusem, w rachunku sumienia, w podejmowaniu postanowień. 
84. Ks. Józef Tischner: „ Myślenie według wartości”
Jedna z najważniejszych polskich książek filozoficznych. Zasadniczym tematem książki jest kryzys nadziei. „ Kiedyś”, pisze we wstępie autor, „ ludzie zabijali się w imię wiary w wyższość własnej nadziei nad nadzieją cudzą. Dzisiaj doduszają się własną beznadziejnością.” 
85. Św. Ludwik Grignon De Montfort : „ Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”
Traktat rozwija ideę „ niewolnictwa maryjnego”  - nabożeństwa polegającego na oddaniu się przez Maryję Panu Jezusowi. Do tej koncepcji nawiązał Karol Wojtyła, czerpiąc z traktatu hasło Totus Tuus ( Cały Twój) jako swą dewizę biskupią i później papieską. Znanym „ niewolnikiem Maryi” byli także kardynał S. Wyszyński - Prymas Tysiąclecia oraz św. Maksymilian Maria Kolbe. 
86. Laurence Freeman OSB: „ Medytacja Chrześcijańska”
Kontemplacja, medytacja, modlitwa serca- te wszystkie określenia są wyrazem ludzkiego poszukiwania najgłębszego zjednoczenia z Bogiem. L. Freeman ukazuje, w jaki sposób mogą zrealizować to pragnienie współcześni chrześcijanie - nie zależnie od tego, jakimi ścieżkami życia podążają. Pomaga na nowo, głębiej i bardziej osobiście odkryć treści Pisma Świętego i prawdy wiary. Zawarte tu rady są zarówno znakomitą zachętą do postawienia pierwszych kroków w medytacji, jak i umocnieniem w codziennej praktyce modlitewnej.
87. Thomas Merton: „ Mądrość pustyni”
To zbiór opowieści z życia chrześcijańskich pustelników z IV w. naszej ery, zwanych Ojcami Pustyni.
88. Rajmund z Kapui: „ Żywot Św. Katarzyny ze Sienny”
Pierwsze w historii pełne wydanie żywota św. Katarzyny ze Sieny, autorstwa dominikanina, spowiednika, kierownika duchowego i przyjaciela św. Katarzyny  - Rajmunda z Kapui.
89. Brat Bogumił M. Adamczyk: „ Dwie Katedry”
90. Mistrz Eckhart                                „ Dzieła Wszystkie tom I”
91. Mistrz Eckhart                                „ Dzieła Wszystkie tom II”
92. Mistrz Eckhart                                „ Dzieła Wszystkie tom III”
93. Mistrz Eckhart                                „ Dzieła Wszystkie tom IV”
Kazania jednego z największych i najbardziej kontrowersyjnych mistyków i teologów  średniowiecza.
94. Św. Katarzyna ze Sieny:„ Dialog o Bożej Opatrzności - czyli księga Boskiej Nauki
„ Kim jestem?” - to było pytanie Katarzyny. Gdy odbędę podróż w głąb własnej duszy, to odkryję, jak jestem mały, nieporadny i ograniczony; poznam również, że cały jestem kochany i ceniony.”
95. Św. Teresa od Jezusa  Doktor Kościoła : „Droga Doskonałości”
96. Św. Teresa od Jezusa  Doktor Kościoła : „Twierdza Wewnętrzna”
97. Św. Teresa od Jezusa  Doktor Kościoła: „Dzieła Mniejsze”
Droga Doskonałości - Głównym celem św. Teresy w tym traktacie jest zachęcenie czytelników do modlitwy wewnętrznej i przygotowanie ich do niej przez ascezę i pokutę. Teresa proponuje przygotowanie się do życia mistycznego w dwóch ścisłych etapach. Pierwszy polega na ćwiczeniu się w cnotach; drugi wyraża się przez praktykę modlitwy ustnej i myślnej. Wykonywanie nadprzyrodzonych aktów cnót łączy się ściśle z pielęgnowaniem modlitwy. Przez modlitwę bowiem upraszamy sobie łaskę Bożą, konieczną do urzeczywistnienia aktów nadprzyrodzonych. To jest główny przedmiot książki. Święta nazwała ją Drogą doskonałości, ponieważ jakby po drodze cnót i bogomyślności, prowadzi ona dusze do źródła wody żywej, którą jest modlitwa doskonała.  Aby przedstawić jasno wykład życia modlitwy, wzięła sobie jako zasadę opracowanie komentarza do modlitw ustnych Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Twierdza Wewnętrzna - Twierdza wewnętrzna wyobraża duszę, w której mieszka Bóg nie tylko przez swoją wszechmoc, lecz także przez swoją łaskę. Stan łaski może i powinien rozwijać się aż do pełni zjednoczenia z Bogiem. Tę drogę duszy do najgłębszego wnętrza swej istoty, gdzie mieszka sam Bóg, Teresa przedstawia w postaci siedmiu mieszkań twierdzy. Człowiek o życiu wewnętrznym, postępując w doskonałości przechodzi niejako z mieszkania niższego do mieszkań wyższych i dociera do siódmego mieszkania, gdzie mieszka Bóg i gdzie następuje mistyczne zjednoczenie między duszą a Bogiem. Siedem mieszkań w Twierdzy wewnętrznej oznacza siedem etapów życia duchowego. Każdy etap trwa przez pewien czas i wymaga od duszy pracy nad swoim udoskonaleniem. Człowiek o życiu wewnętrznym, w miarę udoskonalenia się, przechodzi z komnaty do komnaty, czyli z jednej do drugiej części twierdzy, coraz piękniejszej i rozkoszniejszej, aż dotrze do siódmego mieszkania, najgłębszego i najpiękniejszego, gdzie mieszka sam Bóg. Teresa opisuje życie duchowe tak z punktu jego rozwoju, jak i zjednoczenia z Bogiem. Jest to wielkie wołanie Świętej do wszystkich czytelników i zapewnienie, że mogą dojść do siódmego mieszkania i zdobyć Boga na zawsze, a z Nim wszelkie szczęście, pokój i nadzieję szczęśliwości wiecznej.
Dzieła Mniejsze - Publikacja ta zawiera różnorodne teksty, począwszy od komentarzy do wybranych wersetów Pieśni nad Pieśniami, poprzez pisma humorystyczne, a także poezje i refleksje, skończywszy na tzw. sprawozdaniach duchowych, prezentujących osobiste notki bądź będących opisem osobistych przeżyć. „ Pragnę mieć czas na czytanie, bo bardzo je zawsze lubiłam. Gdy wezmę książkę do ręki, skupiam się w sobie z wewnętrznego zadowolenia i tak czytanie zamienia się w modlitwę. Jezus - On sam tylko, przekonałam się, jest prawdziwym przyjacielem i na Nim polegając, czuję w sobie moc i taką pewność, iż zdołałabym czoło stawić całemu światu, przeciwko mnie powstającemu, byleby On mnie nie opuścił.”
98. Św. Teresa od Jezusa Doktor Kościoła : „ Księga mojego życia”
Jest to książka najgłębsza, przenikliwa. W życiu Teresy znajdziemy zachętę do umocnienia i zachowania swej wewnętrznej wolności dla Boga i dla sprawy godności człowieka.
99. Św. Jan Maria Vianney Proboszcz z Ars: „ Kazania tom I”
100. Św. Jan Maria Vianney Proboszcz z Ars: „ Kazania tom II” 
Największym umartwieniem Świętego było pisanie kazań. W tym celu spędzał bezsenne noce i pisywał bez przerwy siedem godzin w zakrystii, w pobliżu Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. To, co pisał, rzadko przeglądał i poprawiał, bo nie chciał pisać dzieła, tylko praktycznie pouczać lud. Kazania pisał pomiędzy rokiem 1818 - 1827. Z wszystkich Jego kazań przebija ogromna znajomość ludu, znakomity zmysł spostrzegawczy i prawdziwie apostolska śmiałość w karceniu grzechów i błędów. Wielu czytając kazania Proboszcza z Ars nawraca się. Wielu kazania Świętego pobudza do szczerego rachunku sumienia, prawdziwego żalu za grzechy 
i do odbycia Spowiedzi Świętej. 
101. Francis Trochu: „ Proboszcz z Ars”
Książka ta jest najlepszą i najobszerniejszą biografią świętego Proboszcz z Ars, opracowana na podstawie akt procesu kanonizacyjnego oraz ogromnej liczby dokumentów i świadectw. 
102. Luigi Peroni: „ Ojciec Pio tom I”
103. Luigi Peroni: „ Ojciec Pio tom II”
Duchowy syn Mistyka z Pietrelciny ujawnia tajemnicę Jego świętości. Jest to pełna biografia św. Ojca Pio wydana w 40 rocznicę Jego śmierci.
104. Ewa K. Czaczkowska:„Św. Siostra Faustyna. Biografia Świętej”    
„ Kim jesteś Faustyno? Ta biografia jest odpowiedzią.” - kard. Franciszek Macharski   
105. ks. Gabriele Amorth:„ Silniejsi od zła - jak rozpoznać, zwyciężyć i unikać szatana”
ks. Gabreile Amorth - egzorcysta, pisze o tym, że życie jest ciągłą walką ze złem. Chcąc walczyć trzeba najpierw poznać. W zwycięstwie nad wrogiem, którego główną broni jest oszustwo, pełne poznanie to połowa sukcesu. Miłość, którą zdobywa się dzięki modlitwie to zwycięstwo. 
106. Bł. Anna Katarzyna Emmerich: „ PASJA”
Spisane przez Klemensa Brentano wizje Błogosławionej ubogacają objawienia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa. Wizje te stanowiły podstawę scenariusza filmu „ Pasja” Mela Gibsona.
107. o.Zacharias Thudippara: „Przyjdzcie do Mnie wszyscy, 
                                                               którzy utrudzeni i obciążeni jesteście.”
Pytasz jaki jest sens życia, tęsknisz za pokojem, radością i miłością, może jesteś rozczarowany czy zmęczony? Przeczytaj tę książkę.
108. Carves Alan Ames:„ Łagodny Duch”
Autor po swoim nawróceniu, korzystając z własnych doświadczeń, spisał w tej książce swoje przemyślenia jak powinno wyglądać życie osoby prawdziwie wierzącej.
109. Merlin R. Carothers:„ Moc uwielbienia”
Świadectwa o mocy modlitwy uwielbienia zawarte w tej książce dotykają i przemieniają życie wielu ludzi.
110. S. Angela Musolesi : „ BÓG żywych „
Modlitwy i rozważania o uzdrowieniu i uwolnieniu.
111. Orędzia Matki Bożej z Medziugorja Królowej Pokoju
Orędzia od 1984r. do 2012r.
112. Thom Lemmons: „ Tamtego dnia na krzyżu”
Opowieść - przeszłość łączy się z teraźniejszością
113. Ks. G. Piotrowicz, Jerzy S. Kowalski: Św Jan Paweł II „ Pielgrzym w Ojczyźnie”
Relacja  wszystkich pielgrzymek do Polski św. Jana Pawła II. Relację ubogacają fotografie z pielgrzymek.
114.Marek Latasiewicz: „ Śladami Jana Pawła II”
104 pielgrzymki 1978 - 2005 
Relacja  wszystkich pielgrzymek do Polski św. Jana Pawła II. Relację ubogacają fotografie z pielgrzymek.
115. ks. Mieczysław Maliński : „ Polski Papież Karol Wojtyła” TOM I
116. ks. Mieczysław Maliński :„ Polski Papież Karol Wojtyła” TOM II
Przyjaciel papieża Karola Wojtyły - ks. Mieczysław, sięgając do swoich wspomnień, opisał czasy, w których żył Katol Wojtyła. Życie osobiste przyszłego papieża  połączone nierozerwalnie z życiem społecznym. Karol Wojtyła przeżywał problemy, jakie były udziałem większości Polaków. Dzięki tej książce postać papieża staje się nam jeszcze bliższa. Książkę ubogacają archiwalne zdjęcia ze zbiorów własnych autora i Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie, oraz cudowne wiersze Karola Wojtyły.
117. Ann Ball: „ Współcześni Święci” Tom I
118. Ann Ball: „ Współcześni Święci” Tom II
Żywoty i oblicza 100 osób uznanych przez Kościół za święte, beatyfikowane, lub zmarłe w opinii świętości, których działalność związana jest z ostatnimi dwoma wiekami historii ludzkości. Ich losy wplecione w burzliwe dzieje wszystkich prawie kontynentów.
119. Wayne Weible: „ Listy z Medziugorja”
Książka jest zbiorem wielu listów ludzi z bardzo różnych środowisk, których łączy głębokie poruszenie pobytem w Medziugorju, odkrycie Matki Bożej, pragnienie modlitwy i nawrócenia. 
120. Wincenty Łaszewski: „ Proroctwo o Polsce - obietnica i krew”
W publikacji zawarto proroctwa min. św. Faustyny Kowalskiej, Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda, Mikołaja Sikatki, o. Czesława Klimuszki, Sługi Bożego bp. Jana Cieplaka, bł. ks. Bronisława Markiewicza i wielu innych. 
121. Marco Politi: „ Papa Wojtyła pożegnanie” 
To przejmująca opowieść o cierpieniu Jana Pawła II, przeczytana już przez rzesze czytelników we Włoszech. Polskim czytelnikom - pamiętającym te niezwykłe dni i godziny żegnania się z Papieżem - pozwala jeszcze raz przeżyć tajemnicę Drogi Krzyżowej Jana Pawła II. 
122. Elisabeth Dored:„ Piłat i Nazarejczyk”
Fikcyjna opowieść autorki przedstawiająca jej własną wersję życia Poncjusza Piłata i jego żony po ukrzyżowaniu Chrystusa. 
123. Joanna Bątkiewicz - Brożek: „ Jezu, Ty się tym zajmij!”
 O. Dolindo Ruotolo - życie i cuda. Pierwsza biografia potężnej modlitwy „ Jezu, Ty się tym zajmij”.
O.Dolindo to mistyk, który posiadał przedziwny wgląd w duszę człowieka, napisał ponad 220 tysięcy  imaginette, obrazków z proroczym słowem skierowanym do konkretnej osoby. Niezwykle ceniony przez o. Pio. Kapłan heroicznie wierny Kościołowi, mimo, że szczególnie doświadczamy. 
124. Pietro Zorza: „ Medziugorje”
Dziesiątki świadectw na temat wydarzeń w Medziugorju.
125. Maria z Agredy: „ Mistyczne Miasto Boże”
czyli żywot Matki Boskiej wg doznanych objawień Marii z Agredy
126. ks. Jan Machniak: „ Rekolekcje z - św. Faustyna Kowalska”
ks. Jan to specjalista od duchowości, wykładowca w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, autor pracy habilitacyjnej na temat Miłosierdzia Bożego w pismach św. siostry Faustyny Kowalskiej SMBM; rekolekcjonista.
127. ks. Jan Twardowski: „ Zeszyt w kratkę”
Rozmowy z dziećmi i nie tylko  z dziećmi na temat wiary
128. Encyklika Jana Pawła II: „ Dives in Misericordia” 
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu.
129. o. John Baptist Bashobora: „ Uwierz Bogu sercem”
Treść konferencji wygłoszonej podczas rekolekcji w Polsce w 2013 r.
130. Kresimir Sego : „ Ojciec Slavko”
Autor spotykał się z o. Slavkiem i innymi uczniami i nie waha się dawać świadectwo o tym co zobaczył w Medziugorju.
131. Michel Hubaut: „ Jak żyć z sobą samym, z innymi i z Bogiem”
Franciszkanin Michel Hubaut zaprasza do refleksji nad tym wszystkim, co tworzy nasze codziennie życie, lecz także nad pytaniami dotyczącymi ekologii, etyki, Europy, spotkania kultur i religii. Wszystko może stać się miejscem wzrostu człowieczeństwa i wzrostu duchowego.
132. W.T. Walsh: „ Fatima”
133. Stefan Kard. Wyszyński: „ Zapiski więzienne”
134. ks. Piotr Glas: „ Dekalog”
Prawdziwa droga w czasach zamętu - rozmowa Tomasza Terlikowskiego z egzorcystą ks. Piotrem Glasem
135. Papież Franciszek : „ Ojcze nasz”
Papież o najważniejszej modlitwie chrześcijan w rozmowie z Markiem Pozzą
136. Wanda Półtawska: „ By rodzina była Bogiem silna …”
Czy ludzie czytają dokumenty papieskie? Co rozumieją i co realizują w codziennym życiu? 
Treścią książki są rozważania „ na kanwie” Listu do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II. 
137. Praca zbiorowa pod red. o. Wiesława Przybysza OFM - „ Św. Antonii z Padwy”
138. Andrea Tornielli: „ Kiedy płacze Madonna”
Autor zebrał i opisał 50 najbardziej interesujących przypadków objawień maryjnych, płaczących figur, stygmatów, cudownych uzdrowień i mistycznych ekstaz, które wystąpiły we Włoszech w ostatnich latach. Książka zawiera także wywiady, przedstawiające oficjalne stanowisko Kościoła wobec zjawisk mistycznych i objawień, rolę tych zjawisk i  ich interpretację.
139. Antonio Socci: „ Ci, którzy wrócili z zaświatów”
Dziennikarskie śledztwo dla tych, którzy czytali Dowód , Niebo istnieje naprawdę … i chcą więcej. 
W 2009 r. córka Socciego po zatrzymaniu akcji serca zapadła w śpiączkę. Wydarzenia związane z jej śmiercią kliniczną stało się dla autora początkiem badań nad zjawiskami z pogranicza śmierci.
140. Muzeum Oświęcim i KAW : „ Cierpienie i nadzieja”
Album zawierający prace artystyczne, które wykonali więźniowie obozu oświęcimskiego
141. Jan Andrzej Fręś : „ Błogosławiony Jan Paweł II”
142. Karol Wojtyła, Adam Bujak: „ Renesansowy Psałterz”
Poezje słowem i światłem pisane - poezje Jana Pawła II opatrzone fotografiami słynnego polskiego fotografa - Kawaler Orderu Orła Białego Adama Bujaka.
143. o. Hohn B. Bashobora: „ Jesteś obrazem Boga”
Treść konferencji z 2011 r.
144. Teresa Bojarska: „ W imię trzech krzyży”
Opowieść o Julii Urszuli Ledóchowskiej i jej zgromadzaniu.
145. o.Ludwik KondorSVD, o.dr.Joachim M. Alonso CMF  : „ Wspomnienia s. Łucji z Fatimy”
146. Georges Huber: „ Idź precz, szatanie”
147. Alicja Tusz : „ I ślubuję ci …”
Rozmowy o chrześcijańskim małżeństwie
148. ks. Zbigniew  Kras, ks. Józef  Stala: „ Listy sercem pisane”
Listy polskich dzieci do Ojca Świętego Jana Pawła II
149. Milena Kindziuk: „ Zgoda na świat”
Z ks. Janem Twardowskim rozmawia Milena K.
150. Gerald G. Jampolski, Diane V. Cirincione: „ MIŁOŚĆ”
Jak tworzyć pozytywne związki
151. Pierre Jean Aernoudt SJ : „ Naśladowanie Najświętszego Serca Jezusowego”
152. Segundo Galilea: „ Święci przyjaciółmi”
W tej książce nie ma żywotów świętych, lecz przyjacielskie spotkanie z nimi. 
153. Brat Efraim: „ Jezus Żyd praktykujący” 
Chciałbym aby ci wszyscy którzy nie mogą czytać Pisma Świętego w języku oryginalnym ani zrozumieć kontekstu historycznego, czy wyobrazić sobie miejsca wcielenia Słowa, mogli lepiej zobaczyć Jezusa takiego, jakim był …
154. Jan Paweł II: „ Wstańcie, chodźmy! 
Wspomnienia te niech posłużą wszystkim,  którzy pragną poznać wielkość posługi biskupiej, trud z nią związanym ale także radość, jaka codziennie towarzyszy jej wypełnianiu. 
155. Życie Świętej Genowefy
156.TimothyTindal-Robertson, Wincenty Łaszewski: „ Fatima, Kościół i Trzecie Tysiąclecie”
W jaki sposób Matka Boża czuwała nad obecnym stuleciem, i jak maryjna droga Kościoła w Polsce weszła w osobie Jana Pawła II na szlak fatimski prowadzący w nowe tysiąclecie wiary.
157. Michel Quoist: „ Modlitwa i czyn”
To pozycja, w której Autor, francuski kapłan, nie tylko w sposób niezwykły, sugestywny i porywający przekłada na język codzienności przeżywanie wiary, ale także wobec licznych współczesnych zagrożeń i pokus daje ewangeliczną receptę na prawdziwą modlitwę i skuteczne działanie, które mogą zmienić człowieka i świat… 
158. Cudotwórca z Padwy - Żywoty św. Antoniego
159. Vergilio Gamboso: „ Życie św. Antoniego”
160. Dorota Mazur: „ Charbel „
Życie i cuda świętego mnicha z Libanu. 
161. o. Michael E. Gaitley Mic: „ Druga najważniejsza historia” - Teraz jest czas na Miłosierdzie
Nie jest to opracowanie naukowe, lecz wciągająca opowieść, na którą składają się fakty i relacje świadczące o Bożej miłości do nas.
162. Św. Ludwik Maria de Montfort: „ Wszystkie dzieła"
 • Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP
 • Tajemnica Maryi
 • Modlitwa Płomienna
 • Miłość Mądrości Przedwiecznej
 • Przedziwny Sekret Różańca świętego
 • List Okólny do Przyjaciół Krzyża
163. Maria Żmigrodzka: „ Świadcząc Miłosierdzie Boże”
Apostolska droga ks. Edmunda Boniewicza SAC
164. mA.Górska, s. A.Kosicka, s. M. Krupecka: „ Błogosławiona Urszula Pomaga”
Łaski i cuda uzyskane za wstawiennictwem Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.
165. o. Teiji Yasuda: „ Akita, łzy i posłanie Maryi”
o. Teiji naoczny świadek wydarzeń, przedstawia fakty związane z nadprzyrodzonymi zjawiskami, które miały miejsce w klasztorze w Akita w Japonii. Drewniana figura Maryi płakała tam 101 razy. Cuda zostały zatwierdzone przez biskupa diecezji Niigata w roku 1984.
166. Praca Zbiorowa:  „ Tęsknota i głód”
O ludziach żyjących w związkach niesakramentalnych. Książka  trudnym problemie rozwodów i małżeństw niesakramentalnych. Jej pierwszą część stanowią opinie osób żyjących w takich związkach nadesłane w odpowiedzi na ankietę przeprowadzoną w jednej z warszawskich parafii. W dalszej części umieszczono wypowiedzi teologów i duszpasterzy wyjaśniających stanowisko Kościoła oraz wskazujących na możliwe drogi wychodzenia z trudnych sytuacji. Ostatnią część to dokumenty Kościoła oraz fragmenty z Pisma Świętego, dotyczące omawianych zagadnień.
167. Ian Wilson: „ Całun Turyński”
168. Janusz Borucki: „ Dwie drogi”
Świadectwo człowieka, który uległ wypadkowi i zmagał się z kalectwem i uzależnieniem od drugiego człowieka. Opisuje jak pogodził się z cierpieniem i bólem.
169. Jose Maria Sanchez - Silva : „ Marcelino Chleb i Wino”
Opowiadanie dla ducha. Książka adresowana jest do dzieci. Dla dorosłych jest tylko wstęp. Czy dorośli jednak zdołają oprzeć się pokusie przeczytania tej legendy? 
170. L.J. Bernatek: „ Opowieść o bracie Zenonie Żebrowskim”
171. o. Leon Benigny Dyczewski OFM: „ Człowiek Człowiekowi …”
Rzecz o św. Maksymilianie Kolbe
172. Henryk Bejda: „ Sekret ocalenia”
Nieznany epizod zamachu, czy siostra Rita uratowała papieża?
173. Ks. Henryk Jankowski: „ Nie ma za co przepraszać”
Kazanie ks. Jankowskiego z 11 czerwca 1995r. wygłoszone w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku zostało świadomie zmanipulowane przez Gazetę Wyborczą. Manipulacja była próbą skompromitowania Kościoła polskiego, a razem z nim i narodu.
174. ks. Aleksander Żychliński: „ Umiejętność Świętych”
175. Wydawnictwo sióstr Loretanek: „ Pozwólcie mi żyć”
Książka porusza temat aborcji - zawiera świadectwa nadesłane do radia przez rodziców, którzy dokonali aborcji.
176. John Leary: „ Przygotujcie się na Wielki Ucisk i na Erę Pokoju”
Książka zawiera wizje prywatne dotyczące czasów ostatecznych.
177. Maria Tarnawska : „ Siostra Faustyna Kowalska - życie i posłannictwo”
178. Arturo Mari: „ Do zobaczenia w Raju”
Wywiad z Watykańskim osobistym fotografem papieża Jana Pawła II - rozmowy o papieżu Janie Pawle II.
179. Henryk Sienkiewicz : „ Quo Vadis”
180. Prószyński i S-ka : „ Opowieści wigilijne”
181. Artur Domosławski: „ Chrystus bez karabinu”
O pontyfikacie Jana Pawła II. Książka może pomóc w rachunku sumienia.
182. Kard. Józef Ratzinger: „ Służyć Prawdzie”
Zestawienie tekstów na każdy dzień roku z pism kardynała Ratzingera. Dla rozważania prawd Bożych na każdy dzień roku.
183. Zbigniew Przybylak: „ Najsławniejsze proroctwa i przepowiednie dla Polski”
184. Ks. Józef Belleney: „ Uzdrowienia w Lourdes”
185. Ellen G. Traylor : „ Rut - opowieść o miłości”
Rut, Moabitka - fascynująca opowieść o kobiecie, której udało się odnaleźć prawdziwą miłość i prawdziwego Boga … 
186. Jan Paweł II: „ O Aniołach i szatanie”
Książka zawiera nauczanie papieskie o duchach dobrych i złych. 
187. Gabriele Amorth: „ Wyznania Egzorcysty”
188. Jean Lafrance: „ Miłość moim powołaniem”
Droga duchowa św. Teresy z Lisieux 
189. Siostra Emmanuel: „ Medjugorie lata 90”
190. Conrad de Meester OCD:  „ Z pustymi rękami”
Posłannictwo św. Teresy z Lisieux
191. Ks. Andrzej Cieślik : „ Gdy żyjesz w związku niesakramentalnym”
192. o. Aleksander Schmemann: „ Symbol wiary”
193. Paul O’Sullivan: „ Wszystko o Aniołach”
Pełna uroku książka, która ukazuje jak anioły towarzyszyły ludziom na liczne sposoby w przeszłości i jak nadal nam pomagają, a także jak mogłyby nas wspierać, gdybyśmy tylko Je o to prosili. 
194. Ks. Zygmunt Kosowski: „ Czat z Jezusem”
195. Ellen G. Traylor:  „ Maria Magdalena”
To opowieść o poszukiwaniu siebie, o udanej próbie spojrzenia na przyszłość, której przeszłość chciała wydrzeć każdą chwilę …
196. ks. Piotr Gąsior: „ Co ksiądz o tym sądzi?
Pytania młodzieży, których nie wolno zlekceważyć. 
197. o. Hugo Hoever SOC: „ Żywoty Świętych Pańskich”
198. Praca zbiorowa: „ Kapłan w moim życiu”
Świadectwa o życiu i pracy kapłanów nadesłane przez ludzi .
199. Kard. Stefan Wyszyński: „ Pro Memoria”
Zapiski z roku 1952
200. o. Władysław Kluz OCD: „ Sekretarka Miłosierdzia Bożego - Bł. Faustyna Kowalska”
Książka to nie tyle portret s. Faustyny, ile jej autoportret. Całej jej życie przedstawione jest na podstawie jej dzienniczka, listów i wypowiedzi. 
201. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus: „ Dzieje Duszy”
Dziennik duchowy świętej. 
202. ks. Mieczysław Głowacki: „ Pięć kamieni z Medjugorie” 
202. Henri J.M. Nouwen: „ Wołanie i Miłosierdzie”
Modlitwy z Genesee - z klasztoru trapistów.
203. Joan Carroll Cruz: „ Niezniszczalni”
Prawdziwa opowieść o świętych, których ciała po śmierci nie uległy rozkładowi”
204. Marschall J. Cook: „ Oswoić lęk”
Jak radzić sobie ze stresem - o tym wykładowca Uniwersytecki.
205. O. Slavko Barbaric OFM: „ Żyć orędziem na co dzień”
Orędzia z Medjogorie
206. Zbigniew Branach : „ Tejemnica śmierci księdza Zycha”
207. Jan Paweł II : „ Daj i Tajemnica”
208. Jan Paweł II:  „ Przekroczyć Próg Nadziei”
Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego
209. Irena Burchacka: „ Ojciec Pio”
210. Album Rzym i Watykan 
211. Kuria : „ Chrystus wczoraj i dziś”
V Pielgrzymka Jana Pawła II do ojczyzny
 
212. Nasz Święty Ojciec Jan Paweł II - Świadectwa cudów
Kronika w postaci 15 numerów czasopisma
213. Ks. Piotr Glas : „ Dzisiaj trzeba wybrać”
O potędze Maryi, walce duchowej i czasach ostatecznych- rozmawia  T. P. Terlikowski
214. Jan Paweł II: Ewangelia cierpienia
Książka zawiera wybór homilii Jana Pawła II  po święconych cierpieniu oraz przemówień wygłaszanych przy okazji spotkań z chorymi.
215. Jan Paweł II : Mężczyzną i Niewiastą Stworzył Ich”
216. Ks. Marian Banaszak: Historia Kościoła Katolickiego tom I - starożytność
217. Ks. Marian Banaszak: Historia Kościoła Katolickiego tom II - średniowiecze
218. F.Krenzer: „Taka jest nasza wiara.”
Jaka jest nasza wiara?
Jest to próba wielkiej syntezy całokształtu spraw wiary, o jakie pyta człowiek dzisiejszy: wierzący, wahający się, poszukujący. Autor wprowadza nas w sedno takich tematów jak istnienie Boga, religia, ateizm, Jezus Chrystus, wiara, wolność, Kościół, Pismo Św., stworzenie świata i człowieka, znaki bliskości Boga, sens życia chrześcijańskiego, modlitwa, liturgia, śmierć i wieczność. 
219. Zenon Kosidowski: „ Opowieści Biblijne. Opowieści Ewangelistów”
220. Jacek Woroniecki OP: „ Katolicka etyka wychowawcza” tom I i II
„ Dzieło życia” o. Jacka - pozycja wyjątkowa zarówno pod względem głębi prezentowanych przemyśleń, jak i sposobu ujęcia zagadnień. O. Jacek wykładał zagadnienia moralne na KUL w Lublinie, w Rzymie, Lwowie, Warszawie i Krakowie. W tej książce przedstawił całokształt problematyki moralnej takiej, jaką dyktuje ludzkie życie i jaką analizowali klasycy etyki” Arystoteles, Grzegorz Wielki, Jan z Damaszku, św. Tomasz z Akwinu.
221. Rene Laurentin: Współczesne objawienia Najświętszej Maryi Panny
Jak rozpoznać, że to ona. Co chce nam powiedzieć
222. Praca zbiorowa z roku 1982 : „ Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej”
223. Praca zbiorowa „ Zarys Religioznawstwa”
224. Romano Guardini: „ Bóg daleki, Bóg bliski” 
Im dalszy tym bliższy Z życia eremitów egipskich, przebywających na pustyni, opowiada się jak to jeden z nich, przebywszy długą próbę nieobecności Boga, pyta: „Panie, gdzie byłeś w tych strasznych chwilach?” A Bóg odpowiada: „Bliżej ciebie niż kiedykolwiek dotąd!” (...) Może Bóg bliższy jest dziś w naszych mroźnych czasach niż w okresie baroku z całym przepychem kościołów lub w średniowieczu z jego symboliczną pełnią, lub też w czasach wczesnego chrześcijaństwa przenikniętego świeżą odwagą męczeństwa. (...) On oczekuje od nas abyśmy dochowali Mu wierności poprzez mroki oddalenia. Może stąd powstać wiara nie mniej prawdziwa, może czystsza nawet, a w każdym razie bardziej nieugięta, niż w czasach wewnętrznego bogactwa.
 
225. ks. Jerzy Laskowski : „ Trwałość wspólnoty małżeńskiej”
226. Jan Paweł II: „ Familiaris Consortio”
Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym.
227. Sekretariat Fatimski: „Fatima 2018”
Książka zawiera propozycję homilii i rozważań na nabożeństwa 13 dnia miesiąca oraz medytację na pierwsze soboty miesiąca.
228. Abp. Kazimierz Majdański: „ Rodzina u progu trzeciego tysiąclecia”
229. Sobór Watykański II - Konstytucje, Dekrety, Deklaracje
230. Lloyd C. Douglas : „ Szata”
Książka okazała się bestsellerem - Tłem opowieści jest Rzym i Jerozolima za czasów Chrystusa, a treścią sprawy ludzi, przed którymi nagle staje Chrystus - tak jak przed Marcellusem, posiadaczem wygranej szaty Ukrzyżowanego. Co się stało potem z szatą? Jak wstrząs przeżyty przez Marcellusa w dniu ukrzyżowania wpłynął na jego dalsze życie?
231. Alfred Lapple „ Od egzegezy do katechezy”
Dr. Alfred Lapple  profesor i kierownik Instytutu Katechetyki i Pedagogiki Religijnej na Uniwersytecie w Salzburgu wychodzi naprzeciw trudnościom i kłopotom na jakie natrafia czytelnik Biblii.
232. F.X. Schouppe SJ : „Piekło”
Dogmat o piekle na przykładach faktów  z życia świętych i historii Kościoła.
233. Leksykon religioznawczy
 
 
234. Carles Pi i Sunyer: „ Rozmowa Czarnych Madonn, polskiej i katalońskiej”
Niezwykły poemat Rozmowa Czarnych Madonn, polskiej i katalońskiej, napisany jesienią 1939 r - tekst odpowiada na pytania na temat świadomości i pamięci zjednoczonej Europy XXI wieku. 
235. Ferdinando Imposimato|Sandro Provvisionato: „ Zamach na Papieża”
Po 30 latach śledztwa włoski prokurator ujawnia kulisy zamachu na Jana Pawła II.
236. Jan Paweł II w Polsce
31 maja 1997 - 10 czerwca 1997 - przemówienia , Homilie
237. Tischner : Dziennik 1944-1949 
Młody Tischner o dojrzewaniu, miłości i odkrywaniu powołania. Dziennik Tischnera jest zjawiskiem wyjątkowym. Rzadko mamy okazję poznać wybitnego myśliciela w momencie rodzenia się jego zainteresowań i fascynacji. W chwili, gdy dopiero kształtuje się jego powołanie. W soim dzienniku kilkunastoletni Józek stworzył barwny portret pokolenia, które dorastało w latach powojennych, a zarazem przejmującą opowieść i młodości, dojrzewaniu, buncie i szukaniu dróg do odpowiedzi na ważne pytania.
238. Jan Dobraczyński: „ Najeźdźcy” 
Jesteśmy za siebie odpowiedzialni, wszyscy za wszystkich. I w tym zawiera się racja naszych cierpień, klęsk i zwycięstw. 
239. Kwartalnik „ Wyklęci” nr 37/ 2017r.
temat numeru: „ Rotmistrz Witold Pilecki”
240.Jan Dobraczyński: „ Doścignięty”
„ … Jeśli odrzucisz jeden krzyż, znajdziesz na pewno drugi, może jeszcze cięższy …” - cytat z Naśladowania Chrystusa został umieszczony na początku książki. 
Erwin Mayer (ongiś Krueger), stateczny pan po pięćdziesiątce, jest właścicielem nieźle prosperującego warsztatu samochodowego w jednym z miast Ameryki Południowej. Otoczony miłością rodziny i szacunkiem sąsiadów wiedzie niczym nie zmącony żywot człowiek poczciwego. Od czasów wojny minęło dwadzieścia lat, tamten okres życia stanowi dla niego kartę dawno zamkniętą,niebyłą. Do czasu jednak. Bo oto któregoś dnia zjawia się ktoś, kto mu ową przeszłość brutalnie przypomina, domagając się rachunku za popełnione czyny…
241.Magdalena Grzebałkowska: „Ksiądz Paradoks” Biografia Jana Twardowskiego.
Biografia mężczyzny, który ślubował ubóstwo, czystość i posłuszeństwo - wszyscy znamy ks. Jana Twardowskiego, ale niewiele o nim wiemy. Jak był naprawdę? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć autorka, która dotarła do nieznanych zapisków księdza Jana. Dzięki nim poznajemy człowieka pełnego sprzeczności. Dlaczego czuł się samotny, choć otaczało go tak wielu? (…) Ksiądz Paradoks - to niezwykła historia człowieka, który wymyka się wszelkim schematom.
242. Stefan Kard. Wyszyński : „ zapiski milenijne”
243. Stanisław Krajski: „ Polska, Kościół”
244. Ks. Jerzy Lewandowski: „ Naród w nauczaniu Kard. Stefana Wyszyńskiego”
245. Papież Franciszek, kard.Jorge Mario Bergoglio: „ Chciałbym Kościoła ubogiego dla ubogich”
Książka zawiera dotychczasowe wypowiedzi papieża Franciszka oraz najważniejsze homilie i przemówienia, poprzedzone jego życiorysem i omówieniem duchowej sylwetki papieża. 
246. Paweł Zuchniewicz : „Świadkowie XX wieku”
Książka jest wizją wydarzeń podyktowanych w znacznej mierze osobistymi doświadczeniami autora, na którego dziennikarskiej drodze pojawiło się wielu spośród bohaterów tej pracy - tych, którzy jak niegdyś Apostołowie - spotkali Chrystusa i poszli za Nim. 
247. Honoriusz Balzac: „ Ojciec Goriot”
248. Georges Bordonove: „ Życie codzienne Zakonu Templariuszy”
Francuski historyk skupił się na ukazaniu nieznanego dotychczas wizerunku templariuszy, zdradzając czytelnikowi szczegóły z ich codziennego życia i kulisy zakonnej wspólnoty.
249. Aldo Maria Valli : „ Ratzinger na celowniku”
Dlaczego Go atakują? Dlaczego jest słuchany”?
250. Andre Frossard: „ Bóg i ludzkie pytania”
Autor otrzymał  od uczniów klasy maturalnej, dziewcząt i chłopców, ponad dwa tysiące często powtarzających się pytań, na które udzielił odpowiedzi, zaczerpniętych z własnego doświadczenia wiary.
 
251. Emilien Tardif - Jose H.Prado Flores: " Jezus żyje"
Książka z serii:  " Żyć Dobrą Nowiną". Ojciec Tardif znany na pięciu kontynentach ze swojego głoszenia Ewanglii, któremu towarzyszą współczsne cuda Jezusa. Książka otwiera zamknięte, zagubione i samotne serca, przynosi ukojenie pozwalając odkryć i zanurzyć się w nieprzebranej miłości Bożej i niesie radość poprzez poznanie Dobrej Nowiny, że Jezus żyje!
 
252Emilien Tardif - Jose H.Prado Flores: " Jezus jest Mesjaszem"
Książka z serii:  " Żyć Dobrą Nowiną". Ojciec Tardif znany na pięciu kontynentach ze swojego głoszenia Ewanglii, współczesnych cudów Jezusa. Książka skierowana jest do wszystkich, którzy pragną osobiście spotkać Jezusa w mocy Ducha Świętego, aby przyjąć od Niego Zbawienie. 
 
253Emilien Tardif - Jose H.Prado Flores: " Dookoła świata bez walizki"
Książka z serii:  " Żyć Dobrą Nowiną". Ojciec Tardif znany na pięciu kontynentach ze swojego głoszenia Ewanglii, współczesnych cudów Jezusa. Jezus żyje, i daje także życie tym, którzy wierzą w Jego Imię. Przepowiadaniu Ewangelii towarzyszą znaki i cuda. To właśnie Jezus jest Mesjaszem, namaszczonym Duchem Świętym, który posyła na świat świadów swojej miłości, nie pomijając żadnego kraju, żadnego miasta i żadnego człowieka. Książka ta to opis przygód jednego z tych świadków, ojca Emiliena.
 
 
254Emilien Tardif - Jose H.Prado Flores: "Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby"
Książka z serii:  " Żyć Dobrą Nowiną". Ojciec Tardif znany na pięciu kontynentach ze swojego głoszenia Ewanglii, któremu towarzyszą współczsne cuda Jezusa. 
 
 
255. Czcigodny Sługa Boży Ksiądz August Czartoryski.
 
256. Kawnice - Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
 
257. Ks. Stanisław Salamonowicz SDB - Jubileuszowe wspomnienia
 
258. Czesław Ryszka : Apokalipsa i Miłosierdzie
Ze zrozumieniem biblijnych znaków jest podobnie jak z gwieździstym niebem. Dopóki słońce oblewa niebo swoim blaskiem, nie widać gołym okiem ani jednej gwiazdy. Wystarczy jednak, by zapadł zmrok, a na niebie wypłyną miliony świecących punktów. Nie wiemy więc, jakie czekają nas nieszczęścia, wojny, epidemie, zakłócenia w przyrodzie ... Jedno jest pewne: świat nie kończy się na tym co ziemskie, ale ma ponad sobą odwieczne prawa i nadprzyrodzoną moc. Tylko wielkim miłosierdziem można zaradzić złu.
 
259. Jan Paweł II: " Przekroczyć próg nadziei"
 
260. Wydawnictwo Sióstr Loretanek: " Głośmy Ewangelię Życia"
Antologia tekstów i wypowiedzi z przebiegu walki o prawo do życia dzieci nie narodzonych.
 
261.Św. Tomasz z Akwinu: " Głupota jest grzechem"
W rozmowie z Hansem Conradem Zanderem.
 
262. Marta Robin: " Weź me życie, Panie"
Marta Robin była prostą, wiejską dziewczyną, która w wieku 26 lat została dotknięta całkowitym paraliżem. Przez 50 lat każdego piątku wchodziła w ekstazę przeżywając Mękę Pańśką. Nie jadła, nie piła, nie spała, żywiła się wyłącznie Eucharystią, przyjęła w swoim ciele stygmaty. 
 
263. Jack Canfield Mark Victor Hansen: " Balsam dla duszy"
Pieniądze i sława nie czynią ludzi szczęśliwymi. Szczęście musi wynikać z ich wnętrza. " Balsam dla duszy" sprawi, że zrobi wam się cieplej na sercu. 101 opowieści otwierających serca i kojących duszę.
 
264. Teresio Bosco - " Spełniony sen" 
Opowieść biograficzna o św. Janie Bosko.
 
265. Józef Augustyn SJ: " Kwadrans szczerości"
ks. Józef to doświadczony kierownik duchowy. Książka jest zapisem sesji na temat rachunku sumienia. Praktyczne ćwiczenia proponowane przez autora pomagają w odkrywaniu prawdziwych motywów naszych działań.
 
266. Rozważania o Duchu Świętym na każdy dzień.
Cantalamessa, Jan Paweł II, Carlo Maria Martini, św. Augustyn i inni ...
 
267. Jan Paweł II : " Stworzeni do miłości.
Jana Pawła II rozmowy z młodymi
 
268. Z Licheńskiej księgi łask.
 
269. ks. Józef Belleney: " Uzdrowienia Lurdzkie w świetle dokumentów lekarskich"
 
270. Barbara Leahy Shlemon: " Uzdrawianie wewnętrzne człowieka"
Pielęgniarka i położona Barbara S. , należąca do Stowarzyszenia Chrześcijańśkich Terapeutów, w swej książce prezentuje metodę uzdrawiania wewnętrznego z pomocą introspekcji i specjalnych modlitw wzywających Jezusa do uświęcenia poszczególnych okresów rozwoju człowieka. 
 
271. Ojciec Pio
 
272. Praca zbiorowa: " Prymas tysiąclecia"
 
273. Ellen G. White: " Życie Jezusa"
Wyjątkowość tego dzieła polega na przeniesieniu czytelnika w czasy i kulturę kraju w którym żył Jezus. To dzieło pełne natchnienia i wiary. Czytelnik przejmuje się historią Jezusa. Jego życie nabiera wymiarów życia Mistrza z Nazaretu. 
 
274. Jan Paweł II: " Wy jesteście moją nadzieją"
Słowa papieża do młodzieży.
 
275. Karol Wojtyła: " Jan Paweł II, Jestem bardzo w rękach Bożych, notatki osobiste"
 
276. Karen Kingsbury: " Przebaczenie"
Miał wszystko ... ale pragnął więcej.
 
277. Karen Kingsbury, Gary Smalley: " Powrót"
 
Luke odszedł od wszystkiego, co było dla niego ważne: wiary, rodziny i miłości. Zmiażdżony wydarzeniami 11 września 2001 dochodzi do wniosku, że życie to ślepy los, wiara to oszustwo, a Bóg to czysta fantazja ... 
 
288. Karen Kingsbury, Gary Smalley: " Spotkanie"
Historia rodziny Baxterów ... gdy wszystko zaczyna się dobrze układać, śmiertelna diagnoza staje się szokim dla całej rodziny ... 
 
289. Karen Kingsbury, Gary Smalley: " Ocalenie"
 
Kari Baxter ma kochających rodziców, dobrą pracę i wspaniałego męża. Właśnie w chwili gdy szczęśliwe życie i udane małżeństwo skłaniają ją do założenia poradni małżeństw przeżywających trudności, dzwoni telefon ... 
 
290. Karen Kingsbury : " Sława"
Za spełnienie marzeń trzeba czasem zapłacić bardzo wysoką cenę ...
 
291. Karen Kingsbury, Gary Smalley: " Radość"
Brook i Peter przeżywają kryzys, kiedy ich małżeństwo staje w obliczu próby. 
Odsłony: 300