Nawracajcie się!

Opublikowano: niedziela, 24 styczeń 2021

1455018433Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych apostołów

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
 
 
 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za Nim. (Mk 1, 14-20)

 

Mówię Wam, bracia, czas jest krótki. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przemija bowiem postać tego świata...

Nawracajcie sie! - to wciąż aktualne wezwanie proroków i Chrystusa. To zaproszenie do zapoczątkowania czegoś nowego. Obowiązuje tutaj reguła: Nie jutro, lecz dziś, natychmiast, bez ociągania się i zwłoki! Dziś, natychmiast wzywa nas Chrystus do pełnej, rzeczywistej pokuty, oczyszczenia, przemiany. Przyjęcie wezwania do nawrócenia nie wyraża się w pojedyńczym czynie, który by załatwił wszystko. Wezwanie do pokuty uderza w złe przyzwyczajenia, domaga się nieustannej zmiany owej "drugiej natury", jest ciągłym, krytycznym spoglądaniem na własne postępowanie i nieustannym odnawianiem własnego życia, bo czas jest krótki, "czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże".

Prorocy głosili, że taka przemiana nigdy nie będzie dziełem samego człowieka. Dlatego wezwanie do pokuty "nawracajcie się" poprzedzone jest radosną nowiną: " czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże" oraz jest uzupełnienione drugim istotnym wezwaniem: " wierzcie w Ewangelię". Kiedy uznam, że postepuję w niewłaściwym kierunku, powinienem się zatrzymać, nawrócić się i cofnąć do miejsca, z którego się oddaliłem. To miejsce jest wyraźnie określone, a nawrócenie umotywowane: od Boga pochodzimy i od Niego wszystko otrzymaliśmy, dlatego też do Niego mamy powrócić. Ewangelią, Radosną Nowiną, w którą mamy wierzyć, jest bliskość Boga w stosunku do nas, urzeczywistniona w osobie Jezusa, który dla nas jest Chrystusem, a dla Niego - Jego Synem.

Tylko dzięki Jezusowi jesteśmy blisko Boga i Jego panowania. Przemija postać tego świata, każdego dnia wracamy do Domu. Jezus mówi - " Pojdźcie za Mną!"

 

Odsłony: 260