Obojętność zabija

Opublikowano: niedziela, 07 marzec 2021
 
obojSłowa Ewangelii według Świętego Jana 
Zapowiedź męki i zmartwychwstania
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
 
 
 
Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.
Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. ( J 2, 13-25)

 

Nie toleruj żadnej formy zła, bo to, co tolerujesz wcześniej czy później powróci do Ciebie. Nie bądź więc obojętny. Obojętność zabija.
Gniew jest nienawiścią zła. Gniew Jezusa jest wyrazem miłości o stan duchowy słuchających.
Nawróćcie się w końcu!
 
Jezus swoimi, tym razem gwałtownymi emocjami wzywa do nawrócenia Ciebie: obojętnego, opieszałego, niezdecydowanego…
Uczucia są do uporządkowania i do wykorzystania. W Jezusie wszystko jest pełne harmonii.
Cały Ty jesteś świątynią obecności Boga. Nie kupcz tam obmową, krytyką i narzekaniem. Nie oddawaj się targowaniu o swoje sprawy. Nie wykorzystuj modlitwy do robienia wiązanych interesów z Bogiem.
 
O. Mariusz Wójtowicz OCD
Karmelita Bosy
 
 
Odsłony: 113