Przekroczyć siebie

Opublikowano: niedziela, 24 maj 2020
1590265706Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
 
 
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». (Mt 28, 16-20)(Mt 28, 16-20)
 
 
Jezus wstąpił do Nieba, a Ojciec Chwały dał Mu wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jezus swoim uczniom polecił, aby szli i nauczali wszystkie narody, udzielając im Chrztu świętego. Dał  zadanie -  uczyć zachowywać wszystko, co Jezus przekazał. Jezus zapewnia, że jest z nami do końca. Obiecał udzielić  nam Ducha Świętego, który jest Duchem Prawdy i Mądrości, który da nam światłe oczy serca, abyśmy umieli rozpoznać swoje powołowanie, abyśmy wiedzieli gdzie iść, co robić, co mówić. Duch Święty pouczy nas o wszystkim i wszystko nam przypomni, abyśmy widzieli czym jest nadzieja naszego powołania, i kim jest Jezus.
 
Jako uczniowie Jezusa Chrystysa, dostaliśmy więc wszyscy zadanie - głosić Jezusa Chrystusa, głosić Królestwo Boże. Przemija postać tego świata, a my żyjemy dla wieczności. Powinniśmy nieustannie być w służbie Ewangelii, tak jak to czynił Jezus. Biskup Andrzej Przybylski tak pisze o służbie:
 
"Podstawą prawdziwej służby jest przekreślenie siebie, a właściwie przekroczenie siebie. Żeby służyć Bogu i ludziom trzeba wznieść się ponad swoje „ja”, ponad swój egoizm, wygodę, swoje zyski i ważności. Kiedy św. Paweł wyznaje: „żyję ja, a już nie ja, żyje we mnie Chrystus” – to przekracza siebie wchodząc w nieograniczoną moc działania Boga. Egoista zawsze stanie się niespełnionym więźniem swojego „ja”. Człowiek oddający Bogu siebie ma udział w pełni mądrości i miłości Boga, a granice jego życia przekraczają ziemię i sięgają nieba!"
 
 
 
Odsłony: 301