×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Kto ma uszy, niechaj słucha!

Opublikowano: sobota, 11 lipiec 2020
25540Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 
Przypowieść o siewcy
 
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami:
 
 
«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
 
Kto ma uszy, niechaj słucha!»
 
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» 
 
On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza:
 
„Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”.
 
Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
 
Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
 
Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje.
 
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne.
 
Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny». (Mt 13, 1-23)

 

"Wam dano poznać tejemnice Boże, innym nie dano" -  czy przerażąją nas te słowa Jezusa? Czemu Pan wprowadza podział na uprzywilejowanych i dyskryminowanych słuchaczy swoich nauk? A jednak Jezus nie dyskryminuje nikogo. Słowo Swoje daje słyszeć wszystkim. Jedni usłyszawszy, odchodzą po zaspojeniu ciekawości niezwykłym Rabbim z Nazaretu. Inni pozostali przy Mistrzu i usłyszawszy przypowieści, zadawali Jezusowi pytania. Ich słuchanie nie było bierne, ale skłaniało do poszukiwań, stawiania pytań, wyjaśniania problemów. Tym własnie dano poznać tejemnice. Bóg pragnie wiernych aktywnych - nie takich, którzy zachwyciwszy się piękną mową, wracają bezmyślnie do codzienności; lecz takich, którzy pobudzeni Jego Słowem - badają, pytają, szukają odpowiedzi i życie swoje przemieniają według odkrytej prawdy.

 

 

 

Odsłony: 808