Wielki Post 2017 r.

Opublikowano: poniedziałek, 20 marzec 2017


Trwa Wielki Post - czas pokuty przygotowujący do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych.

Mojżesz przebywał 40 dni na rozmowie z Bogiem; Eliasz odbył 40 dniową pielgrzymkę do góry Horeb. 40 lat trwała wędrówka Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Wreszcie Syn Boży poprzedził swoją działalność 40 dniowym pobytem na pustyni, spędzonym na modlitwie i poście. Za przykładem Zbawiciela, Kościół poświęca 40 dni na odnowienie życia duchowego swoich dzieci, poprzez modlitwę, post i jałmużnę.

Papież Franciszek w swym orędziu na tegoroczny Wielki Post powiedział, że „okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia. Jezus jest wiernym przyjacielem, który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje Swoje pragnienie przebaczenia.”

Droga Krzyżowa - każdy piątek, godzina 17:30.

Gorzkie Żale - Niedziela godzina 9:00.

Spowiedź Święta przed każdą Mszą Świętą.

"«Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: 

Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». 

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! 

On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, 

a lituje się na widok niedoli."  ( Jl 2,12-13)

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski, Główna Patronka Polski - 3 maja Uroczystość

Opublikowano: piątek, 06 maj 2016

 

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski

Główna Patronka Polski

 


Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu "Królowej" pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi.

Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie. W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając swoją modlitwę od słów: "Wielka Boga-Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico", ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Przyrzekł szerzyć Jej cześć, ślubował wystarać się u Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej, zająć się losem ciemiężonych pańszczyzną chłopów i zaprowadzić w kraju sprawiedliwość społeczną. Po Mszy świętej, w czasie której król przyjął również Komunię świętą z rąk nuncjusza papieskiego, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odśpiewano Litanię do Najświętszej Maryi Panny, a przedstawiciel papieża odśpiewał trzykroć, entuzjastycznie powtórzone przez wszystkich obecnych nowe wezwanie: "Królowo Korony Polskiej, módl się za nami".

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 2016r

Opublikowano: niedziela, 20 marzec 2016

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

MARSZ DLA JEZUSA

20 marca 2016r.

 

Niedziela Palmowa, nazywana także Niedzielą Męki Pańskiej, jest w Liturgii Kościoła Katolickiego, pamiątką wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jezus inauguruje tym wydarzeniem Królestwo Niebieskiego Jeruzalem. Rozpoczyna ona w Kościele Wielki Tydzień, przygotowujący nas na nadejście Świąt Wielkiejnocy

( fotorelacja)

Rekolekcje Wielkopostne 2016 dla dzieci.

Opublikowano: sobota, 19 marzec 2016

Rekolekcje Wielkopostne 2016

dla dzieci

 

W niedzielę 13 marca rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci, które wygłosił do naszych młodych parafian ks. Marcin Smoliga – proboszcz z parafii w Korytowie.

Rekolekcje Wielkopostne 2016r. - fotorelacja

Opublikowano: piątek, 18 marzec 2016

Rekolekcje Wielkopostne

13 - 16 marca 2016r.

 


Jak rolnik przygotowuje się z nadzieją do zbioru dobrych plonów, tak i każdy chrześcijanin, czyni plany z pragnieniem osiągnięcia właściwych owoców. Pomocne w tym są Rekolekcje Wielkopostne, które w naszej parafii odbywały się w tym roku w dniach 13 - 16 marca.

Prowadził je ks. Marcin Smoliga - Proboszcz Parafii w Korytowie, który posługiwał w te dni także w konfesjonale. Tematami Rekolekcji było Miłosierdzie, Modlitwa, Eucharystia.