Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Opublikowano: niedziela, 27 maj 2018

Dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej.

 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku teraz i zawsze, i na wieki wieków. AMEN. 

 

 

 

Fot. za: parafia-azory.p

Święta Zmartwychwstania Pańskiego 2018 - Zdjęcia

Opublikowano: poniedziałek, 02 kwiecień 2018

 

Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego; samo przedstawienie sobie chwalebnego wyjścia Jego z grobu napełni duszę waszą weselem. Jaka tu radość! Jaki wdzięk nadziemski! Jaka wielmożność, triumf, jaka radość! Z jakim weselem spogląda na to pobojowisko, na którym stoczył bitwę ze śmiercią, w którym zdobył sobie takie wspaniałe królestwo i was chce mieć uczestnikami jego! Czy więc wielka to rzecz, byście na Tego, który tyle wam darował, choć niekiedy wspomniały i oczy wzniosły do Niego?

 

św. Teresa od Jezusa, Droga doskonałości 26,4

ZDJĘCIA

Rekolekcje Wielkopostne 2018 - zdjęcia

Opublikowano: czwartek, 22 marzec 2018

 

 

 

 

W dniach 18-21 marca nasza Parafia przeżywała Rekolekcje Wielkopostne. Dzieci, młodzież i dorośli uczestniczyli w naukach, które głosił ks. Grzegorz Gierek, z parafii w Buku.

Rekolekcje zakończyły się całodobową Adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w intencji świętych powołań kapłańskich w naszej diecezji. 

ZDJĘCIA

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne 2018

Opublikowano: niedziela, 18 marzec 2018

I prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa " ( J 12, 21)

 

 

 

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne.

 

Fragment Ewangelii z dzisiejszej niedzieli wskazuje, że Grecy pragnęli ujrzeć Jezusa. U Jana „ujrzeć” oznacza: poznać, przylgnąć, uwierzyć. Według Janowej terminologii wiara jest widzeniem. Rozważając ten fragment Ewangelii stawiam sobie pytania: Gdzie są skierowane oczy mego serca? Jaka jest moja wiara? Czy noszę w sobie żywe pragnienie widzenia Jezusa, mojego Zbawiciela i Pana? 

 

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę na godzinę 18. Dzieci - wg planu podanego w szkole. Rekolekcje prowadzi ks. Grzegorz Gierek - Proboszcz parafii w Buku. Nauki zakończymy w środę wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie całą dobę w intencji świętych powołań kapłańskich w naszej diecezji. 

ROZPOCZYNAMY WIELKI POST 2018r.

Opublikowano: środa, 14 luty 2018

Czytanie z Księgi proroka Joela ( Jl 2, 12-18)

Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty

 

Tak mówi Pan:

«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.

 

Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!

 

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»

 

A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

 

 

 

Wielki Post, czyli ucho otwarte na Boże wołanie. Nowa szansa na nawrócenie. Daj się znaleźć!

 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół - znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Pan Bóg przypomina o tym przez proroka Joela: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli" (Jl 2, 12-13). Tekst ten mówi nie tylko o potrzebie nawrócenia i pokuty, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia. Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła, a na pewno jest początkiem nawrócenia.

Czytaj więcej...