Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało 15 czerwca 2017

Opublikowano: piątek, 23 czerwiec 2017

 


 

 

Z wielkim dziękczynieniem i radością obchodziliśmy w Tanowie Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyszliśmy w uroczystej eucharystycznej procesji z Kościoła na ulice Tanowa. Dziękowaliśmy Panu Bogu za dar Eucharystii,  prosiliśmy Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny, naszego narodu. Udział w tej procesji to publiczne wyznanie wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotowaliśmy cztery ołtarze, udekorowaliśmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, a przede wszystkim otworzyliśmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo. Po procesji na placu budowy odbyła się Msza Święta. Zapraszam do oglądnięcia zdjęć z tego uroczystego dnia spędzonego z Chrystusem, oraz do zapoznania się z historią ustanowienia Uroczystości Bożego Ciała. 

Czytaj więcej...

Setna rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie - 13 maja 2017r.

Opublikowano: wtorek, 16 maj 2017

FATIMA - PRZESŁANIE MARYI DLA ŚWIATA

 

 

  

13 maja 2017r. świat obchodził setną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie w Portugalii. Matka Boża ukazywała się trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze czytać. Objawienia miały miejsce w 1917 roku - gdy toczyła się I wojna światowa, gdy w Portugalii sprawował rządy antykościelny reżim, a w Rosji zaczynała się rewolucja. Maryja przekazała dzieciom orędzie dotyczące całego świata. Wiadomość o tym szybko się rozeszła i do Fatimy zaczęły przybywać dziesiątki tysięcy pielgrzymów.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Misje Fatimskie 7 - 13 maja 2017r.

Opublikowano: czwartek, 11 maj 2017

Od niedzieli 7 maja w naszej Parafii trwają Misje Fatimskie, które przygotowują nas do duchowego przeżycia 100 - tnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Misje potrwają do 13 maja, a prowadzi je ojciec duchowny ks. Janusz Szczepaniak z Szczecińskiego Seminarium. 

 

 

 

Program Misji od poniedziałku do soboty ( 8 - 13 maja)

 

17:30 

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Nowenna Fatimska

Różaniec

Nabożeństwo Majowe

 

18:00

Msza Święta z Kazaniem Misyjnym

 

 

Na koniec Misji Fatimskich, w sobotę 13 maja, w setną rocznicę objawień Fatimskich, będzie można przyjąć z rąk Misjonarza, Karmelitański Szkaplerz Matki Bożej. 

 

Kilka filmików oraz zdjęcia z minionych dni Misji Fatimskich poniżej : 

Czytaj więcej...

70 LAT PARAFII - 7 maja 2017r. - fotorelacja

Opublikowano: wtorek, 09 maj 2017

Za  wszystko 

                      dziękujemy Ci,  Jezu

 

 

W niedzielę 7 maja, obchodziliśmy jubileusz 70 lecia odprawienia w naszym Kościele pierwszej Mszy Świętej.  W tym dniu odprawione zostały Msze Święte w intencji naszej Parafii. O godzinie 9.00 adorowaliśmy Pana, w Najświętszym Sakramencie. Msze Święte celebrował Proboszcz ks. Marcin Madej oraz ojciec duchowny ks. Janusz Szczepaniak z Szczecińskiego Seminarium. Księdza Janusza gościmy w tym tygodniu z okazji misji Fatimskich. Na 70 lecie Parafii została także przygotowana wystawa, gdzie możemy zobaczyć, jak rozwijała się Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie przez te 70 lat. Wiele serc, zagarniętych przez Jedno Serce. Jedno Serce najprostsze, najłagodniejsze.

Wystawę wzbogaciły prace naszych Parafian : ikony p. Wiesławy Zarosińskiej oraz akwarele p. Jana Matury. Wystawa będzie stała w naszym Kościele jeszcze przez jakiś czas. 

 

Serce Twoje Jezu to największy skarbiec miłości.

W Tobie, Panie, wszystko dobre jest, co daje Ojcowskie Twe Serce.

 

Za wszystko, dzięki Ci, Jezu.

 

Czytaj więcej...

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny - KRÓLOWEJ POLSKI - 3 maja

Opublikowano: środa, 03 maj 2017

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!

Ty za nami przemów słowo, Maryjo!

Miej w opiece naród cały,

który żyje dla Twej chwały.

 

 Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!

   

 

 

„Z wolna słońce chyliło się ku zachodowi. Na falach mo­rza i Zatoki Neapolitańskiej rozpostarła się olbrzymia smuga światła, rytmicznym ruchem wód idąca w dal ku słońcu. Neapol pa­trzył na morze i śpiewał. Właśnie gasł dzień 15 sierpnia 1617 r. i koń­czyła się uroczystość ku czci Wnie­bowziętej. Dzwony we wszystkich świątyniach już umilkły. Nawet w kościele Gesu Nuovo, należącym do Towarzystwa Jezusowego, za­kończyła się uroczysta procesja wśród dźwięku dzwonów i śpiewu li­tanii do Bogarodzicy.

Po ukończeniu procesji razem z braćmi zakonnymi powrócił do swej celi 80-letni starzec, jezuita, ks. Juliusz Mancinelli. Długoletni misjonarz na Wschodzie, szczegól­nie w Konstantynopolu, wsławiony świętością życia, od lat kilku miesz­kał w Neapolu, oddany modlitwie po całych dniach i nocach. Nie po­mijał jednak i publicznych procesji, które lubił. Dziś wprawdzie czuł się nieco słabszy, a procesja trwała dłużej, ale poszedł na nią.

Dzień Wniebowzięcia przypo­minał starcowi najpierw rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki, któ­rego kochał i starał się naśladować. Wśród cnót świętego „małego Pola­ka", jak go nazywano, jaśniała niezwykłym blaskiem jego miłość i cześć dla Królowej nieba. Nazywał Ją najmilszą Matką swoją, dla Niej starał się wynajdywać nowe, niezna­ne dotąd tytuły. Tę właśnie cnotę je­go anielskiego życia upodobał sobie szczególnie ks. Juliusz Mancinelli i starał się ją usilnie naśladować. Za­raz po śmierci św. Stanisława po­wziął myśl szerzenia czci Królowej Wniebowziętej. Zwłaszcza spotęgo­wał się w nim ów zamiar po choro­bie, z której niemal cudem podźwignęła go Wniebowzięta.

Przyszła mu teraz do głowy myśl, że jednak tytuł „Królowa Wniebo­wzięta" wyraża bardziej wieczną chwałę Maryi w niebie niż na ziemi. A przecież i ta ostatnia jest wielka! „Dni moje ku zachodowi idą, o Pa­ni, jak te zorze... Daj stojące­mu nad grobem starcowi dorzucić do wieńca Twego różę jedną więcej"... Nagle zdało się patrzącemu, jakby  jakaś niewidzial­na dłoń wzięła z nieba połowę blasków zachodu, oderwała je od widnokręgu, zlała w jeden obłok, przecudnie świecą­cy i natchnęła ży­ciem. Ks. Mancinelli ujrzał wyraźnie, jak z tego gorejącego obłoku wy­łoniła się słodka Dziewica z Dzieciątkiem na ramionach okry­tych płaszczem purpury. U Jej stóp klęczał piękny młodzian w aureoli.

- Wniebowzięta! - wyszeptał wzruszony zakonnik i osunął się na kolana. - Tymczasem Wniebowzięta znalazła się przy nim i pochylając się ku klęczącemu, mówiła: - Juliuszu! Za cześć, jaką masz do mnie, Wniebowziętej, ujrzysz mnie za rok w chwale niebios. Tym­czasem nazywaj mnie tu, na ziemi, KRÓLOWĄ POLSKI. Umiłowałam to królestwo i do wielkich rzeczy je przeznaczyłam, ponieważ szczególnie wielbią mnie jego synowie - i wzrok Jej pełen słodyczy i miłości spoczął na młodzieńcu, który był z Nią. Raz jeszcze zwróciła się do ks. Mancinellego, mówiąc: - Jemu zawdzięczasz łaskę dnia dzisiejszego!

 

Cisza zapanowała w celi. Radość i szczęście zalewały duszę zakonni­ka. A on tulił się u stóp umiłowanej Królowej Wniebowziętej i okrywał je pocałunkami wdzięczności. Łka­nie z nadmiaru szczęścia wstrząsnę­ło całą jego istotą, a wargi szeptały w uniesieniu: - Królowo Polski... módl się za nami! - Znikło wi­dzenie. Ale w duszy starca zakonnika dłu­go jeszcze świeciła cudna zorza. W mie­siąc potem kurier z Neapolu przy­wiózł ks. Mikoła­jowi Łęczyckie­mu w Wilnie list od ks. Mancinellego. „Ja rychło odejdę - kończył piszący - ale ufam, że przez ręce Wielebności sprawię, iż po moim zgonie w ser­cach i na ustach polskich mych współbraci żyć będzie w chwale Królowa Polski Wniebo­wzięta."

Czytaj więcej...