Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne 2018

Opublikowano: niedziela, 18 marzec 2018

I prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa " ( J 12, 21)

 

 

 

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczęliśmy Rekolekcje Wielkopostne.

 

Fragment Ewangelii z dzisiejszej niedzieli wskazuje, że Grecy pragnęli ujrzeć Jezusa. U Jana „ujrzeć” oznacza: poznać, przylgnąć, uwierzyć. Według Janowej terminologii wiara jest widzeniem. Rozważając ten fragment Ewangelii stawiam sobie pytania: Gdzie są skierowane oczy mego serca? Jaka jest moja wiara? Czy noszę w sobie żywe pragnienie widzenia Jezusa, mojego Zbawiciela i Pana? 

 

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne jeszcze w poniedziałek, wtorek i środę na godzinę 18. Dzieci - wg planu podanego w szkole. Rekolekcje prowadzi ks. Grzegorz Gierek - Proboszcz parafii w Buku. Nauki zakończymy w środę wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie całą dobę w intencji świętych powołań kapłańskich w naszej diecezji. 

ROZPOCZYNAMY WIELKI POST 2018r.

Opublikowano: środa, 14 luty 2018

Czytanie z Księgi proroka Joela ( Jl 2, 12-18)

Rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty

 

Tak mówi Pan:

«Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. Kto wie? Może znów się zlituje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę pokarmową i płynną dla Pana, Boga waszego.

 

Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i niemowlęta! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty, a oblubienica ze swego pokoju!

 

Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Zlituj się, Panie, nad ludem Twoim, nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?»

 

A Pan zapłonął zazdrosną miłością ku swojej ziemi i zmiłował się nad swoim ludem.

 

 

 

Wielki Post, czyli ucho otwarte na Boże wołanie. Nowa szansa na nawrócenie. Daj się znaleźć!

 

Środa Popielcowa rozpoczyna okres Wielkiego Postu - czas rozważania Tajemnicy Męki i Śmierci Chrystusa. W tym dniu wierni przyjmują na swoje głowy popiół - znak podjęcia wielkopostnej pokuty i nawrócenia. Pan Bóg przypomina o tym przez proroka Joela: "Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli" (Jl 2, 12-13). Tekst ten mówi nie tylko o potrzebie nawrócenia i pokuty, ale także o niezmierzonym miłosierdziu Boga i Jego gotowości do przebaczenia. Pełne ufności zwrócenie się ku Bogu, który kocha grzesznika, jest już odwróceniem się od zła, a na pewno jest początkiem nawrócenia.

Czytaj więcej...

Święto Ofiarowania Pańskiego - zdjęcia

Opublikowano: piątek, 02 luty 2018

 

 

 

Dziś w Kościele obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu i było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. 

 

W naszym kraju najczęściej jednak używa się nazwy Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Od IX wieku tego dnia w kościołach święci się gromnice – które miały chronić domostwa przed piorunami. Odbywa się również procesja z płonącymi świecami, symbolizująca życie w jedności z Chrystusem. Dawniej po uroczystościach przynoszono płonące świece do domów i wypalano znak krzyża w belce na suficie – miał on chronić przed nieszczęściem i żywiołami. Co więcej, wierni przynosili zwykle świece, przy których byli chrzczeni, i które „towarzyszyły” im przez całe życie.

 

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej kończy się w Polsce okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek – kończy się tradycyjny (a nie liturgiczny – ten skończył się świętem Chrztu Pańskiego) okres Bożego Narodzenia. Dzisiejsze święto zamyka więc cykl uroczystości związanych z objawieniem się światu Słowa Wcielonego. Liturgia po raz ostatni w tym roku ukazuje nam Chrystusa-Dziecię.

 

Czytaj więcej...

Parafialne Spotkanie Opłatkowe - zdjęcia

Opublikowano: poniedziałek, 18 grudzień 2017

 

 

Dzielenie się opłatkiem, czyli cienkim, niekwaszonym chlebem, jest symbolem wzajemnej miłości, przebaczenia i jedności, a także wyrazem najgłębszych i najszlachetniejszych życzeń, jak również gotowości dzielenia się sobą z bliźnimi. 

Opłatkowe spotkanie wszystkich grup i wspólnot działających w naszej parafii, miało miejsce 8 grudnia po Mszy Świętej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Czytaj więcej...

Rekolekcje Adwentowe 2017

Opublikowano: poniedziałek, 11 grudzień 2017

 

 

 

W naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęły się Rekolekcje Adwentowe, które przygotowują nas na Święta Bożego Narodzenia. Nauki prowadzi ks. Łukasz Szczygielski, prefekt z Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Zapraszamy jeszcze we wtorek i w środę ( 12 i 13 grudnia)  na godzinę 18.00. Ks. Łukasz będzie w te dni posługiwał także w konfesjonale od godziny 17:30 do 18:00 oraz po naukach. Zapraszamy też na Różaniec o godzinie 17:30.