Ewangelia na Dwudziestą Piątą Niedzielę Zwykłą.

Opublikowano: sobota, 22 wrzesień 2018


Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory.

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie».

Czytaj więcej...

Ewangelia na Środę XXIV Tygodnia Zwykłego.

Opublikowano: środa, 19 wrzesień 2018

 

Słowa Ewangelii według Św. Łukasza 

Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego
Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni?

Czytaj więcej...

Ewangelia na Dwudziestą Czwartą Niedzielę Zwykłą.

Opublikowano: sobota, 15 wrzesień 2018

 

 Słowa Ewangelii według Św. Marka 

 Zapowiedź męki Chrystusa

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Czytaj więcej...

Ewangelia na Dwudziestą Trzecią Niedzielę Zwykłą.

Opublikowano: niedziela, 09 wrzesień 2018

 

 Słowa Ewangelii według Świętego Marka 

Uzdrowienie głuchoniemego

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.

Czytaj więcej...

Ewangelia na Dwudziestą Drugą Niedzielę Zwykłą.

Opublikowano: sobota, 01 wrzesień 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 7, 1-8a. 14-15)

Prawo Boże a zwyczaje.

 

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.

 

Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»

 

Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».

 

Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

 

 

 

 

„Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi” - Jezus.

 

Jezus wskazuje, że jeśli człowiek czci Go wargami, ale sercem jest od Niego daleko - na próżno jego wiara. Trzeba sercem uwierzyć, ustami wyznać. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

 

Aby być blisko Boga sercem, trzeba, aby serce było czyste. Trzeba oczyścić je z bożków, z wszelkiego zła: ze złych myśli, nierządu, kradzieży, zabójstw, cudzołóstwa, chciwości, przewrotności, podstępu, wyuzdania, zazdrości, obelgi, pychy, głupoty. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. 

 

Jeśli pragniesz serca czystego powiedz to Jezusowi. Oddaj Mu swoje serce, powierz Mu swoje życie. On Sam przyjdzie i uleczy, On Sam oczyści cię od wszelkiej zmazy, da ci serce nowe i ducha nowego tchnie w twoje wnętrze, odbierze ci serce kamienne, a da serce z ciała. Ducha Swojego Świętego tchnie w ciebie i sprawi, że będziesz żył według Bożych nakazów i przestrzegał Jego przykazań i według nich postępował. I będziesz Jego Dzieckiem, a On będzie twoim Bogiem.

 

Amen.