Ewangelia na Środę, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

Opublikowano: środa, 09 styczeń 2019
20180829 191416 kopiaSłowa Ewangelii wg Świętego Marka
Jezus chodzi po wodzie
Kiedy Jezus nasycił pięć tysięcy mężczyzn, zaraz przynaglił swych uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, do Betsaidy, zanim sam odprawi tłum. Rozstawszy się więc z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, łódź była na środku jeziora, a On sam jeden na lądzie. 

Ewangelia na Wtorek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

Opublikowano: wtorek, 08 styczeń 2019
d645438146Słowa Ewangelii wg świętego Marka
 
Rozmnażając chleb Jezus objawia swoją moc
 
Gdy Jezus ujrzał wielki tłum, ogarnęła Go litość nad nimi; byli bowiem jak owce nie mające pasterza.

Czytaj więcej...

Ewangelia na Poniedziałek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim

Opublikowano: poniedziałek, 07 styczeń 2019
4Słowa Ewangelii wg Świętego Mateusza
Bliskie jest królestwo niebieskie
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło».

Czytaj więcej...

Ewangelia na Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli

Opublikowano: sobota, 05 styczeń 2019
8307205 gwiazda to tylko mala iskierka wielkiego ogniska w niebie
Niedziela
Słowa Ewangelii wg Świętego Mateusza 
Pokłon mędrców ze Wschodu
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Czytaj więcej...

Ewangelia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.

Opublikowano: wtorek, 01 styczeń 2019
fdgdSłowa Ewangelii wg Świętego Łukasza
Nadano Mu imię Jezus
 
Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.

Czytaj więcej...