Moja codzienność

Opublikowano: środa, 06 styczeń 2021

borne codziennośćSłowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Pokłon mędrców ze Wschodu

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon».

Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».

Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.

A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. ( Mt 2, 1-12)

 

 

Większość ludzi współczesnych mędrcom i Herodowi nie zauważyła narodzin Mesjasza. Mędrcy przyjście Boga dostrzegli i podjęli trud szukania Go, a w symbolach złota, kadzidła i mirry ofiarowali Mu swoje życie. Świadectwu mędrców uwierzył też Herod, lecz przyjście Boga napełniło go trwogą. Swoje zycie pragnął zachować wyłącznie dla siebie. Wieść o przyjściu Boga niosła w jego oczach tylko zagrożenie. Jaka jest moja wiara? Czy pragnę na wzór mędrców ofiarować Mu swe życie, kształtując codzienność według Jego praw, czy też - na wzór Heroda - wierzę wprawdzie, że Bóg przychodzi, ale nie chcąc podporządkować się Bożym prawom, dostrzegam w Stwórcy jedynie zagrożenie? 

 

Odsłony: 247