×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Ewangelia (Mt 28, 16-20)

Opublikowano: sobota, 20 maj 2023
Krzyz1Ewangelia (Mt 28, 16-20)
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi
 
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.
 
 
Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
 
Ten fragment to zakończenie Ewangelii Mateusza. Ostatnie słowa Jezusa do uczniów.
 
Wcześniej kobiety poszły do grobu i zastały grób pusty. Anioł powiedział im, że mają przekazać uczniom, by poszli do Galilei spotkać Zmartwychwstałego. Chwilę później sam Jezus mówi im to samo. Więc idą do uczniów i przekazują polecenie.
 
Uczniowie posłusznie idą do Galilei i widzą Jezusa.
Oddają Mu pokłon - ale niektórzy wątpią.
I wtedy Jezus do nich podchodzi.
Nie wtedy, kiedy oddają pokłon - tylko wtedy, kiedy wątpią.
 
Wątpliwości nie są złe.
Pozwalają szukać i pytać.
A Jezus tym pytaniom, nawet jeszcze nie zadanym, wychodzi naprzeciw.
Przypomina, kim jest, jakie jest Jego zadanie i co obiecał.
 
Trzy kroki.
 
Zrób to, o co Zmartwychwstały cię prosi. Oddaj Mu pokłon. I poczekaj, aż podejdzie, żeby twoje wątpliwości rozwiać. Żeby ci przypomnieć, że wszystko możę i zawsze z tobą jest.
Zrób te trzy kroki zwłaszcza wtedy, gdy wątpisz. 
Odsłony: 163