×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?

Opublikowano: poniedziałek, 01 listopad 2021
białe satyEwangelia (Mt 5, 1-12a)
Błogosławieni ubodzy duchem
 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
 
 
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».
 
Osiem błogosławieństw to zachęta Jezusa do dobrego, udanego życia, zakończonego przyjęciem do społeczności świętych i błogosławionych w niebie. Zbawionych. Szczęśliwych na wieki.
 
Do tej społeczności należą nie tylko ci, których za świętych oficjalnie uznał Kościół w procesach kanonizacyjnych czy beatyfikacyjnych. Spotykam wielu świętych ludzi, ciągle chodzących po ziemi. O nich także mówi Jezus w tym fragmencie.
 
To zupełni różni ludzie. Żyjący w różnych warunkach. Ludzie, których znam - widuję w domu, w pracy, na ulicy, na wakacjach, na rekolekcjach. Bliscy, którzy nauczyli mnie i ciągle uczą, jak być dobrym człowiekiem. Oddani swojej codziennej posłudze kapłani, którzy pozwalają mi głęboko przeżywać sakrament pokuty i Eucharystii. Moi uczniowie, którzy pokazują mi sens codziennego wczesnego wstawania do pracy. Sąsiedzi i parafianie, którzy z uśmiechem podają mi rękę na znak pokoju każdego dnia na Mszy Świętej.
 
Św. Jan w swej wizji zobaczył wielki tłum Zbawionych. Ludzie ubrani w białe szaty. Kim oni są? Tak nam to relacjonuje:
 
"Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: «Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego». I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela.
 
Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi».
 
A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!»
 
A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: «Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?» I powiedziałem do niego: «Panie, ty wiesz». I rzekł do mnie: «To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka»." Ap7, 2-4.9-14
 
Odsłony: 304