×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Miejsce w Niebie

Opublikowano: niedziela, 17 październik 2021

c 600 300 d1Ewangelia (Mk 10, 42-45)

Przełożeństwo jest służbą

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

 «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 
Dzisięciu się oburza - to ciąg dalszy sceny z poprzedniego fragmentu, w której synowie Zebedeusza chcą "załatwić" sobie miejsca w niebie. Uznają, że to prośba o władzę.
I takie dwie rzeczy tu są. Po pierwsze - może Jakubowi i Janowi wcale nie chodziło o władzę. Może wzieli serio słowa Jezusa i już poczuli Jego brak - w końcu zapowiadał im własnie swoją śmierć. Może chcieli mieć pewność, że potem też będą mogli być tak blisko, jak są teraz.
Po drugie - Jezus wcale się nie oburza, że uczniowie się oburzają. Bierze ich na bok i tłumaczy: kto chce być pierwszy, ma być niewolnikiem wszystkich. Kto chce być wielki, ma służyć. Łatwe do wysłuchania, ale trudne do zrobienia: nie oburzaj się na innych, tylko im służ.
Odsłony: 233