×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Bóg nie ukrył się w kosmosie

Opublikowano: sobota, 02 październik 2021
17275Ewangelia (Mk 10, 2-12)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
 
 
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
 
 
Jezus naucza tłumy, a faryzeusze korzystają z okazji i zadają Mu trudne pytanie, na które On odpowiada bardzo wprost. Potem, w domu, w spokojnych warunkach, uczniowie pytają Go jeszcze raz.
 
Dobrze, że nasz Bóg jest Bogiem, który rozmawia i wyjaśnia, który jest blisko i jest dostępny. Nie ustalił prawa tylko po to, żeby jakieś było, i nie ukrył się potem w kosmosie - ale dał nam zasady, które mają służyć naszemu dobru. Kiedy potrzebujemy porozmawiać, jest dla nas i ma czas. Można Go dopytać - a On odpowie. Można nie wiedzieć - a On wyjaśni. Choć niekoniecznie minutę po zadaniu pytania i niekoniecznie tak, jak sobie wyobrażamy. Czasem ta minuta wystarczy, ale kiedy indziej odpowiada na pytania działaniem w naszym życiu, pozwalając nam przeżyć i zrozumieć odpowiedź.
 
Uczniowie pytali o małżeństwo. O co ty chcesz Go dzisiaj zapytać?
Odsłony: 213