Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zwane Świętem Matki Bożej Siewnej

Opublikowano: sobota, 08 wrzesień 2018

 

8 września wspominamy ze czcią i wdzięcznością narodziny Matki Bożej. Kościół, ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta słowami liturgii: „Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne” (antyfona na „benedictus”). Przeto Kościół nazywa Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą już bliski wschód słońca, czyli spełnienie obietnicy przyjścia Mesjasza, Zbawiciela.

 

W święto Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew.

Czytaj więcej...

Bartoszewo Odpust 2018 - zdjęcia

Opublikowano: wtorek, 28 sierpień 2018

 

26 sierpnia obchodziliśmy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Ponieważ Kapliczka w Bartoszewie jest pw Matki Boskiej Częstochowskiej, parafianie z Bartoszewa obchodzili w tym dniu parafialny Odpust. Mszę Świętą Odpustową o godzinie 12 odprawił Proboszcz ks. Marcin Madej. Po Mszy Świętej wierni zadbali o wspólne spędzenie czasu przy słodkim poczęstunku. 

Czytaj więcej...

Wizytacja Kanoniczna Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi - 12 sierpnia 2018r.

Opublikowano: wtorek, 21 sierpień 2018

   

 

 

Zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego, w każdej parafii, co pięć lat odbywa się wizytacja duszpasterska. Dnia 12 sierpnia 2018 roku nasza parafia uczestniczyła w takiej wizytacji. Była to pierwsza wizytacja, odkąd Proboszczem parafii jest ks. Marcin Madej. Podczas wszystkich Mszy Świętych niedzielnych, gościliśmy u nas Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Ksiądz Arcybiskup został uroczyście powitany przez Księdza Proboszcza oraz Parafian w Tanowie podczas Mszy Świętej o godzinie 8:00, oraz w Bartoszewie o godzinie 12:00. Pod Jego przewodnictwem koncelebrowane były wszystkie Msze Święte, przy udziale Proboszcza ks. Marcina Madeja oraz Proboszcza ks. kan. Waldemara Gasztkowskiego z parafii pw. św. Kazimierza w Policach.

 

Czytaj więcej...

Czerwiec miesiącem Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dwanaście obietnic Pana Jezusa dla czcicieli Jego Najświętszego Serca przekazane św. Małgorzacie Marii Alacoque

Opublikowano: czwartek, 14 czerwiec 2018

"Moje Boskie Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni, zamkniętych w Moim łonie. Ono pragnie je rozlewać za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami. To nabożeństwo jest ostatnim wysiłkiem miłości i będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach". 

 

 

 

"Modliłam się przed Najświętszym Sakramentem", wspomina św. Małgorzata Maria Alacogue - siostra ze Zgromadzenia Sióstr Wizytek - i "ukazał mi się Pan Jezus jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, błyszczącymi jak słońce. Z Jego świętej postaci biły promienie, a z piersi płomienie jakby z ogniska gorejącego. Pan Jezus rozwarł swoją pierś i ukazał swe miłujące i najbardziej uwielbienia godne Serce, które było źródłem tych promieni.

Wtedy Jezus powiedział: 

 

"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność". 

 

Małgorzata czuła głęboki żal i smutek Jezusa wypowiadającego te słowa. Starała się z heroiczną gorliwością wypełniać to, o co w dalszej części objawienia prosił Pan: 

 

"Żądam, osobnego święta na uczczenie mojego Serca i wynagrodzenie mi przez Komunię św. za zniewagi, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia". 

 

Małgorzata rozumiała, że to Boskie Serce jest otwarte dla wszystkich ludzi i stanowi sens naszego istnienia. W Jego otwartym Sercu jest miłosierdzie i przebaczenie, którego tak bardzo potrzebują ludzie. Pan Jezus sam zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Zachęca do trwania przy Swoim Sercu.

10 czerwca 1675 roku Św. Małgorzata doznała ostatniego wielkiego  objawienia. Kiedy  klęczała przed Tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział:

 

"Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia".

 

Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

 1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
 2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
 4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 
 5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
 9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
 10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu Moim.
 11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
 12. W nadmiarze miłosierdzia Serca Mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że Miłość Moja udzieli im łaskę pokuty, iż nie umrą w Mojej niełasce, ani bez Sakramentów Świętych, a Serce Moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

Nie bójmy się zawierzyć Jezusowi tak, jak uczyniła to święta Małgorzata Maria i podążajmy za jej słowami: “We wszystkim co czynisz łącz się z Najświętszym Sercem naszego Pana Jezusa Chrystusa - na początku, by wykazać się chęcią służenia Mu, na końcu dla zadośćuczynienia."

W naszym Kościele Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa przez cały czerwiec od poniedziałku do soboty o godzinie 17:30 przed Mszą Świętą wieczorną, w Niedzielę o godzinie 9 - przed Mszą Świętą.  

Odpust Parafialny 2018r. - zdjęcia

Opublikowano: poniedziałek, 11 czerwiec 2018

Do Serca Twojego, uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu!

 

 

8 czerwca obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tym samym „imieniny” Parafii, a więc Odpust. Mszę Świętą Odpustową o godzinie 18 celebrował ks. Tomasz z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Szczecinie. Po Mszy Świętej Proboszcz Ks. Marcin zaprosił wszystkich do ogrodu Kościoła, gdzie czekał wspólnie przygotowany obiad i słodki poczęstunek. Na Odpuście gościliśmy także Księdza Proboszcza z Jasienicy. Podczas tej Uroczystości Ks. Tomasz poświęcił i pobłogosławił nowo otwarty sklepik z ziołami Braci Bonifratrów z Zakonu Szpitalnego Św. Jana Bożego. Z okazji Święta Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzieci przygotowały dla Pana Jezusa prace, którymi pięknie udekorowano Kościół. 

ZDJĘCIA