Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - Odpust Parafialny 23 czerwca 2017r. - zdjęcia

Opublikowano: sobota, 24 czerwiec 2017

 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest Moje jarzmo, a Moje brzemię lekkie». ( Mt 11,30)

 

 

 

23 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - w naszej parafii odbył się Odpust. Uroczystą Mszę Świętą o godzinie 19 koncelebrowali : 

 

Ks. Kanonik Waldemar Szczurowski - Proboszcz parafii Św Ap. Piotra i Pawła w Policach - Jasienicy

 

Ks. Marcin Madej - Proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tanowie

 

Ks. Karol Wilczyński - Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie

 

Ks. Jarosław Grybko - Proboszcz parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Niekłończycy. 

Ksiądz Jarosław pełnił w tym dniu posługę w konfesjonale.

 

Naszym Gościom składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

Przed Mszą Świętą adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Odmówiliśmy Różaniec i Litanię do Serca Pana Jezusa. 

Po Mszy Świętej Ks. Proboszcz zaprosił wszystkich na poczęstunek. Pod namiotem, przy grillu i dobrym cieście, w serdecznej atmosferze, ucztowaliśmy do zmroku. 

 

 

Jezu cichy i Serca pokornego, uczyń serca nasze według Serca Twego. Ty który pocieszasz serca strapione, weź nasze kamienne a daj nam Swoje Wcielone.

 

Spędziliśmy ze sobą cudowny czas. Pan Jezus był obecny, przytulał każdego do Swego Serca. Słowa z Liturgii - Bóg jest miłością, słodkie jest Moje jarzmo, miłujcie się wzajemnie, przyjdźcie do Mnie wszyscy - to Słowa, które zapewniają, że Jezus tęskni, czeka, liczy, że przyjdziemy i oddamy Mu to, co nas obciąża i utrudnia nam codzienne życie. Jezus objawia nam drogę do pokoju serca. Zapewnia nas, że w Jego Sercu znajdziemy ukojenie dla naszych dusz. On uczy przyjmować jarzmo i ciężary. W Nim wszystko staje się do uniesienia. 

 

Jezus pozwolił nam nieustannie zaglądać w Swe Serce, co więcej - stamtąd możemy do woli czerpać, zgodnie z Jego wolą: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. 

 

Wczoraj bardzo mocno dało się to odczuć. Jak Słodki Jesteś Panie Jezu, jak dobry i jak bardzo Twoje Serce płonie miłością ku nam. 

  

Wczoraj był także Dzień Ojca - Jezus pozwala smakować serdeczną więź z Ojcem Niebieskim. W Sercu Jezusa poznajemy serce Ojca. Kochany Ojcze Niebieski, któryś Jest w Niebie, święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje!

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥

 

 Zbiorek Modlitw dla Członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891r)

 

Najsłodszy Jezu!

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam miłość prawdziwą, żebyśmy Cię nade wszystko miłowali, jako chcesz, wiesz i jakoś godzien.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię o wykonanie we wszystkim woli Twojej świętej i przykazań Twoich.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam pomoc w bliskiej do grzechu śmiertelnego okazi, a zwłaszcza utracenia łaski ostatecznej, abyśmy ją zwyciężyli i statecznie w miłości Twojej trwali i najmniejszym brzydząc się grzechem.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj wszystkim, którzy teraz są w grzechu śmiertelnym, łaskę skuteczną do skruchy, pokuty prawdziwej i poprawy życia.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twego proszę Cię, daj wszystkim około nawracania dusz ludzkich pracującym, ducha apostolskiego, niezmordowanego; podwyższ Kościół święty katolicki: wygub błędy pogańskie i heretyckie, aby tak wiele dusz Krwią Twoją odkupionych nie ginęło.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego, proszę Cię, daj wszystkim poganom, żydom, heretykom, zgoła wszystkim niewiernym łaskę, aby Cię poznali i w wierze prawdziwej statecznie trwając, Ciebie Boga mego nade wszystko miłowali.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam miłość i pamięć gorzkiej męki Twojej i boleści Najśw. Matki Twojej, którą ponosiła, widząc Cię tak okrutnie za nas umierającego na krzyżu.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam serce w wierze świętej nie poruszone, w nadziei i w ufności stateczne, w miłości Twojej nieodmienne, jakie mieli pierwsi chrześcijanie.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj Kościołowi Twemu świętemu mądrych i czujnych Pasterzy, którzy by powierzone sobie owieczki do nieba prowadzili.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj wszystkim na służbę Twoją poświęconym, ducha prawdziwego i cnoty potrzebne według ich powołania, osobliwie wytrwanie aż do śmierci w łasce Twojej świętej i ścisłem ślubów swoich dopełnieniu.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj wszystkim utrapionym pociechę, rozpaczającym nadzieję, zawziętym miłość i zgodę, zatwardziałym w złem, serce do pokuty skruszone.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam bojaźń sądów Twoich, żebyśmy uznając dobroć Twoją Boską nad sobą, Ciebie nie obrażali.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam gorącą miłość i nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu póki żyjemy, a w godzinę śmierci daj nam ten posiłek na żywot wieczny.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj wszystkim rolnikom, rzemieślnikom, wszystkim pracującym skuteczne błogosławieństwo Twoje, aby bez wszelkiej szkody i przypadku nieszczęśliwego pracowali Tobie na chwałę, a sobie na zbawienie.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, poślij wszystkim podróżującym dobrego Anioła Twego, który by ich strzegł i prawemi prowadził drogami, przede wszystkiem drogami przykazań Twoich i drogą zbawienia.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, osładzaj tęsknienia wszystkich w niewoli i na wygnaniu będących, daj im wolność pożądaną, przyprowadź do ojczyzny, a osobliwie kiedyś do ojczyzny niebieskiej.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, zachowaj wszystkich na morzu żeglujących od niebezpieczeństw i daj im szczęśliwie zawinąć do portu, a osobliwie czasu swego do portu szczęśliwej wieczności.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, opatruj potrzeby moich rodziców, krewnych, braci i sióstr, przyjaciół i domowników i sąsiadów moich. Niech wszyscy doznają wsparcia łaski Twojej. Pocieszaj ich w troskach, ochraniaj w niebezpieczeństwach, ratuj w uciskach, aby wybawieni od wszelkiego złego, z weselem zupełnem składali Ci najpokorniejsze, a radosne dzięki.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj wszystkim dobrodziejom moim tak duchownym, jak i cielesnym ze skarbca Twoich łask i błogosławieństw, obfitą zapłatę w czasie i wieczności.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, rozciągaj Boską Twą opiekę, łaskę i przebaczenie i nad tymi, którzy mię kiedykolwiek obrazili, zasmucili, spotwarzyli, lub też uczynili mi jaką bądź szkodę lub krzywdę.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twego proszę Cię, odpuść mi, jeżeli kiedykolwiek braci moich zasmuciłam, ucisnęłam, pokoju pozbawiłam i chcąc czy nie chcąc, czynem albo słowami zgorszyłam; wynagródź im krzywdy przeze mnie wyrządzone.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj wszystkim chorym ulgę i cierpliwość w boleściach; pożytek zbawienny z choroby, jeżeli im zdrowie przywrócić raczysz, a należyte przysposobienie i opatrzenie na drogę wieczności, jeżeliś ich do siebie powołać postanowił.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego, proszę Cię, daj wszystkim teraz konającym skruchę prawdziwą za grzechy, odpuść im ich przewinienia, któremi Cię w ułomności swojej obrazili i bądź im miłościw w tym ostatnim życia ich momencie.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj duszom w czyścu cierpiącym wieczne odpocznienie i przypuść je do widzenia twarzy Twojej osobliwie tych, którzy żyjąc, Ciebie utajonego w Przenajśw. Sakramencie nabożnie czcili.

 

Najsłodszy Jezu! przez wszystką dobroć Serca Twojego proszę Cię, daj nam wszystkim wytrwanie aż do końca w łasce i miłości Twojej, i abyśmy przy skonaniu naszem opatrzeni byli świętemi Sakramentami. Niech będzie na on czas ostatnia myśl nasza o śmierci i męce Twojej, a ostatnie słowo niech będzie Najsłodsze Twoje Imię Jezus. Amen.

 

 

 

 

Odsłony: 1386