Święto Podwyższenia Krzyża Świętego ( zdjęcia)

Opublikowano: czwartek, 14 wrzesień 2017

 

Słowa Ewangelii wg św. Jana ( J 3, 13-17)

Krzyż narzędziem zbawienia

 

Jezus powiedział do Nikodema:

«Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego.

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.

 

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony».

  

 

 

 

 

 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to dzień, w którym celebrujemy radykalną rewolucję w naszym podejściu do ludzkiej marności – oto bowiem słabi, oszpeceni i porzuceni nie są już skazani na frustrującą egzystencję. Zamiast tego mogą chwycić  się krzyża, który przypomina im Chrystusa – znającego ich nieszczęścia i nadającego znaczenie każdemu ludzkiemu cierpieniu. Nieprzypadkowo święto to obchodzimy na dzień przed wspomnieniem Matki Bożej Bolesnej.

 

 

Zbawienie przyszło przez Krzyż, ogromna to tajemnica. 

Każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. 

 

Codzienność wiedzie przez Krzyż, większy im kochasz goręcej;

Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce.

 

Każde spojrzenie na Krzyż, niech niepokojem zagości,

Bo wszystko w życiu to nic, wobec tak wielkiej miłości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragment z dzienników duchowych św. p. Alicji Lenczewskiej, Szczecińskiej mistyczki, do której Pan Jezus powiedział:

 

† Nie ma zjednoczenia w Miłości poza zjednoczeniem w Krzyżu. Jeśli pragniesz zjednoczenia ze Mną, podążaj jak Ja ku Golgocie - mężnie i mądrze. Bądź Mi świadkiem i opowiadaj się za Prawdą i Sprawiedliwością Moją zawsze. I przyjmuj jako swoje stacji Drogi Krzyżowej, te ludzkie reakcje i czyny, jakie wobec ciebie zostaną podjęte ze strony bliźnich twoich. Dąż do tego Krzyża, który jest na końcu twej drogi, a który jest pełnią Ofiary i Miłości. Gdy przyjmiesz pełnię cierpienia w Krzyżu - wejdziesz w pełnię Miłości z Krzyża. Tam zjednoczysz się ze Mną i poznasz Miłość Moją.

 

Flp 4,9

Czyńcie to, czego się nauczyliście , co przejęliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

  

( Słowo Pouczenia, wt 10 października 1989, g. 8.50)

Odsłony: 506