Miesiąc Różańca Świętego - październik

Kategoria: Żywy różaniec Opublikowano: piątek, 02 październik 2015 Agnieszka Malicka

„Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”

św. Jan Maria Vianney


Rozpoczął się październik - miesiąc Różańca Świętego.

Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które odbywać się będą przez cały miesiąc w dni powszednie o godz. 17.30 przed Mszą, a w niedziele – o godz.: 9.00. Wiernych, którzy nie będą mogli brać w nich udziału, zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w swoich domach. Dzieci szczególnie zapraszamy w piątki.


Kazanie św. Jana Maria Vianney - O Różańcu


" Synu, oto Matka twoja" - jak słodkie i pocieszające są te słowa dla chrześcijanina, który pojmuje ogrom miłości, jaki w sobie zawierają. O moi drodzy, jak bezpiecznym jest ten, kto pokłada prawdziwą ufność w Najświętszej Maryi Pannie! Wszystkie Jej uroczystości przypominają nam wielkie dobrodziejstwa nieba : Jej Niepokalane Poczęcie, Narodzenie, Ofiarowanie w świątyni, Nawiedzenie św. Elżbiety, Jej Boleść, wreszcie Jej Wniebowzięcie. Śmiało możemy jednak powiedzieć, że uroczystość Różańca świętego jest streszczeniem wszystkich łask, jakie Maryja otrzymała od Boga w ciągu swego życia, a zarazem przypomina nam, że Jezus Chrystus złożył w Jej ręce wszystkie skarby. Ale czy my pragniemy wzbogacić się dobrami niebieskimi? Jeżeli tak, to idźmy do Maryi, u Niej znajdziemy cnoty, których sobie życzymy : pokorę, czystość, niewinność, miłość Boga i bliźnich, pogardę ziemi i pragnienie nieba. Aby zaś lepiej was o tym przekonać, wykażę wam, że przez Nią otrzymujemy wszystkie łaski, że wszystkie bractwa ustanowione na Jej część, a zwłaszcza Bractwo Różańcowe, są zadatkiem i dowodem Jej miłości i dobroci względem nas.

Żywy Różaniec - CEREMONIAŁ

Kategoria: Żywy różaniec Opublikowano: piątek, 28 sierpień 2015 Agnieszka Malicka

 

 

 

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka;jest modlitwą ludzkiej solidarności,modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca.

(św. Jan Paweł II)