św. Patryk - wspomnienie 17 marca

Kategoria: Święci i Patroni Opublikowano: czwartek, 17 marzec 2016 Agnieszka Malicka

św. Patryk - Biskup

( ok 385 - 461)

 

 

17 marca Kościół powszechny wspomina w Liturgii św. Patryka, niewolnika piratów, pasterza owiec, mnicha i biskupa, apostoła i patrona Irlandii.

Dzień św. Patryka jest w Irlandii i wszędzie, gdzie żyją Irlandczycy wielkim świętem religijnym i narodowym. Wierni w ten dzień przypinają sobie trójlistną koniczynę, symbol Trójcy Świętej, o której św. Patryk miał mówić na początku każdej swojej misji.


 

PYCHA - KAZANIE ŚW. JANA MARII VIANNEY

Kategoria: Święci i Patroni Opublikowano: wtorek, 23 luty 2016 Agnieszka Malicka

Kazanie św. Jana Marii Vianney - Proboszcza z Ars

O PYSZE

 

„ Boże dziękuje Tobie, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy jak ten celnik” ( Łk 18,11)

Tak zwyczajnie przemawiają ludzie fałszywie pobożni, dumni, zakochani w sobie, którzy krytykują ustawicznie postępowanie drugich. Podobnie odzywają się bogacze, którzy z lekceważeniem spoglądają na ubogich, jak gdyby biedacy byli innej natury. Możemy nawet powiedzieć, że to głos powszechny. Albowiem i w niższych warstwach społecznych spotykamy przeklęty grzech pychy i widzimy, jak każdy chce się wznieść ponad drugiego, jak się przecenia i ma o sobie jak najlepsze wyobrażenie. Pycha też jest źródłem wszelkich występków i przyczyną rozmaitych nieszczęść na świecie. Dochodzi częstokroć do tego, że ludzie w swoim zaślepieniu chlubią się z tego co powinno okryć ich wstydem. Jedni pysznią się, bo im się zdaje, że większe posiadają zdolności, drudzy chlubią się ze swego gospodarstwa lub pieniędzy i nie chcą pamiętać o tym, że im kto więcej otrzymał, tym ściślejszy czeka go przed Bogiem rachunek. Zaprawdę powinniśmy wszyscy mówić za św. Augustynem : „ Boże mój, spraw abym poznał czym jestem, a napełnię się zawstydzeniem i wzgardzę sobą samym.” Przemówię dziś do was jak pycha zaślepia człowieka i czyni go wstrętnym w oczach Boga i ludzi, w jaki sposób możemy ten grzech popełnić i jakich środków mamy używać do poprawy z niego.

św Agata - wspomnienie 5 luty

Kategoria: Święci i Patroni Opublikowano: piątek, 05 luty 2016 Agnieszka Malicka

 

Św. Agata

( 231 - 251)

Dziewica i Męczennica

„Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem”


Gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata. Sól świętej Agaty, strzeże od ognia chaty. W wielu kościołach 5 lutego we wspomnienie św. Agaty święci się sól, chleb i wodę. Za wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

Agata była córką szlachetnej i wielce zamożnej rodziny chrześcijańskiej na Sycylii. Odznaczała się nadzwyczajnym wdziękiem i pięknością ciała, jak też żywością ducha i szlachetnością serca, wskutek czego rodzice dali jej imię greckie " agatha" , co znaczy po polsku " dobra".

św. Tomasz z Akwinu - wspomnienie 28 stycznia

Kategoria: Święci i Patroni Opublikowano: czwartek, 28 styczeń 2016 Agnieszka Malicka

św. Tomasz z Akwinu

(1225 - 1274)

filozof, teolog, dominikanin


Tomasz w Sumie teologicznej przedstawia pięć dróg, sposobów poznania Boga. Napisał tyle, ile można o Bogu powiedzieć, bo wiedział z osobistego doświadczenia modlitwy, że jest On niezgłębioną tajemnicą Miłości. Właśnie dlatego sylogizmy i filozoficzne rozważanie nie wystarczą, by wyrazić Jego istotę.

Akwinata wyznaczył jasne granice i specyfikę poznania Boga na drodze czysto rozumowej odróżniając je od poznania nadprzyrodzonego, które jest bezpośrednim udzielaniem się Stwórcy stworzeniu. Kiedy będąc dzieckiem, wołał: "chciałbym zrozumieć Boga", mówił to jako rodzący się mistyk i człowiek Kościoła, a nie filozof. Gdy już kończył najważniejsze swoje dzieła, pokornie stwierdził, że wszystko, co napisał jest tylko słomą. Wiedział bowiem, że Bóg jest zawsze większy!

 

św. Paweł Apostoł - 25 stycznia - nawrócenie św. Pawła

Kategoria: Święci i Patroni Opublikowano: poniedziałek, 25 styczeń 2016 Agnieszka Malicka

 

św. Paweł

Apostoł Narodów

( 5-10 do 64-67)Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.