św. Tomasz z Akwinu - wspomnienie 28 stycznia

Opublikowano: czwartek, 28 styczeń 2016

św. Tomasz z Akwinu

(1225 - 1274)

filozof, teolog, dominikanin


Tomasz w Sumie teologicznej przedstawia pięć dróg, sposobów poznania Boga. Napisał tyle, ile można o Bogu powiedzieć, bo wiedział z osobistego doświadczenia modlitwy, że jest On niezgłębioną tajemnicą Miłości. Właśnie dlatego sylogizmy i filozoficzne rozważanie nie wystarczą, by wyrazić Jego istotę.

Akwinata wyznaczył jasne granice i specyfikę poznania Boga na drodze czysto rozumowej odróżniając je od poznania nadprzyrodzonego, które jest bezpośrednim udzielaniem się Stwórcy stworzeniu. Kiedy będąc dzieckiem, wołał: "chciałbym zrozumieć Boga", mówił to jako rodzący się mistyk i człowiek Kościoła, a nie filozof. Gdy już kończył najważniejsze swoje dzieła, pokornie stwierdził, że wszystko, co napisał jest tylko słomą. Wiedział bowiem, że Bóg jest zawsze większy!

 

św. Paweł Apostoł - 25 stycznia - nawrócenie św. Pawła

Opublikowano: poniedziałek, 25 styczeń 2016

 

św. Paweł

Apostoł Narodów

( 5-10 do 64-67)Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.


 

św. Agnieszka Rzymianka - wspomnienie 21 stycznia

Opublikowano: czwartek, 21 styczeń 2016

Św. Agnieszka Rzymianka

291 - 21 stycznia 304/305

dziewica, męczennica


Co roku w dniu świętej Agnieszki w Rzymie odbywa się niezwykła uroczystość.

Papież błogosławi dwa baranki, z których wełny zakonnice wyrabiają potem paliusze - białe koliste wstęgi z sześcioma krzyżami haftowanymi czarnym jedwabiem, noszone na ornacie.

Otrzymują je od papieża wszyscy nowo mianowani metropolici.

Obrzęd błogosławienia baranków ma wielowiekową tradycję.

Kim była zatem święta Agnieszka, że jej dzień wybrano przed stuleciami na tę uroczystość?

 

św. Józef Sebastian Pelczar - wspomnienie 19 stycznia

Opublikowano: wtorek, 19 styczeń 2016

Św. Józef Sebastian Pelczar

biskup

17 stycznia 1842 - 28 marca 1924

Biskup Pelczar miłując Kościół i papiestwo wyznawał, iż jedna tylko religia katolicka ma czystą prawdę i całą prawdę.

"Dewizą życia biskupa Pelczara było zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez niepokalane ręce Najświętszej Maryi Panny". To ono kształtowało jego duchową sylwetkę, której charakterystycznym rysem jest zawierzenie siebie, całego życia i posługi Chrystusowi przez Maryję.

Swoje oddanie Chrystusowi pojmował nade wszystko jako odpowiedź na Jego miłość, jaką zawarł i objawił w sakramencie Eucharystii. "Zdumienie - mówił - musi ogarnąć każdego, gdy pomyśli, że Pan Jezus, mając odejść do Ojca na tron chwały, został z ludźmi na ziemi. Miłość Jego wynalazła ten cud cudów, (...) ustanawiając Najświętszy Sakrament". To zdumienie wiary nieustannie budził w sobie i w innych. Ono prowadziło go też ku Maryi. Jako biegły teolog nie mógł nie widzieć w Maryi Tej, która "w tajemnicy Wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła"; Tej, która nosząc w łonie Słowo, które stało się Ciałem, w pewnym sensie była "tabernakulum" - pierwszym "tabernakulum" w historii (por. encyklika Ecclesia de Eucharistia, 55). Zwracał się więc do Niej z dziecięcym oddaniem i z tą miłością, którą wyniósł z domu rodzinnego, i innych do tej miłości zachęcał. Do założonego przez siebie Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego pisał: "Pośród pragnień Serca Jezusowego jednym z najgorętszych jest to, by Najświętsza Jego Rodzicielka była czczona od wszystkich i miłowana, raz dlatego, że Ją Pan sam niewypowiedzianie miłuje, a po wtóre, że Ją uczynił Matką wszystkich ludzi, żeby Ona swą słodkością pociągała do siebie nawet tych, którzy uciekają od świętego Krzyża, i wiodła ich do Serca Boskiego". ( św. Jan Paweł II, 18 maja 2003).

 

św. Szczepan - wspomnienie 26 grudnia

Opublikowano: czwartek, 31 grudzień 2015

 

Św. Szczepan

Stefan - Stephanos ( korona, wieniec)

Apostoł, Pierwszy Męczennik

data śmierci - ok 36


(...) przedstawia On w imię Jezusa nową interpretację Mojżesza i samego Prawa Bożego, odczytuje na nowo Stary Testament w świetle zapowiedzi śmierci i zmartwychwstania Jezusa. To ponowne odczytanie Starego Testamentu, Chrystologiczne, wywołuje reakcje Hebrajczyków, którzy odbierają Jego słowa jako bluźnierstwo. Z tego powodu zostaje On skazany na ukamienowanie.

„Panie, nie poczytaj im tego grzechu” (Dz 7,60)