PYCHA - KAZANIE ŚW. JANA MARII VIANNEY

Opublikowano: wtorek, 23 luty 2016

Kazanie św. Jana Marii Vianney - Proboszcza z Ars

O PYSZE

 

„ Boże dziękuje Tobie, że nie jestem jak inni ludzie, drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożnicy jak ten celnik” ( Łk 18,11)

Tak zwyczajnie przemawiają ludzie fałszywie pobożni, dumni, zakochani w sobie, którzy krytykują ustawicznie postępowanie drugich. Podobnie odzywają się bogacze, którzy z lekceważeniem spoglądają na ubogich, jak gdyby biedacy byli innej natury. Możemy nawet powiedzieć, że to głos powszechny. Albowiem i w niższych warstwach społecznych spotykamy przeklęty grzech pychy i widzimy, jak każdy chce się wznieść ponad drugiego, jak się przecenia i ma o sobie jak najlepsze wyobrażenie. Pycha też jest źródłem wszelkich występków i przyczyną rozmaitych nieszczęść na świecie. Dochodzi częstokroć do tego, że ludzie w swoim zaślepieniu chlubią się z tego co powinno okryć ich wstydem. Jedni pysznią się, bo im się zdaje, że większe posiadają zdolności, drudzy chlubią się ze swego gospodarstwa lub pieniędzy i nie chcą pamiętać o tym, że im kto więcej otrzymał, tym ściślejszy czeka go przed Bogiem rachunek. Zaprawdę powinniśmy wszyscy mówić za św. Augustynem : „ Boże mój, spraw abym poznał czym jestem, a napełnię się zawstydzeniem i wzgardzę sobą samym.” Przemówię dziś do was jak pycha zaślepia człowieka i czyni go wstrętnym w oczach Boga i ludzi, w jaki sposób możemy ten grzech popełnić i jakich środków mamy używać do poprawy z niego.

św Agata - wspomnienie 5 luty

Opublikowano: piątek, 05 luty 2016

 

Św. Agata

( 231 - 251)

Dziewica i Męczennica

„Chrystusowi służyć jest największą wolnością i najwyższym szlachectwem”


Gdzie święta Agata, bezpieczna tam chata. Sól świętej Agaty, strzeże od ognia chaty. W wielu kościołach 5 lutego we wspomnienie św. Agaty święci się sól, chleb i wodę. Za wstawiennictwem świętej mają one chronić nas i nasze domostwa, mieszkania od niebezpieczeństw pożaru i od innych przeciwności.

Agata była córką szlachetnej i wielce zamożnej rodziny chrześcijańskiej na Sycylii. Odznaczała się nadzwyczajnym wdziękiem i pięknością ciała, jak też żywością ducha i szlachetnością serca, wskutek czego rodzice dali jej imię greckie " agatha" , co znaczy po polsku " dobra".

św. Tomasz z Akwinu - wspomnienie 28 stycznia

Opublikowano: czwartek, 28 styczeń 2016

św. Tomasz z Akwinu

(1225 - 1274)

filozof, teolog, dominikanin


Tomasz w Sumie teologicznej przedstawia pięć dróg, sposobów poznania Boga. Napisał tyle, ile można o Bogu powiedzieć, bo wiedział z osobistego doświadczenia modlitwy, że jest On niezgłębioną tajemnicą Miłości. Właśnie dlatego sylogizmy i filozoficzne rozważanie nie wystarczą, by wyrazić Jego istotę.

Akwinata wyznaczył jasne granice i specyfikę poznania Boga na drodze czysto rozumowej odróżniając je od poznania nadprzyrodzonego, które jest bezpośrednim udzielaniem się Stwórcy stworzeniu. Kiedy będąc dzieckiem, wołał: "chciałbym zrozumieć Boga", mówił to jako rodzący się mistyk i człowiek Kościoła, a nie filozof. Gdy już kończył najważniejsze swoje dzieła, pokornie stwierdził, że wszystko, co napisał jest tylko słomą. Wiedział bowiem, że Bóg jest zawsze większy!

 

św. Paweł Apostoł - 25 stycznia - nawrócenie św. Pawła

Opublikowano: poniedziałek, 25 styczeń 2016

 

św. Paweł

Apostoł Narodów

( 5-10 do 64-67)Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.


 

św. Agnieszka Rzymianka - wspomnienie 21 stycznia

Opublikowano: czwartek, 21 styczeń 2016

Św. Agnieszka Rzymianka

291 - 21 stycznia 304/305

dziewica, męczennica


Co roku w dniu świętej Agnieszki w Rzymie odbywa się niezwykła uroczystość.

Papież błogosławi dwa baranki, z których wełny zakonnice wyrabiają potem paliusze - białe koliste wstęgi z sześcioma krzyżami haftowanymi czarnym jedwabiem, noszone na ornacie.

Otrzymują je od papieża wszyscy nowo mianowani metropolici.

Obrzęd błogosławienia baranków ma wielowiekową tradycję.

Kim była zatem święta Agnieszka, że jej dzień wybrano przed stuleciami na tę uroczystość?