Święty Łukasz Ewangelista - Święto 18 października

Opublikowano: środa, 18 październik 2017

Święty Łukasz

 

Ewangelista

 

 

„Słowa Ewangelii najmocniej mnie do siebie pociągały i zawsze łatwiej mi było czytać i rozważać te słowa z ust najświętszych pochodzące, niż wszelkie książki najznakomitszych autorów." - św. Teresa od Jezusa

 

Łukasz napisał trzecią Ewangelię i Dzieje Apostolskie. Był syryjskim medykiem, nawrócił się na chrześcijaństwo, należał do wspólnoty w Antiochii i był współpracownikiem Świętego Pawła, towarzysząc mu w licznych podróżach apostolskich. W swojej Ewangelii, charakteryzującej się zgromadzonymi w niej przypowieściami o miłosierdziu, wiele uwagi poświęcił dzieciństwu Jezusa, być może dzięki bezpośredniemu świadectwu Matki Bożej.

Jest przedstawiany jako piszący Ewangelię lub malujący portret Matki Bożej.

 

Niżej świadectwo o św. Łukaszu oraz Jego Dzieło  "Ewangelia wg. św. Łukasza" w formie słuchowiska z udziałem najlepszych polskich aktorów, w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej.

 

Najstarsze świadectwo o autorze trzeciej Ewangelii przekazał św. Ireneusz († 200) w dziele Adversus Haereses, stwierdzając, że: „ Łukasz, który był towarzyszem Pawła, spisał w księdze głoszoną przez niego Ewangelię”. Fragment Kanonu Muratoriego ( druga połowa II wieku) zawiera tę samą informację i jest tam dodane, że Łukasz był lekarzem. Według Euzebiusza († 338) autorem trzeciej Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich jest Łukasz, lekarz i towarzysz Pawła, pochodzący z Antiochii Syryjskiej. O Łukaszu można też powiedzieć, że był historykiem i teologiem.

 

Łukasz adresuje swoje dzieło do ludzi wywodzących się z kręgu kultury greckiej, którzy przyjęli chrześcijaństwo.

Istotnym celem dzieła Łukasza było przygotowanie chrześcijan do podjęcia misji ewangelicznej wśród narodów. Stwierdza się wręcz, że Łukasz napisał tzw. Ewangelię ewangelizatora. Kościół przestawał być małą grupą ludzi, którzy wzajemnie się znają, i przeradzał się w społeczność bardzo zróżnicowaną, wymagającą od jej członków uniwersalizmu i wielkiej otwartości na wszystkie ludy.

Ewangelia wg. św. Łukasza powstała po roku 70 po Chrystusie, czyli po zburzeniu Jerozolimy przez Rzymian.

 

Wszyscy zgodnie przyjmują, że Ewangelia wg. św. Łukasza i Dzieje Apostolskie stanowią dwie części jednego dzieła, którego prologiem jest Łk 1, 1-4. Łukasz, pisząc Ewangelię, musiał myśleć już o drugiej części. Redagując Ewangelię, korzystał z kilku źródeł. Wiele tekstów przejął z materiału zgromadzonego przez Marka. Wykorzystał również tzw. źródło Q, które znał także Mateusz i oparł się na bliżej nieznanym materiale nazywanym Źródłem palestyńskim.

Charakterystyczną część Ewangelii wg. św. Łukasza stanowią przypowieści. Tylko Łukasz opisuje sceny przedstawiające miłość Jezusa do grzeszników. Odnotowuje też cuda, których nie ma w pozostałych Ewangeliach, oraz tradycję dotyczącą dzieciństwa Jezusa.

 

Ewangelię wg. św. Łukasza cechuje atmosfera modlitwy, radości, pokoju, chwały Bożej, łagodności i dobroci. Autor posiada głębokie wyczucie psychiki i wspaniale kreśli portrety swoich bohaterów, zwłaszcza Jezusa. Jest także, bardziej niż inni ewangeliści, wrażliwy na rolę i misję kobiet. Wskazuje, że kobiety na równi z mężczyznami są zobowiązane do przyjęcia Ewangelii i odpowiedzialne za jej głoszenie. Łukasz w swoim dziele ukazuje, że historia Jezusa i dzieje Kościoła, który założył, są wypełnieniem starotestamentowych obietnic danych przez Boga. Historia Jezusa i w Kościoła stanowią ostatni etap historii zbawienia. Epoka ta zakończy się powtórnym przyjściem Chrystusa i dokonaniem sądu nad światem. Czas Kościoła pomiędzy pierwszym i drugiem przyjściem Jezusa na ziemie, jest czasem ostatecznym. Nie jest to tylko epoka, w której pielęgnuje się pamięć o Jezusie. Zmartwychwstały Chrystus cały czas działa w swoim Kościele i poprzez swój Kościół. Jezus przemierza wraz z Kościołem drogę, która prowadzi do ostatecznego spotkania z Bogiem.

  

Św. Łukasz przekazuje słowa i czyny Jezusa w taki sposób, by ewangelizujący mógł być skutecznym świadkiem Chrystusa.

 

 

Odsłuchaj Ewangelia wg. św. Łukasza - Audio superprodukcja w pełni udźwiękowiona - słuchowisko z udziałem najlepszych polskich aktorów (m.in. Agata Kulesza, Wojciech Malajkat, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Anna Dymna, Anna Seniuk, Krystyna Janda, Adam Woronowicz, Małgorzata Kożuchowska, Danuta Stenka, Magdalena Cielecka, Artur Żmijewski, Robert Więckiewicz, Cezary Żak, Krzysztof Globisz, Jan Peszek) - w nowoczesnej oprawie muzycznej i dźwiękowej. 

Polecam! 

KLIKNIJ TUTAJ ABY ODSŁUCHAĆ 

Odsłony: 1771