13 września - Inauguracja nowego roku Scholi

Opublikowano: niedziela, 13 wrzesień 2015


Laudato sii, o mi Signore!

Niech Cię wysławia to co stworzyłeś: słońce na niebie, księżyc wśród nocy.

Gwiazdy świecące, wiatry gwałtowne, żywioły wodne, ogień gorący.

I siostra nasza, matka ziemia, ta, co nas żywi i wychowuje,

Słodkie owoce, kwiaty i zioła, i szczyty górskie, morskie głębiny.

Trzeba nam chwalić Ciebie, o Boże,

trzeba nam śpiewać Tobie, o Boże,

Bo to jest sensem naszego życia.

Niech całe życie będzie piosenką!


Dziś pierwsza w tym roku szkolnym Msza Święta przy oprawie Scholi. Śpiew dzieci przy dźwiękach gitary dotarł do Naszego Pana .

Laudato sii, o mi Signore! Pochwalony bądź , Panie mój! Śpiewaliśmy dziś,  jak kiedyś Św. Franciszek z Asyżu.

Wszystkie dzieci, które chcą śpiewać z nami, zapraszamy!

Trzeba nam śpiewać, bo to jest sensem naszego życia :)

Odsłony: 1371