" Krąg Biblijny" - Nowa Parafialna Wspólnota

Opublikowano: czwartek, 20 kwiecień 2017

„Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament:

- Będziesz Biblię nieustannie czytał – powiedział do mnie.

- Będziesz ją kochał więcej niż rodziców… Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz… A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej  Księgi…”                                                                                                                                                                                            

( Roman Brandstaetter „ Krąg Biblijny”)

 

 

 

 

W słowach Pisma Świętego przychodzi do nas Bóg. Pragnienie spotkania z Nim, przebywania w Jego obecności, poznania Jego zamysłów względem nas – sprawiło, że zawiązała się w naszej Parafii wspólnota „ Krąg Biblijny”. 

Spotykając się w Kręgu Biblijnym czytamy Słowo Boże zawarte w Biblii, rozważamy je i dzielimy się tym, co mówi do nas Duch Święty. Pierwszy raz spotkaliśmy się w lutym 2017 roku i od tego czasu spotykamy się co tydzień.

Wspólnotę prowadzi Proboszcz ks. Marcin. 

 

Zapraszamy serdecznie na spotkania w Kręgu Biblijnym w każdy piątek po Mszy Świętej, a więc około godziny 18:30, w salce - kancelarii. Do zobaczenia!