X Niedziela w ciągu roku

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 04, czerwiec 2016 Magdalena Grąbczewska

(Łk 7,11-17)
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Chrystus wcześniej nie znał młodzieńca z Nain. Zobaczył go dopiero na noszach, kiedy wynoszono jego ciało. Nikt z osób tam obecnych o nic Go nie prosił. Sam z własnej inicjatywy przywrócił życie zmarłemu chłopcu i oddał go matce.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 22, maj 2016 Magdalena Grąbczewska

(J 16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Jezus Chrystus – Bóg żyjący  na ziemi   ukazuje  prawdziwą swoją naturę. Poprzez swoje uczłowieczenie odkrywa prawdę o sobie samym o tym, że chce być blisko człowieka, chce żyć z nim w przyjaźni, swoistej zażyłości. Taka była  bowiem relacja  Jezusa do Jego uczniów.  W działaniu Jezusa  Chrystusa było wiele dosłowności.  Przepełniona mądrością nauka, czynienie cudów,  poświęcenie dla  drugiego człowieka i przede wszystkim miłość – aż do końca.

Zesłanie Ducha Świętego

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 14, maj 2016 Magdalena Grąbczewska


(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

VI NIedziela Wielkanocna

Kategoria: Liturgia Opublikowano: piątek, 29, kwiecień 2016 Magdalena Grąbczewska

(J 14,23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

W Ewangelii dzisiejszej Niedzieli, Chrystus zapowidając  swoje odjście   zapowiada także nadejście na ziemię  Ducha Świętego. Parakletos, bo właśnie  o Nim mowa w dzisiejszym Słowie Tym to rzeczownik odsłowny strony biernej od czasownika parakaleo (wzywam, proszę) – przywołany na pomoc i ściśle rzecz biorąc oznacza obrońcę (jak jest tłumaczony w Biblii Poznańskiej), wspomożyciela (jak jest tłumaczony w Piśmie Świętym Przekładzie Nowego Świata), orędownika[ (jak jest tłumaczony w Przekładzie Ekuminicznym). W większości tłumaczeń Biblii ten grecki termin oddano jako pocieszyciel, w znaczeniu tego, który wstawi się za grzesznikami.

Jezus Chrystus zaopowiada nadejście  Pocieszyciela - parakleta, ale nadejdzie On jeśli  Jego byt urzeczywistni się poprzez nas. On ma się stać w nas, stać się poprzez nas obecnym na Ziemi, aby poprzez nas stać się rozmówcą, obrońcą, pocieszycielem,   łodkim gościem duszy" jak wskazuje  Sekwencja na dzień Pięćdziesiątnicy.

V NIedziela Wielkanocna

Kategoria: Liturgia Opublikowano: piątek, 22, kwiecień 2016 Magdalena Grąbczewska

(J 13,31-33a.34-35)
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.

Kiedy rozmyślam o życiu Pana Jezusa wielokrotnie uderza mnie to, że życie to toczyło, się - już od samego początku  w cieniu Krzyża. Bóg Ojciec posyłając swojego Syna na ziemię " wyposażył " Go  w Boską świadomość  tego co Go czeka, jaką ceną odkupiony zostanie  Boski triumf  zmartwychwstania. To co szczególnie porusza w  Ewangelii V Niedzieli Wielkanocnej  to kontekst wezwania do miłości. Jezus wyraźnie nakazuje kochać drugiego człowieka, w chwili gdy wieczernik opuszcza ten, który poszedł, aby Go wydać.