XXI Niedziela w ciągu roku

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 21, sierpień 2016 Magdalena Grąbczewska

(Łk 13,22-30)
Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam! lecz On wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy opuszczający się niesprawiedliwości! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

Osiagnąć  zbawienie. Naśladując Jezusa. Jako chrześcijanie nie mamy ograniczać się tylko do wpatrywania się w niebo, bowiem stoimy na ziemi, ponieważ cała praca, wszystkie codzienne zajęcia, wielkie i małe, w domu, w pracy, gdziekolwiek przeżywamy nasze życie, to właśnie są czasy, gdzie możemy wypełniać wezwanie Jezusa, naśladować Go.

X Niedziela w ciągu roku

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 04, czerwiec 2016 Magdalena Grąbczewska

(Łk 7,11-17)
Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego - jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta. Na jej widok Pan użalił się nad nią i rzekł do niej: Nie płacz! Potem przystąpił, dotknął się mar - a ci, którzy je nieśli, stanęli - i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię wstań! Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

Chrystus wcześniej nie znał młodzieńca z Nain. Zobaczył go dopiero na noszach, kiedy wynoszono jego ciało. Nikt z osób tam obecnych o nic Go nie prosił. Sam z własnej inicjatywy przywrócił życie zmarłemu chłopcu i oddał go matce.

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 22, maj 2016 Magdalena Grąbczewska

(J 16,12-15)
Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Jezus Chrystus – Bóg żyjący  na ziemi   ukazuje  prawdziwą swoją naturę. Poprzez swoje uczłowieczenie odkrywa prawdę o sobie samym o tym, że chce być blisko człowieka, chce żyć z nim w przyjaźni, swoistej zażyłości. Taka była  bowiem relacja  Jezusa do Jego uczniów.  W działaniu Jezusa  Chrystusa było wiele dosłowności.  Przepełniona mądrością nauka, czynienie cudów,  poświęcenie dla  drugiego człowieka i przede wszystkim miłość – aż do końca.

Zesłanie Ducha Świętego

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 14, maj 2016 Magdalena Grąbczewska


(J 20,19-23)
Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.

VI NIedziela Wielkanocna

Kategoria: Liturgia Opublikowano: piątek, 29, kwiecień 2016 Magdalena Grąbczewska

(J 14,23-29)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

W Ewangelii dzisiejszej Niedzieli, Chrystus zapowidając  swoje odjście   zapowiada także nadejście na ziemię  Ducha Świętego. Parakletos, bo właśnie  o Nim mowa w dzisiejszym Słowie Tym to rzeczownik odsłowny strony biernej od czasownika parakaleo (wzywam, proszę) – przywołany na pomoc i ściśle rzecz biorąc oznacza obrońcę (jak jest tłumaczony w Biblii Poznańskiej), wspomożyciela (jak jest tłumaczony w Piśmie Świętym Przekładzie Nowego Świata), orędownika[ (jak jest tłumaczony w Przekładzie Ekuminicznym). W większości tłumaczeń Biblii ten grecki termin oddano jako pocieszyciel, w znaczeniu tego, który wstawi się za grzesznikami.

Jezus Chrystus zaopowiada nadejście  Pocieszyciela - parakleta, ale nadejdzie On jeśli  Jego byt urzeczywistni się poprzez nas. On ma się stać w nas, stać się poprzez nas obecnym na Ziemi, aby poprzez nas stać się rozmówcą, obrońcą, pocieszycielem,   łodkim gościem duszy" jak wskazuje  Sekwencja na dzień Pięćdziesiątnicy.