Ewangelia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Opublikowano: czwartek, 31 maj 2018 Magdalena Grąbczewska

Słowa Ewangelii według świętego Marka ( Mk 14, 12-16. 22-26)

Ustanowienie ofiary Nowego Przymierza

 

 

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?”

 

I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?» On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas”. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.

 

A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym”.

 

Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

 

 

 

"Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył..."

 

Dobroć Pana i Jego Łaska dla nas są niezmiernie. Dzięki Jego obecności serce człowieka i wszystko co to nas  otacza staje się pełne.

Pan Bóg przychodząc do człowieka pragnie jego szczęścia i spełnienia. Poprzez miłość Boga człowiek nabiera innej wartości. Poprzez Eucharystię staje się uświęcony  świętością samego Boga. Przyjmując do swojego serca Pana Jezusa przejmujemy dar Jego świętości, Jego mądrości, dobroci i Bożego Ducha.

Przyjmowanie Boga do serca to wielki dar, to kwintesencja Bożej miłości. Eucharystia to zjednoczenie Boskości Boga z sercem człowieka. To dar danym nam po to, aby każdego dnia człowiek mógł wzrastać, dążyć do świętości.

Poprzez dary Boga, które wzbogacają nas w ziemskiej wędrówce zyskujemy siłę do pokonywania trudów codzienności. Doświadczanie spotkania z Jezusem w Eucharystii jest dla czlowieka żrodlem siły i dobroci.

 

Panie Boże dziękuję Ci za dar Komunii Świętej. Za to, że pragniesz pozostać ze mną i ubogacać mnie. Za to że wspierasz mnie w ziemskiej wędrówce i jesteś przy mnie w każdym momencie mojego życia. Za to, że w jedności z Tobą i tu na ziemi mogę doświadczać cudów Nieba.

 

...Tak trudno jest zrozumieć Co

Nieludzką miarą mierzyć to

Że Niebo w nas być może nie nad nami

Że świętość ludzką rzeczą jest

Przez uśmiech słowo zwykły gest

 

Gdy z serca światu dajesz Alleluja...

 

Ewangelia na Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Opublikowano: sobota, 26 maj 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza ( Mt 28, 16-20)

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

 

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

 

 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

 

Ja wiem, że jesteś Panie mój. Ja wiem, że jesteś tu. 

 

 

Czytaj więcej...

Ewangelia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Opublikowano: sobota, 19 maj 2018 Magdalena Grąbczewska

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

 

 

 

 

… Duchu Święty Stworzycielu

  Ożywiaj moją modlitwę

  Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca

  Duchu Święty Stworzycielu 

  Napełnij moje oczy by widziały

  Napełnij moje uszy by słyszały 

  Serce aby czuło

  Duchu Święty Ożywicielu przyjdź ...

Czytaj więcej...

Ewangelia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Opublikowano: niedziela, 13 maj 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 16, 15-20)

Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga

 

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich:

 

«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».

 

Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

 

 

 

„Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie."

 Czy ty idziesz i głosisz? Czy wierzysz? 

Czytaj więcej...

Ewangelia na Szóstą Niedzielę Wielkanocną.

Opublikowano: niedziela, 06 maj 2018 Agnieszka Malicka

Słowa Ewangelii według Świętego Jana ( J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

  

 

Umiłowani,

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. ( 1 J 4, 7- 8)

 

Miłujcie - aby radość wasza była pełna.

 

Miłujesz?

?

Czytaj więcej...