1 stycznia - Święto Bożej Rodzicielki Maryji

Kategoria: Liturgia Opublikowano: sobota, 31, grudzień 2011 Magdalena Grąbczewska

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Dziś Kościół zaprasza nas, byśmy poświęcili nasze myśli Matce Boskiej i Jej Dziecku. Widząc Maryję niemalże zawsze widzimy ją i Jezusa razem. Macierzyństwo i oddanie Maryji Jezusowi jako Matki o Bogu jako Ojcu jej Dziecka  jest kluczem do zrozumienia tajemnicy Maryji. Maryja  była i zawsze pozostanie Matką Boga i to było jej najważniejsze w życiu powołanie. Od tego faktu zależą wszystkie inne wydarzenia w jej życiu. Całe swoje życie poświęciła dla  Jezusa - jej Dziecka. Macierzyństwo Maryji stało się sensem jej życia. Postawiła Jezusa jego centrum. W znaczeniu ludzkim i znaczeniu Boskim. Jezus był jej dzieckiem i Jemu, jak każdemu dziecku trzeba było poświęcić matczyne serce i nie przespane noce. Jezus był jednocześnie synem Boga i Jemu należało się całkowite oddanie i zawierzenie.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej

Kategoria: Liturgia Opublikowano: czwartek, 23, czerwiec 2011 Magdalena Grąbczewska

Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. /J 6,51-58/

"Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg." Msza święta to pamiątka, wspomnienie zbawienia w dziejach Izraela i w moim własnym życiu. "Nie samym chlebem żyje człowiek" - oto duchowa uczta Bożego słowa i Ciała Chrystusa. To także życiodajna ofiara: "Ciało za życie świata". Eucharystia daje nam życie wieczne - już teraz.

O. Błażej Matusiak OP, "Oremus" maj 2005, s. 111