III Niedziela Wielkiego Postu - Woda Żywa

Kategoria: Liturgia Opublikowano: niedziela, 23 marzec 2014 Magdalena Grąbczewska

"Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”

/Ew. wg św. Jana/

Akcja dzisiejszej Ewangelii przebiega przy studni. W historii zbawienia przełomowe wydarzenia dokonywały się właśnie przy studni. Przy studni sługa Abrahama spotkał Rebekę, Jakub spotkał Rachelę, Mojżesz spotkał przyszłą żonę. Studnia w tradycji biblijnej jest symbolem ważnego spotkania, ważnego odkrycia, a woda jest symbolem życia.

VIII Niedziela Zwykła - Zaufać Bogu

Kategoria: Liturgia Opublikowano: poniedziałek, 03 marzec 2014 Magdalena Grąbczewska

Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy

/Mt. 6. 30 - 34/

Współczesny dzień, współczesny świat i ja współczesny człowiek. Razem ze  światem gonię, wciąż się spieszę,  jak opętany, na oślep. Zapominając czego szukam, zapominając com utracił. Gdy otrzymuję to za czym goniłem, stwierdzam, że nie  otrzymuję tego, co powinno mnie nasycić. Staję przed Bogiem i mówię, że pieniądze szczęścia nie dają. Lecz wypowiedziane przez mnie słowa nie  powodują, że zwalniam. Jestem przewrotny.

VII Niedziela Zwykła

Kategoria: Liturgia Opublikowano: piątek, 28 luty 2014 Magdalena Grąbczewska

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski.

/Mt. 5,38-48/

VI Niedziela Zwykła

Kategoria: Liturgia Opublikowano: piątek, 11 luty 2011 Magdalena Grąbczewska

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia

i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,

by przestrzegano ich pilnie.

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi

ku przestrzeganiu Twoich ustaw

/Ps. 119 1-2, 4-5/


Dzisiejsza Ewangelia przybliża nam stosunek Pana Jezusa do prawa. W słowach wypowiedzianych do swoich uczniów Jezus wskazuje, że nie przyszedł po to, aby znieść prawo ustanowione przez ludzi, ale wypełnić prawo. To wypełnienie prawa to zbawcza misja Jezusa, którą podejmuje podczas swojej  pracy ewangelizacyjnej, którą kończy konając na krzyżu słowami „ wypełniło się”.


V Niedziela Zwykła

Kategoria: Liturgia Opublikowano: czwartek, 03 luty 2011 Magdalena Grąbczewska

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie

/Mt 5,13-16/

O Panie, dla człowieka prawego zsyłasz światło w ciemnościach

/Ps. 112.4/


{youtube:http://www.youtube.com/watch?v=YI5_XnD5kqs}