Ewangelia na Drugą Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 20 styczeń 2019
zycie maryi w wizjach wielkich mistyczek w iext43303257Słowa Ewangelii według świętego Jana
Pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej
 
 
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”.
Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
Następnie On, Jego Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.  (J 2, 1-12)
Bóg poddaje sobie wszystko. Jezus - wcielony Syn Boży - czyni to samo. Wielokrotnie pokazywał, że jest Panem nieba i ziemi. Jego pierwszy cud nie jest nowym stworzeniem, ale przemianą. W przemianie wody w wino Jezus widzi już przemianę wina w Swoją Krew. Tylko ten, kto poważnie bierze to, co małe i codzienne, ujrzy Boży cud właśnie w codzienności. Może w tym leży nasza trudność patrzenia na codzienność. I szczególnie tutaj potrzebujemy pomocy Maryi. W Litanii Loretańskiej nazywamy Ją : Mater boni consilii - Matką dobrej rady. Maryja dobrze nam radzi, a Jej rady są zawsze wariantem tego, że „ cokolwiek Jezus ci powie, to czyń”. Ona wprowadza nas w głębszą wiarę i w coraz pełniejsze posłuszeństwo Jezusowi. Aby móc ujrzeć Boży cud, potrzeba wiary. Cuda Boże nie chcą zaspokajać naszej pogoni za sensacją, ale są po to, by uczyć nas szacunku dla codzienności i odkrywania, że wszystko, co małe, jest wielkie. 
Odsłony: 307