Ewangelia na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

Opublikowano: sobota, 19 maj 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Jana (J 15, 26-27; 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

 

«Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.

 

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

 

 

 

 

… Duchu Święty Stworzycielu

  Ożywiaj moją modlitwę

  Ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca

  Duchu Święty Stworzycielu 

  Napełnij moje oczy by widziały

  Napełnij moje uszy by słyszały 

  Serce aby czuło

  Duchu Święty Ożywicielu przyjdź ...

 

Zesłanie Ducha Świętego to pragnienie stałej obecności Boga w doczesności. To świadectwo wielkiej miłości i wielkiego oddania Boga, który pod postacią Ducha staje się obecny w każdym atomie powietrza, w każdym centymetrze  wszechświata. To działanie  bardzo dyskretne, a jednocześnie  pełne mocy - uświęcające człowieka i wszytko to, co Go otacza. Bóg pozostaje pośród nas, jest obecny poprzez swoje dary, które uwrażliwiają człowieka, uświęcają go. Działanie Ducha Świętego jest Darem, który sprawia, że Niebo  może być w sercu każdego z nas. Duch Święty poprzez Swoją wszechobecność jest siłą potężną i delikatną jednocześnie. Czyni wielkie rzeczy w nas gdy otwieramy się na  Jego moc. Nie narzuca się, ale niczym wiatr życia odświeża niepewność i zwątpienie przemieniając je w spokój, zaufanie i szczęście. 

Obecność Ducha Świętego objawia swoją moc w kluczowych momentach naszego życia. Ona przychodzi " skąd chce, i nie wiesz dokąd zmierza". Temu, kto narodzi się z Ducha daje wolność i siłę. 

 

Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś obecny w każdym tchnieniu wiatru. Proszę Cię spraw, aby moje oczy, uszy i serce zawsze były otwarte na Twoje działanie. Abym doświadczył łaski dzięki której będę potrafił zawsze Ciebie rozpoznać, Tobie ufać  i Tobie zawierzać. 

Odsłony: 339