Ewangelia na Szóstą Niedzielę Wielkanocną.

Opublikowano: niedziela, 06 maj 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Jana ( J 15, 9-17)

Przykazanie miłości

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

 

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

 

Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

  

 

Umiłowani,

Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. ( 1 J 4, 7- 8)

 

Miłujcie - aby radość wasza była pełna.

 

Miłujesz?

?

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, 

a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca 

albo cymbał brzmiący. 

 

Gdybym też miał dar prorokowania 

i znał wszystkie tajemnice, 

i posiadał wszelką wiedzę, 

i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił. 

a miłości bym nie miał, 

byłbym niczym. 

 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 

a ciało wystawił na spalenie, 

lecz miłości bym nie miał, 

nic bym nie zyskał. 

 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

 

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. 

 

Miłość nigdy nie ustaje, 

[nie jest] jak proroctwa, które się skończą, 

albo jak dar języków, który zniknie, 

lub jak wiedza, której zabraknie. 

 

Po części bowiem tylko poznajemy, 

po części prorokujemy. 

 

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, 

zniknie to, co jest tylko częściowe. 

 

Gdy byłem dzieckiem, 

mówiłem jak dziecko, 

czułem jak dziecko, 

myślałem jak dziecko. 

Kiedy zaś stałem się mężem, 

wyzbyłem się tego, co dziecięce.

 

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; 

wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: 

Teraz poznaję po części, 

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. 

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: 

 

z nich zaś największa jest miłość. ( 1 Kor 13) 

 

 

 

Miłujesz?

A skąd wiesz?

 

W miejsce słowa " Miłość" wstaw swoje imię ... 

 

Miłość cierpliwa jest, 

łaskawa jest. 

 

Miłość nie zazdrości, 

nie szuka poklasku, 

nie unosi się pychą; 

 

nie dopuszcza się bezwstydu, 

nie szuka swego, 

nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego; 

 

nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz współweseli się z prawdą. 

 

Wszystko znosi, 

wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję, 

 

wszystko przetrzyma. 

 

MIŁUJESZ?.

 

Miłuj. Trwaj w Miłości Chrystusa. A radość twoja będzie pełna. 

Odsłony: 516