Ewangelia na Czwartą Niedzielę Wielkanocną.

Opublikowano: niedziela, 22 kwiecień 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Jana ( J 10, 11-18)

Jezus jest dobrym pasterzem

 

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».

 

 

Jezus jest Dobrym Pasterzem. Jezus jest Pasterzem, ponieważ prowadzi wiernych do Ojca, karmi ich Swoim słowem, opiekuje się nimi, kocha tak bardzo, że oddaje Swoje życie za nich. Zaskakującą nowością jest tu idea oddania życia. Oddanie życia jest ideałem miłości, która powinna łączyć uczniów Jezusa między sobą, tak jak łączy Jezusa z uczniami. Pragnieniem Dobrego Pasterza jest jedna owczarnia z jednym Pasterzem. Jezus mówi o owcach z innej zagrody, które pragnie przygarnąć do Siebie. Każdy z nas wierzących w Jezusa Chrystusa jest przez Niego powołanym do pomocy Mu w tym dziele, do głoszenia wszędzie Ewangelii, Dobrej Nowiny, tak mocno, aby rychło mogła nastać jedna owczarnia. Jezus - Dobry Pasterz, zna każdego po imieniu, a każdy Jego uczeń zna Jego. Rozpoznaje Jego Głos i idzie za Nim. „Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce Moje, a Moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca.”

 

Dzisiejsze czytanie mówi nam:

"Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego." 1 J 3, 1

 

Czy mogę powiedzieć, że znam Jego? Czy znam Dobrego Pasterza? Czy słyszę i rozpoznaję Jego Głos? Czy może wciąż mówię „ szukam Boga”?

 

Ojciec Martin Laird OSA w książce „ W krainie ciszy” pisze:

 

"Powiedziałeś, że szukasz Boga, jednak promień światła nie szuka słońca, bo od niego pochodzi. Jesteś gałązką Bożej winorośli. Gałązka nie poszukuje winorośli, bo sama jest jej częścią. Fala nie szuka oceanu, bo z niego jest uczyniona. Ponieważ jednak nie wiesz o tym, że jesteś jednością z Bogiem, wierzysz we wszystkie te etykietki, jakie sam sobie nadajesz (…) Wierzysz w etykietki tak mocno, że wierzysz w kłamstwo i przysparzasz sobie udręk.”

 

Ten fragment niezwykle oczyszcza i zdejmuje wszelkie maski. Bóg jest z nami cały czas. Jesteśmy z Nim jednością. Zobaczmy tę jedność. Ożywmy ją życiem Sakramentalnym i nie uciekajmy już nigdy od swego źródła i szczytu wszelkiego pokoju i szczęścia.

 

"Jesteś moim Bogiem, podziękować chcę Tobie,

 

Boże mój, wielbić pragnę Ciebie."  Ps 118, 28

Odsłony: 296