Ewangelia na Niedzielę Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego

Opublikowano: niedziela, 01 kwiecień 2018

Słowa Ewangelii według świętego Jana ( J 20, 1-9)

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

 

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.

Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.

 

Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

 

Volto Santo Manopello - Cudowne Oblicze Zmartwychwstałego Jezusa  *

  

Przychodzisz Panie, mimo drzwi zamkniętych. Jezu Zmartwychwstały ze śladami męki.

Ty jesteś z nami, poślij do nas Ducha. Panie nasz i Boże, uzdrów nasze życie.

 

***

 

Ewangelista próbuje bardzo starannie ustalić hierarchię świadków Zmartwychwstania Jezusa. Pierwszym, choć pośrednim świadkiem jest Maria Magdalena, która sama przychodzi do grobu i widzi jedynie odsunięty kamień. Drugim jest umiłowany uczeń, który jako pierwszy zobaczył wnętrze grobu. Trzecim świadkiem jest Piotr, który jako pierwszy wszedł do wnętrza grobu. Zaszczyt pierwszeństwa powróci następnie do Marii Magdaleny, bo to ona jako pierwsza ujrzy Zmartwychwstałego. Tak więc te trzy osoby są wspólnie pierwszymi świadkami Zmartwychwstania. Żadna z nich nie miała możliwości zniekształcenia prawdy, gdyż świadectwo jednej osoby zostało potwierdzone przez niezależne świadectwa pozostałych. Do tej pory uczniowie byli z Jezusem, słuchali Jego słów, widzieli Jego dzieła, ale ich znajomość Nauczyciela była niepełna, gdyż nie mieli jasnej świadomości, kim On jest. Stąd rodzi się u nich brak wiary. Dopiero Zmartwychwstanie budzi wiarę w uczniach, która jest równoznaczna z przyjęciem tego, co Pisma mówią o Jezusie. Żeby więc w Niego uwierzyć, nie wystarczy skoncentrować się tylko na świadectwach naocznych świadków, ale konieczne jest zrozumienie i przyjęcie Pisma, w którym Bóg objawił prawdę o swoim Synu. 

 

 

* Volto Santo - Cudowne Oblicze Zmartwychwstałego Jezusa. Volto Santo - po włosku znaczy Święte ( Cudowne) Oblicze, jest tkaniną o wymiarach 17 cm X 24 cm, która od 1638 roku przechowywana jest w kapucyńskim kościele Sanctuario di Volto Santo w Manopello, w obustronnie oszklonej monstrancji ( obraz jest przezroczysty).

Materiał, na którym znajduje się wizerunek, to bisior, a charakteryzuje się on tym, że nie da się na niego nałożyć pigmentu ( nie da się na nim malować). Sposób powstania wizerunku więc nie jest znany, podobnie jak wiek całunu. Dlatego naukowcy określili całun jako aheiropoietos - nie ludzką ręką malowany.

Gdy nałożyli obraz Volto Santo na Całun Turyński okazało się, że oba obrazy się idealnie pokrywają.

Stwierdzono, że Volto Santo jest chustą, którą Józef z Arymatei owinął głowę zmarłego Jezusa, na chuście odbiło się Oblicze Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa ( o chuście mówi Ewangelia Jana), a obraz powstał w wyniku ogromnej energii, która wytworzyła się podczas Zmartwychwstania.

Odsłony: 328