Ewangelia na Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu

Opublikowano: niedziela, 18 luty 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 1, 12-15)

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

 

 

 

 

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy się z Jezusem, który podczas 40 dniowego postu przygotowuje się do wypełnienia woli Ojca.

To czas kiedy jest kuszony przez Szatana na wiele sposobów, ale dla Jezusa nie ma żadnego argumentu, który mógłby zachwiać pewność, że to co nakazuje Bóg Ojciec jest jedyną słuszną misją do wykonania.

Oddalenie Jezusa na pustynię ma wymiar symboliczny. Jest to dla nas wskazówka że potrzeba każdemu z nas udać się w miejsce odosobnienia, aby tam przemyśleć swoje życie, swoje problemy i przygotować nasze serca na przyjęcie woli Ojca, której być może nie rozumiemy, która być może czasami nas przerasta.

 

Potrzeba nam wyciszenia, ponieważ Boga najlepiej słychać w ciszy. Potrzeba nam odosobnienia, by w skupieniu serca przewartościować wszelkie pragnienia i pokusy, wszelkie te sprawy, które pozornie wydają się być wartościowe i atrakcyjne, które jednak nie są bogate w Bożego Ducha.

Czas postu to czas oczyszczenia serc, czas szczególnego uwrażliwienia na działanie Boga w nas, na sygnały Bożego planu dotyczącego naszego życia, naszej drogi do zbawienia.

To czas w którym mamy szansę odkryć jaką drogę Bóg przygotował dla nas aby Dzieło Zbawienia, którego dokona Jego ukochany Syn stało się także naszym udziałem.

 

Nie bójmy się zatem przyjąć na siebie tego co trudne i nie ulegajmy pokusom pozornie łatwego i pięknego życia.Niewiele jest ono warte, jeśli zabraknie w nim Boga.

 

...Duchu Święty Stworzycielu

Ożywiaj moją modlitwę

Ożywiaj moje pragnienie

Pełnienia woli Ojca

 

Duchu Święty Stworzycielu

Napełnij moje oczy by widziały

Napełnij moje uszy by słyszały

Serce aby czuło...

Odsłony: 343