Ewangelia na Piątą Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 04 luty 2018

Słowa Ewangelii według Świętego Marka ( Mk 1, 29-39)

Jezus uzdrawia chorych

 

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.

 

Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.

 

Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem».

 

I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

 

 

 

W dzisiejszej Ewangelii doświadczamy cudów Jezusa. On sam Swoją postawą uświadamia nam, że wyszedł do nas po to, aby uzdrowić nasze serca, nasze umysły od wszelkich nieczystości, nieprawości i ciężarów, które niosą za sobą działania złego ducha. W dzisiejszym spotkaniu z Chrystusem jesteśmy świadkami uzdrowienia przez Niego   z chorób i  wygnania złych i nieczystych duchów, demonów.

 

Człowiek w swojej miłości do Boga, doświadczając Jego działania pragnie Jego obecności. Gdy Jezus fizycznie oddala się na modlitwę, Piotr idzie za Nim i wyraża pragnienie Jego powrotu. Jezus ma jednak świadomość misji jaką wyznaczył dla Niego Bóg Ojciec. Wie, że musi pójść dalej na spotkanie innych chorób, złych mocy i demonów, zwykłych spraw i wielkich problemów, które tylko On jest w stanie naprawić, uzdrowić, rozwiązać.

 

Także my doświadczamy uzdrawiającej mocy Jezusa. Poprzez Jego obecność w Komunii Świętej, poprzez działanie Ducha Świętego. Działanie cudów Boga w nas, Jego ingerencja w nasze serca i umysły pomagają nam żyć zgodnie z Jego nauką i czynić Jego wolę. Poprzez Jego działanie wyprostowane stają się ścieżki naszego życia. Pragnienie obecności Jezusa, Jego bliskości jest nam zaspokajane poprzez przyjmowanie Sakramentów Świętych, zwłaszcza Eucharystii.

 

Jednocześnie Jezus dziś naucza, abyśmy mieli  wrażliwości na potrzeby innych, abyśmy mieli odwagę i siłę dzielenia się tymi wszystkimi cudami, które stają się za Jego przyczyną. Abyśmy tak jak i On nieśli Boga tam, gdzie jest jeszcze nieznany, lub gdzie o Nim zapomniano, gdyż szczególnie tam potrzeba Jego działania.

Odsłony: 556