VI Niedziela Zwykła

Opublikowano: piątek, 11 luty 2011

Błogosławieni, których droga nieskalana,

którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.

Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia

i szukają Go całym sercem.

Ty po to dałeś swoje przykazania,

by przestrzegano ich pilnie.

Oby niezawodnie zmierzały moje drogi

ku przestrzeganiu Twoich ustaw

/Ps. 119 1-2, 4-5/


Dzisiejsza Ewangelia przybliża nam stosunek Pana Jezusa do prawa. W słowach wypowiedzianych do swoich uczniów Jezus wskazuje, że nie przyszedł po to, aby znieść prawo ustanowione przez ludzi, ale wypełnić prawo. To wypełnienie prawa to zbawcza misja Jezusa, którą podejmuje podczas swojej  pracy ewangelizacyjnej, którą kończy konając na krzyżu słowami „ wypełniło się”.


V Niedziela Zwykła

Opublikowano: czwartek, 03 luty 2011

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda,chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie

/Mt 5,13-16/

O Panie, dla człowieka prawego zsyłasz światło w ciemnościach

/Ps. 112.4/


{youtube:

}

Uroczystość Ofiarowania Pańskiego

Opublikowano: wtorek, 01 luty 2011

"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" Jan 8.12.

Kościół Katolicki w dzień 2 lutego obchodzi uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Święto to na przestrzeni wieków zmieniło nie tylko swoją nazwę, ale także charakter. Dawniej liturgia tego dnia mówiła o Oczyszczeniu Najświętszej Maryi Panny. Dzisiaj natomiast w tym dniu akcent położony jest na Osobę Jezusa Chrystusa, który jest „światłością świata” i „światłem na oświecenie pogan”.  Głównym tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię, włącznie z poświęceniem gromnic, jest światło. Światło świecy, które symbolizuje Chrystusa, którego św. Jan nazywa „światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi” (J 1,9).

III NIedziela Zwykła

Opublikowano: sobota, 25 styczeń 2014

(Mt 4,12-23)
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Pewnego dnia Chrystus stanął przed rybakiem znad jeziora Galilejskiego Szymonem i powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Szymon zostawił ojca oraz sieci i poszedł za Mistrzem. Jezus nadał mu nowe imię i przygotował go do nowych zadań. Piotr spędził trzy lata w Jezusowej szkole życia. Słuchał głoszonej nauki, widział cuda dokonywane przez Pana, przeżył Jego mękę i spotkał Go jako zmartwychwstałego. Piotr zdobywał wiedzę o Jezusie i uczył się Go naśladować. 

25 stycznia - święto Nawrócenia Świętego Pawła

Opublikowano: wtorek, 24 styczeń 2012

Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie. Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety, co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary. W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba. Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz. Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli. Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić. Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy. Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo, przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego, on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał. Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś. Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia! / Dz. 22, 3 - 16 /

Nie tylko dobrych kocha i wybiera Bóg. Bóg czeka na każdego, czeka i tęskni za człowiekiem. Nie wybiera spośród kwiatów, ale kwiaty odnajduje pośród chwastów.

Objawiając swoją naukę w Ewangelii Bóg daje szansę każdemu, szansę na zasłuchanie i zakochanie się w Jezusie.

Pragnie otwierać nasze oczy, abyśmy  właściwie przejrzeli. I zaczęli żyć pełnie - Bogiem.