Niedziela Miłosierdzia Bożego

Opublikowano: piątek, 02 maj 2014

Bóg bogaty w miłosierdzie – to hasło jest niejako streszczeniem całej prawdy o tej miłości Boga do człowieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia (Ef 2,4-5). Pełnia tej miłości objawiła się w ofierze krzyża. Nikt bowiem nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Boga.
Kiedy uświadamiamy sobie tę prawdę, zdajemy sobie sprawę, że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej na wzór Jego miłości, wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie./ Św. Jan Paweł II/

ogłoszenia duszpasterskie na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Opublikowano: piątek, 02 maj 2014

1. Dzisiaj jesteśmy świadkami miłości i ufności bezgranicznej św. Jana Pawła II, który zostaje włączony w poczet świętych Kościoła. Zachęcam do zgłębiana jego życia jak i myśli przekazywanych w encyklikach, adhortacjach, listach pasterskich jak i przemówień skierowanych do nas.

2. Niedzielą Miłosierdzia Bożego otwiera tydzień Miłosierdzia. To zaproszenie Zmartwychwstałego Jezusa do miłosierdzia, przebaczenia, miłości braterskiej, solidarności wobec wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.

3. Dziś obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas. To dobra okazja, żeby podziękować Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy Caritas. Kogo stać może przy wyjściu z kościoła zostawić ofiarę do skarbony na cele Caritasu - dzisiaj jak ii w następną niedzielę. Módlmy się za tak piękne dzieła które Caritas podejmuje, by Pan Bóg błogosławił tej organizacji kościelnej.

3. W czwartek 1 maja - wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika - dzień modlitw w intencji bezrobotnych. Msza św. o godzinie 18, nabożeństwo majowe, różaniec o godzinie 17.30 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Zachęcam do udziału w nabożeństwach majowych.

NIedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Opublikowano: sobota, 19 kwiecień 2014

(Dz 10,34a.37-43)
Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

wielka sobota

Opublikowano: sobota, 19 kwiecień 2014

Istnieje różnica między słowem "piekło", oznaczającym miejsce przebywania potępionych, a słowem "piekła", które oznacza: szeol, Hades, tartar, otchłań - czyli królestwo śmierci, miejsce przebywania zmarłych oczekujących zbawienia. Takie rozróżnienie było związane z obrazem świata, jaki mieli ludzie współcześni apostołom. Dzielili oni świat na niebo - miejsce przebywania Boga i aniołów, ziemię - miejsce życia ludzi oraz podziemie - miejsce przybywania umarłych, błąkających się w smutku cieni.

Wielki Czwartek

Opublikowano: czwartek, 17 kwiecień 2014

Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać, wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. / J. 13, 1-15/

Tajemnica Eucharystii, która  tajemnicy dokonała się po raz pierwszy w wieczerniku na oczach zdumionych uczniów, dziś odnawia się z tą samą skutecznością na ołtarzu. Zawsze to sam Pan Jezus, w osobie swojego szafarza, wykonuje akt konsekracji, a dzisiaj w rocznicy ustanowienia Eucharystii i w wigilię śmierci Pana, nabiera on szczególnie przejmującej wymowy.