Ewangelia na XXVII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 05 październik 2019
morwaSłowa Ewangelii wg Św. Łukasza 
Służyć z pokorą
Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.
 
Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?
Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». (Łk 17, 5-10)

 

Odpowiedź Jezusa na prośbę apostołów jest zachętą do uświadomienia sobie, jak wielkim darem jest łaska wiary. Nikt o własnych siłach nie jest w stanie wyrwać drzewa z ziemi i przenieść go do morza. Wiara natomiast uzdalnia do pełnienia rzeczy po ludzku niemożliwych. Właśnie to chce nam Jezus powiedzieć. A ponieważ zauważamy i czujemy, że nie możemy zrobić rzeczy niemożliwych, dlatego stwirdzamy, że nasza wiara jest nadal bardzo słaba. Zapominamy, że " wiara góry przenosi." Jej moc nie rodzi się z nas. Wierzyć, oznacza nie budować na własnej sile i własnych umiejętnościach. Wierzyć, to znaczy powiedzieć Bogu - ufam, że pomożesz mi to zrobić. Ufam, że to zrobisz. Sami z siebie jesteśmy sługami nieużytecznymi. Samozadowolenie musi zostać wyrwane jak korzeń, a zamiast tego musimy mieć prawdziwe poczucie niegodności. Zamiast myśleć o sobie, lepiej zaufać Bogu. Warto o tym pamiętać. Wtedy wiara staje się silniejsza. Wtedy wzrasta zaufanie do Boga. " A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności." ( Ha 1,4)

Najdroższy:

Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. 2 Tm 1, 6-8. 13-14

 

Odsłony: 217