Ewangelia na XV Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 14 lipiec 2019
samarytanin 420x330Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza 
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
 
 Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?» On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!» (Łk 10, 25-37)
 
Karol de Foucauld powiedział: " Nie można zrozumieć Ewangelii, gdy się ją tylko czyta. Zarozumieć ją można tylko wtedy, gdy się nią żyje." " Jak czytasz?" - pyta Jezus uczonego w Prawie na początku rozmowy. W trakcie rozmowy ukazuje mu istotę czytania Ewangelii. Chrystus wznosi jego spojrzenie ( jego czytanie) ponad samo czytanie i prowadzi do miejsca, gdzie może mu powiedzieć: " To czyń, a będziesz żył." Uzupełnieniem tych słów są słowa Chrystusa Sędziego z Ewangelii wg św. Mateusza: " Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." " To czyń, a będziesz żył." To czyń! Nie w nadzwyczajnych, atrakcyjnych gestach, które ukazywałyby własny talent i były okazją do wywyższania się, ale w pokornej postawie, w której rozpoznaje się wdzięczność za miłosierdzie okazywane przez Boga. Tylko takie rozumienie miłosierdzia Bożego pomoże poznać otrzymaną łaskę - jaką jest sytuacja, w której należy wypełnić przykazanie miłości bliźniego. 
Odsłony: 241