Ewangelia na XIII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: niedziela, 30 czerwiec 2019
pojdz za mnąSłowa Ewangelii wg Św. Łukasza 
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem
Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem.
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?»Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć».Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże» Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». (Łk 9, 51-62)
 
Jezus wzywa do pójścia za Nim. Zdarza się, że ludzie, których On fascynuje, pytają o warunki, które trzeba spełnić, by należeć do grona Jego uczniów. Okazuje się, że nie są takie łatwe. Trzeba prowadzić życie proste i ubogie, bez zabezpieczeń i gwarancji, życie biedne do tego stopnia, że Syn Człowieczy nic nie posiada, nawet nie ma gdzie położyć głowy. To życie jest wędrówką z miejsca na miejsce bez gwarancji, że zostanie się przyjętym w gościnę. Jezus niczego nie posiada i nic nie jest Jego własnością. Kto chce pójść za Nim jako uczeń, musi być bezpretensjonalny i zawsze do Jego dyspozycji, gdyż " kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego." 
 

 

Odsłony: 193