Ewangelia na XII Niedzielę Zwykłą

Opublikowano: sobota, 22 czerwiec 2019
JeszuaSłowa Ewangelii wg Św. Łukasza 
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa». (Łk 9, 18-24)
 
„ A wy za kogo Mnie uważacie?”
 
Pytanie, które Jezus skierował do swoich uczniów, po dwóch tysiącach lat dociera do każdego z nas i domaga się żywej odpowiedzi. Słyszymy wielokrotnie w swoim wnętrzu to samo pytanie, które Jezus skierował do apostołów. Jezus zwraca się do nas i pyta: Kim jestem dla ciebie? Kim jest Jezus Chrystus dla każdego z nas, dla mnie? Kim jest Jezus Chrystus?
 
Odpowiedzi na to pytanie, które wszyscy słyszymy w sercu,  nie znajdzie się w książkach jako formułki, nie wystarczy to co przeczytaliśmy w katechizmie - że Jezus jest Synem Boga żywego, Odkupicielem, Panem. Z pewnością, jest ważne studiowanie katechizmu, ale nie wystarczy. Odpowiedź pochodzi z doświadczenia tego, kto z pomocą Ducha Świętego naprawdę idzie za Jezusem. Aby poznać Jezusa naprawdę, konieczne jest przejście tej drogi jaką przeszedł Piotr.
 
Pytanie „ Kim jestem dla was, dla ciebie?” staje się zrozumiałe dopiero, gdy jest się w drodze, po przebyciu długiej drogi. Drogi łaski i grzechu. To jest droga ucznia. Jezus nie powiedział do apostołów : „ Poznaj Mnie”, ale powiedział „ Pójdź za Mną.” Właśnie to pójście za Jezusem, pozwala nam poznać Jezusa. Iść za Jezusem z naszymi cnotami, ale też grzechami - ale zawsze iść za Jezusem! Wtedy dowiadujemy się kim On jest. Poznajemy Go w codziennym spotkaniu, każdego dnia.  W naszych zwycięstwach i w naszych słabościach. Poznanie Jezusa jest darem Ojca. Jest to działanie Ducha Świętego. 
 
Po wyznaniu Piotra, Jezus uzupełnia je szokującymi apostołów słowami: Mesjasz " musi wiele wycierpieć", musi zostać odrzucony przez przywódców religijnych Izraela, będzie zabity i zmartwychwstanie trzeciego dnia. Słowa te, wypowiedziane przez prawdziwego Mesjasza Izraela, przez Wcielonego Boga, jedynego, bezgrzesznego, prawego Człowieka, który kiedykolwiek żył na ziemi, objawiają prawdę, że życie w pełni, życie doskonałe, naśladujące Chrystusa, posłuszne woli Bożej - ono doświadcza codziennego krzyża, cierpienia, odrzucenia, "tracenia życia" i śmierci. Ale doświadcza także zmartwychwstania do życia, zachowania życia, które już nie zna śmierci.
 
Nikomu nie mówcie - mówi Jezus, bo trzeba, aby się wypełniło wszystko i dopiero wtedy jasne stanie się Jego posłannictwo Mesjańskie, które zawiera w sobie ofiarę z życia, śmierć i cierpienie. Trudno to pojąć, gdyż tłumy oczekiwały Mesjasza politycznego zwycięzcy, ziemskiego tryumfatora. Trzeba wielkiej dojrzałości duchowej, aby w tym, co po ludzku jest przegraną – zobaczyć zwycięstwo i chwałę i chlubę. To stanie się jasne w Duchu Świętym, dlatego Jezus mówi: „Nikomu o tym nie mówcie”. Na wszystko musi przyjść czas. Do całej prawdy trzeba dojrzeć, na każdą prawdę musi paść światło Mądrości Bożej! Tak, to prawda, On jest Mesjaszem, wie o tym Piotr, któremu objawił to Ojciec Niebieski. Inni muszą to zrozumieć, dorastać. Nie jest łatwo przejść od tego, co ludzie mówią, do tego, o czym sami się przekonamy, a co jest darem mądrości płynącej od Ducha Świętego. Pytajmy dziś w Duchu Świętym – kim dla mnie jest Jezus Chrystus?
 
" Moje owce słuchają mego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną." 
J 10,27
 
Odsłony: 89