Ewangelia na Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Opublikowano: środa, 19 czerwiec 2019
komuniaSłowa Ewangelii wg Św. Łukasza 
Rozmnożenie chleba
 
Jezus mówił tłumom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrawiał. Dzień począł się chylić ku wieczorowi.
 
 
Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc: «Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!» Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków. (Łk 9, 11b-17)
 
 
Zrobiło się ciemno. Ludzie byli zasłuchani w Słowo Jezusa, ale także i głodni, zmęczni. Dookoła pustkowie. Zanim Jezus rozdał chleb i ryby, których nikomu nie zabrakło, ponieważ się cudownie rozmnożyły, wziął je, spojrzał w niebo i odmówł nad nimi błogosławieństwo. Jezus zawsze błogosławił jedzenie, czynił dziękczynienie. To, co zwyczajne i proste w rękach Jezusa staje się cudownie przemienione. Błogosławieństwo jedzenia sprawia, że najemy się do syta zdrowym jedzeniem. Chleb ziemski jednak to nie wszystko. Mimo, ze go jemy - umieramy. Ale jest chleb, który daje życie wieczne. Tym chlebem jest Jezus Chrystus, Bóg. Jest to cudowny pokarm dla naszych dusz.
 
Chcemy czy nie - codzienne karmimy nasze życie duchowe tym, czego słuchamy, na co parzymy, z kim i o czym rozmawiamy. Jeśli wśród naszych codziennych zajęć nie będzie karmienia się Bogiem, Jego Miłością, wówczas życia Bożego w nas nie będzie i ciągle będziemy się czuli niespełnieni. Będziemy mocni Bogiem, gdy będziemy się Nim karmić. Będziemy zjednoczeni z Bogiem, gdy będziemy się Nim karmić. Będziemy jednością w Bogu, gdy będziemy się Nim karmić. Bóg w nas będzie, a my w Bogu, gdy będziemy się karmić Bogiem. Bóg przychodzi, aby nas chronić, aby nas zbawić. Czyni to dla nas. Bł. Michał Sopoćko mówił: " Jakież to niezwykłe wyrażenie! Karmić się Bogiem!".

 

Pomyśl o chwilach twojego życia, w których czułeś się jak na pustkowiu, bezradny, samotny, w potrzebie. Czy i jak rozmawiałeś z Jezusem? Pomyśl, że codziennie w Eucharystii spotykasz się z podobnym cudem jak w Ewangelii wg św. Łukasza. Jezus cudownie rozmnaża zwykły chleb – zamienia go w swoje Ciało. Ludzki chleb, który nie może zaspokoić najgłębszych głodów, staje się chlebem, który wyprowadza człowieka z „pustkowia”. Bóg Łaski rozdaje, bo wielkie Jego Miłosierdzie. Komunia Święta zmienia nasze oblicza, przemienia nas. W Jezusie utajonym cała siła moja. 

Czym jest dla ciebie Komunia Święta? Św. Faustyna Kowalska napisała w Dzienniku: " Gdyby aniołowie zazdrościć mogli to zazdrościliby ludziom Komunii Świętej, w której najściślej Bóg łączy się ze swym stworzeniem. W tak ścisłą łączność nie wchodzi nawet z aniołami (Dz. 1804). Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej . Ten Chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale Tego, który mieszka we mnie – [taka] jest Eucharystia (Dz. 91). Wszystko, co we mnie dobrego jest, sprawiła to Komunia Święta, jej wszystko zawdzięczam. Czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie (Dz.1392). Jak wielkiej tajemnicy dokonuje w nas Komunia Święta – poznamy to dopiero w wieczności. O chwile najdrogocenniejsze w życiu! (Dz. 840).

Idąc w Procesji Bożego Ciała zadaj sobie pytanie: Czy wierzę w moc Eucharystii? Czy wierzę, że Jezus jest cudownym chlebem na wszelkie moje głody, biedy i bezradność. Wyglądaj w tłumie cichego Jezusa ukrytego w hostii i powtarzaj: „Wierzę w Ciebie, Chlebie życia”.

 
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. 
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. ( J 6, 51ab)
Alleluja! 
 
 
 
 
 
 
Odsłony: 110