Ewangelia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Opublikowano: sobota, 01 czerwiec 2019
52833064 2251510541607365 5018597031141179392 nZakończenie Ewangelii wg św. Łukasza
Jezus został uniesiony do nieba
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. (Łk 24, 46-53)
 
 
Powiedz światu, że Jezus żyje!
 
Jezus zwyciężył! To wykonało się, szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o Alleluja! Po wieczne czasy Królem królów jest! Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem!
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem - On jest Panem ziemi tej! 
 
„ Uświadamiajcie sobie zawsze, że żyjecie w obecności Boga” - mówił św. Franciszek. Bóg nie zniknął i nie mieszka za piątą czy siódmą chmurą. Bóg żyje! Jezus po Swojej Męce dał uczniom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Bożym. Wniebowstąpienie oznacza, że Jezus, zasiadając po prawicy Ojca, wstawia się nieustannie za nami u Niego. To początek Jego nowej bliskości. Jest nie tylko wokół nas, ale przede wszystkim w nas, w naszych sercach. Wiemy to, bo Ojciec Niebieski dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Dał światłe oczy naszym sercom, abyśmy widzieli Jego dzieła i wiedzieli, że On Jest z nami. Emmanuel - Bóg jest z nami i napełnia wszystko na wszelki sposób. Kocha nas, rozpościera nad nami Swoje ręce i błogosławi nas. Błogosławieństwo Pana chroni, rozciąga się nad nami jak płaszcz, jest gwarancją zwycięstwa w naszych duchowych walkach z pokusami, grzechem, szatanem. Uświadamiajmy to sobie zawsze, że żyjemy w obecności Boga, aby radość nasza była pełna, abyśmy każdą chwilę przeżywali z wielką radością, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 
 
Pan Jezus na zakończenie swej ziemskiej misji zostawił uczniom ostatnie, bardzo ważne pouczenie: począwszy od Jerozolimy będzie głoszone orędzie o nawróceniu i odpuszczeniu grzechów wszystkim narodom. Do skutecznego głoszenia takiej Dobrej Nowiny, będzie potrzebna moc, którą obiecał Ojciec. To jest Duch Święty, który doprowadza nas do całej prawdy, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, Mesjaszem, Który cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstał, żyje i jest z nami. Gdy zostaniemy uzbrojeni tą mocą z wysoka, będziemy Jego świadkami, głosząc całemu światu Ewangelię Jezusa Chrystusa, nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. 
 
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. - Jezus w Ewangelii wg. św. Mateusza.

 

Odsłony: 116