Ewangelia na Czwartą Niedzielę Wielkanocną, Dobrego Pasterza.

Opublikowano: niedziela, 12 maj 2019
good shepherd iconSłowa Ewangelii wg Św. Jana
Jezus daje swoim owcom życie wieczne
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». (J 10, 27-30)
 
 
 
Cechą wyróżniającą dobrego pasterza jest to, że oddaje życie za swoje owce. Jezus dał życie za Swoje owce, składając siebie w ofierze na krzyżu. Drugą ważną cechą pasterza jest to, że On zna Swoje owce i one Go znają. To "poznanie siebie" jest niezwykłe. Jezus używa tu wyjątkowego obrazu: tak jak Ojciec zna Jego, a On zna Ojca. A zatem chodzi o wyjątkową, międzyosobową więź. Nie jest to poznanie czysto intelektualne, lecz poznanie sercem, typowe dla tego, kto kocha i jest kochany. Dlatego obraz Dobrego Pasterza objawia prawdę o nieograniczonej i nieskończonej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem, która opiera się na poznaniu Pasterza i słuchaniu Jego głosu. I w końcu Jezus mówi: " Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki." To ważne zapewnienie dla każdego z nas. Tak może powiedzieć tylko Jezus, gdyż Jego "ręka" stanowi jedno z " ręką" Ojca, a Ojciec " jest większy od wszystkich". Słowa te dają nam poczucie absolutnego bezpieczeństwa i zapewnienie o ogromnej czułości. Nasze życie jest w pełni bezpieczne w rękach Jezusa i Ojca, którzy tworzą jedność: jedną miłość, jedno miłosierdzie objawione raz na zawsze w ofierze krzyża. Idąc za Jezusem, słuchając Jego głosu, mamy pewność, że nikt i nic tego stanu nie zmieni.
Odsłony: 338