Ewangelia na Niedzielę Palmową 2019r.

Opublikowano: niedziela, 14 kwiecień 2019
usmiechnietySłowa Ewangelii wg Św. Łukasza 
Wjazd Jezusa do Jerozolimy
 
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».
Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą». (Łk 19, 28-40)
 
Rozpoczynamy tydzień, w którym ponownie zobaczymy, co stało się z miłością Jezusa do ludzi. On zostanie zabity. Ludzie ciągle Go zabijają i Jego miłość jest ciągle zabijana. Na początku jest przyjmowana entuzjastycznie, wręcz celebrowana, a następnie okrutnie deptana. Historia ludzkości jest wieczną " procesją palmową", po której następuje Wielki Piątek. Na szczęście potem jest Wielkanoc. Ona jest triumfem procesji rozpoczętaj w Niedzielę Palmową, a przerwanej w Wielki Piątek. Wielkanoc jest radosnym celebrowaniem prawdy, że Miłość wygrała i zawsze wygrywa. Papież Benedytk XVI powiedział: " Dramat historii świata rozgrywa się pomiędzy "tak" lub "nie" wobec Miłości." Procesja Palmowa jest nadzieją, że nic nie może powstrzymać miłości Boga. Ta miłość zawsze zwycięża. Na tym opiera się nasza wiara. 
Odsłony: 96